Høyt faglig utbytte ved Sorbonne i Paris

Studieprogram: Bachelor i fransk
Utvekslingssted: Université de Paris-Sorbonne, Frankrike
Navn: Yngvild Næss Trøan

"Sorbonne er et universitet som er spesialisert på humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og det merkes."

Delstudier i utlandet

Høyt faglig utbytte ved Sorbonne i Paris

Studieprogram: Bachelor i fransk
Utvekslingssted: Université de Paris-Sorbonne, Frankrike
Navn: Yngvild Næss Trøan

"Sorbonne er et universitet som er spesialisert på humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og det merkes."

Portrett av Yngvild Næss Trøan

Hvorfor valgte du å dra på utveksling?

Jeg trengte å få praktisert fransk for å kunne snakke mer flytende. I tillegg var jeg interessert i å skaffe meg nye perspektiver, og jeg hadde jeg også lyst til å oppleve et nytt land og en ny kultur.

Hvordan var det å studere ved ditt lærested i utlandet, sammenlignet med NTNU?

Sorbonne er et universitet som er spesialisert på humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og det merkes. Man merker fort at man som språkstudent har en mye større prioritet enn på NTNU. Utover dette er det en del forskjeller hva angår campusløsninger og undervisningsformer som man må venne seg til.

Hva var det faglige utbyttet?

Det faglige utbyttet var veldig bra, selv om man nok må regne med å jobbe litt mer med fagene enn det man gjør hjemme. Erasmusstudenter innen språk og litteratur trenger ofte ikke å sitte til eksamen, men får karakter basert på det kontinuerlige arbeidet. Nivået på fagene er ganske høyt, særlig på tredjeåret på licence (bachelor), og undervisningsformen tillater til mindre grad enn i Norge samhandling mellom studenter og foreleser.

Hva var det sosiale utbyttet?

Det er ikke bare-bare å bli kjent med franskmenn, i alle fall ikke i en undervisningssituasjon, men det er selvsagt mulig. Hvis ikke er det massevis av utvekslingsstudenter ved universitetet som er åpne for å møte nye mennesker. Det arrangeres også flere aktiviteter for utvekslingsstudenter.

Hva var den største fordelen med ditt studieopphold i utlandet?

Du får en rekke nye perspektiver på egen utdanning. Studerer du humaniora vil du også mest sannsynlig oppleve økt faglig selvtillit.

Var det noe som var utfordrende?

Det å tilpasse seg en ny undervisningskultur kan til tider være frustrerende, og det er lett å tenke at alt er mye bedre hjemme. Men den tankegangen kommer man ikke langt med. Det er bare å godta det som det er, og så er det mange som er villige til å svare på det du måtte lure på.

Har du noen råd til andre studenter som kunne tenke seg å reise ut?

Jeg vil absolutt anbefale det til alle og enhver, fordi du får så mye ut av det, både faglig, sosialt og kulturelt. Paris er en fantastisk by for de som liker at det foregår mye rundt dem, særlig innen kunst og kultur.

Yngvild har også skrevet en kronikk om utvekslingsoppholdet sitt i studentavisa Under Dusken: Hvorfor humanister må se å komme seg på utveksling.

Tue, 18 Oct 2016 09:17:28 +0200

Utveksling er den beste måten å lære et språk

Studieprogram: Bachelor i fremmedspråk
Utvekslingssted: Pontifícia Universidade Católica, Chile
Navn: Steinar Horten

"For min del var også språkpraksisen helt uvurderlig, med tanke på at jeg går et språkstudium." 

DELSTUDIER I UTLANDET

Utveksling er den beste måten å lære et språk

Studieprogram: Bachelor i fremmedspråk
Utvekslingssted: Pontifícia Universidade Católica, Chile
Navn: Steinar Horten

"For min del var også språkpraksisen helt uvurderlig, med tanke på at jeg går et språkstudium." 

Steinar Horten på utveksling i Chile

Hvorfor valgte du å dra på utveksling?

Jeg var tatt opp som student på bachelor i språk og litteratur og valgte å reise på utveksling for å få tatt fordypning i spansk, siden NTNU da ikke hadde tilbud om bachelorfordypning i spansk. Jeg har tidligere vært i Chile som utvekslingsstudent på VGS, gjennom AFS, og ble gjennom den opplevelsen veldig glad i landet, kulturen, vertsfamilie og venner. Når jeg så skulle velge et spansktalende land å reise til på bachelornivå var landevalget enkelt. NTNU har samarbeidsavtale med Pontificia Universidad Católica de Chile i Santiago, som er et av de fremste i landet. Jeg har hørt veldig mye positivt om universitetet av bekjente i Chile, og er veldig fornøyd med valget - et stabilt og ryddig universitet med meget god kompetanse.

Hvordan var det å studere i utlandet, sammenlignet med NTNU?

