Hva lærer jeg

Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig)

Hva lærer du?

Visste du at arbeidslivet søker arbeidstakere med tverrfaglig bakgrunn? Industriell økonomi og teknologiledelse gir deg mulighet til å kombinere tekniske fag med økonomi- og ledelsesfag. Gjennom studiet blir man eksponert for komplekse problemstillinger som løses i samarbeid med andre. Løsningene krever kunnskap om både teknologi, økonomi og mennesker. Dette gjør deg godt rustet til arbeidslivet der du kan bidra til å løse noen av vår tids største utfordringer. 

Indøk gir deg mulighet til å velge mellom fire teknologiretninger:

  • Datateknologi 
  • Energi og miljø 
  • Marin teknikk 
  • Maskin og energiteknikk

I tredje klasse velger man videre fordypning innen teknologiretningen sin, og i fjerde klasse velger man hovedprofil. Her kan du velge mellom åtte forskjellige retninger, for eksempel Strategi, innovasjon og internasjonal forretningsutvikling, Investering, finans og økonomistyring og Anvendt økonomi og optimering.