Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Nyttige lenker

– Industriell økonomi og teknologiledelse

Søknadsskjema utland

For å søke stipendmidler og studieplasser som NTNU Internasjonal seksjon disponerer må du levere søknaden direkte via Internasjonal seksjons søknadsskjema.