Uttak av masteroppgave

Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Uttak av masteroppgave

Oppstart masteroppgave

Oppstart av masteroppgave reguleres av utfyllende regler til Studieforskriften for teknologistudiet/sivilingeniørstudiet

Du må gjøre avtale om oppgave og veiledning med en faglærer innen din (fordypning) hovedprofil.

Formell oppstart av oppgaven er 15. januar. Registrer masterkontrakt i SharePoint innen 15 januar, og signer kontrakten sammen med veileder. Kontrakten leveres så snart som mulig til kontaktperson for master på instituttkontoret, Cecilie Marhaug.

Studenter som har fått utsatt oppstart skal registrere planlagt oppstartdato på kontrakten innen 15.januar.

Viktig: du må melde deg opp i masteroppgaven og bekrefte utdanningsplan på Studweb innen oppmeldingsfristen 15. februar

Utførelse av oppgave

Oppgaven kan utføres individuelt eller i gruppe med felles bedømmelse.

Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og faglærer. Det benyttes særskilte avtaleformular.

Målform og språk i masteroppgave

Masteroppgaver som skrives på norsk skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver som skrives på et ikke-skandinavisk språk skal ha et kort sammendrag på norsk. Studenter som skriver sin masteroppgave på et ikke-skandinavisk språk og som selv er fremmedspråklig, skal skrive et sammendrag på engelsk.

Masteroppgave utenfor NTNU

Husk å fylle ut feltet på uttaksskjemaet med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift.

Skriftlig avtale med bedrift om masteroppgave

Dersom masteroppgaven utføres utenfor NTNU er det hensiktsmessig å opprette en skriftlig avtale mellom de fire partene: deg som kandidat, din faglærer ved NTNU, bedriften og NTNU, og dermed få stadfestet partenes rettigheter og plikter i forbindelse med oppgaven.

Avtaleskjemaer skal fylles ut i fire eksemplarer som alle undertegnes av alle partene. Etter at avtalen er godkjent av instituttet, får partene tilsendt hvert sitt eksemplar.

Masteroppgave i utlandet

Dersom du utfører masteroppgaven i utlandet må du informere instituttet. Studenter som utfører oppgaven i utlandet får forlenget tid, vanligvis 26 uker. Dersom du ikke skal tilbake til NTNU ved innlevering av masteroppgaven, bør nøkler og annet utstyr leveres, og innleveringsskjema kvitteres ut før avreise.

Innlevering av masteroppgave

Oppgave innleveres innen fastsatt dato. Innlevering skjer i Inspera.

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av sykdom eller andre forhold, kan faglærer gi inntil en uke forlenget frist. Trenger du lenger utsettelse, må skriftlig søknad sendes instituttet. Dersom du ikke overholder innleveringsfristen uten å ha søkt om, og fått innvilget forlenget frist, vil dette normalt medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått!

Har du spørsmål til ovenstående, er du velkommen til å kontakte instituttet.