Perfekt kombinasjon

Perfekt kombinasjon

Hør hva tidligere administrerende direktør i Telenor, Berit Svendsen, har å si om utdanning, og om kombinasjonen av teknologi og økonomi.


Hva kan jeg bli?

Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig)

Hva kan du bli?

 

Sivilingeniørutdanningen industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) ble i sin tid opprettet etter ønske fra næringslivet. De så behovet for personer som kunne kombinere teknologi med økonomi og ledelse. Studentene har kunnet velge blant et stort utvalg forskjellige jobber, og betingelsene har ofte vært bedre enn for andre nyutdannede sivilingeniører.

Studentene fra Indøk er ettertraktet i næringslivet.
Tverrfagligheten i Indøk-studiet gir studentene god breddekunnskap. I løpet av studiet er man innom metodeemner, teknologiemner, og økonomi og ledelse, og man får god innsikt i alle disse feltene. Mot slutten av studiet spisses kunnskapen, og man velger en hovedprofil. Alle valgmulighetene gjør det lett for studentene å skape en unik profil ut fra sine egne faglige interesser. Indøkere jobber i dag innen alle deler av norsk næringsliv og i offentlig sektor.

Bindeleddet gjennomfører hvert år en spørreundersøkelse blant tidligere indøkstudenter. Undersøkelsen gir oversikt over hvilke jobber indøkere får etter utdanningen.

I dag finner vi indøkere i over 700 forskjellige bedrifter i Norge og utlandet. De finnes eksempelvis i store industriselskap, i høyteknologibedrifter, innen bank og forsikring, innen IT og telekommunikasjon og innen konsulentvirksomhet. Valgmulighetene er mange!


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. Bindeleddet kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.