En vesentlig forskjell på å studere ved PUC og ved NTNU er språket. Forelesningene ved PUC går på spansk (med unntak av noen svært få emner arrangert spesielt for utvekslingsstudenter som går på engelsk), og det forventes at utvekslingsstudentene kan følge denne uten spesiell oppfølging. En annen forskjell er at der norske studenter bruker bøker som pensum, bruker studentene ved PUC i stor grad en samling av artikler og kortere tekster som kopieres enkeltvis på universitetet. Dette fordrer litt mer ryddighet enn når man går og kjøper én enkelt pensumbok på Akademika. En tredje forskjell er vurderingsformen. Det legges i større grad vekt på prøver og innleveringer underveis i semesteret enn ved NTNU, og eksamen teller sjeldent 100 % av den endelige karakteren.

Hva var det faglige utbyttet?

Jeg tok emner fra ulike institutt med bred variasjon, men som alle hadde ett felles fokus: Samtidens Latin-Amerika. Det ga meg en bredere forståelse av kontinentets historie, kultur, utfordringer og dets rolle i dagens verdenssamfunn.

Hva var det sosiale utbyttet?

Ved universitet finnes en frivillig organisasjon av chilenske studenter som hele tiden jobber for å lage ulike arrangementer for utvekslingsstudenter. Dette kan være alt fra en enkel grillfest til internasjonal matmesse til turer til Nord- og Sør-Chile. Her ble jeg kjent med hyggelige studenter som var åpne for å ta imot og lære av utvekslingsstudenter. I tillegg fikk jeg gode venner fra andre steder i verden, som jeg har truffet igjen etter utvekslingsoppholdet, og som jeg fremdeles har kontakt med. Dette er en av de store gevinstene som følger med et utvekslingsopphold.

Hva var den største fordelen med ditt studieopphold i utlandet?

Å få bo i et annet land med en annen kultur over lengre tid er en unik mulighet til å berike seg selv med nye perspektiv og bekjentskaper. For min del var også språkpraksisen helt uvurderlig, med tanke på at jeg går et språkstudium. Dessuten er Chile et fantastisk land å bo i, med en utrolig variert geografi og gode muligheter for unike reiseopplevelser.

Var det noe som var utfordrende?

Papirmølla tar lang tid, så start tidlig. I tillegg kunne det være utfordrende å finne ut om et spesifikt emne gis på 1., 2. eller 3. år på bachelor ved PUC, samt å finne frem til den personen som er ansvarlig for emnet og kan gi svar på dette. Igjen: start planleggingen av utveksling tidlig!

Har du noen råd til andre studenter som kunne tenke seg å reise ut?

Ikke tenk, bare gjør det! Reis ut i verden! Det er noe man ikke kommer til å angre på. Et utvekslingsopphold i et annet land er en uvurderlig ballast på mange måter, som man vil ha med seg resten av livet, og dessuten er det den beste veien å gå for å lære et språk godt. Begynn planleggingen tidlig og vær forberedt på å måtte endre planer underveis.

Miljøforandring og nye utfordringer i Sør-Afrika

Studieprogram: Bachelor i Psykologi
Utvekslingssted: Stellenbosch University, Sør-Afrika
Navn: Kaia Janet Kvernhaug Aarberg

"Jeg har alltid likt å reise og tenkte derfor at kombinasjonen med studier kunne være interessant. Jeg ønsket miljøforandring og nye utfordringer."

DELSTUDIER I UTLANDET

Studieprogram: Bachelor i Psykologi
Utvekslingssted: Stellenbosch University, Sør-Afrika
Navn: Kaia Janet Kvernhaug Aarberg

"Jeg har alltid likt å reise og tenkte derfor at kombinasjonen med studier kunne være interessant. Jeg ønsket miljøforandring og nye utfordringer."

Utvekslingsopphold i Sør-Afrika

Hvorfor valgte du å dra på utveksling?

Jeg har alltid likt å reise og tenkte derfor at kombinasjonen med studier kunne være interessant. Jeg ønsket miljøforandring og nye utfordringer. I tillegg hadde vårt institutt akkurat på den tiden landet en avtale med Stellenbosch University som gjorde avgjørelsen lettere.

Hvordan var det å studere i utlandet, sammenlignet med NTNU?

Det var annerledes, men ikke dårlig av den grunn. Det er mer obligatorisk, også når det kommer til oppmøte så jeg fikk litt følelsen av at jeg var tilbake på videregående igjen. Men dette gjorde også at vi fikk et tettere klassemiljø og mer engasjerte professorer. Karaktersystemet var også helt annerledes, men jeg fikk inntrykk av at det var lettere å oppnå en god karakter der nede en her hjemme.

Hva var det faglige utbyttet?

Jeg hadde mange forskjellige fag som ikke gikk under psykologi, men likevel mange som var morsomme og interessante. Mange av fagene var vinklet fra et Sørafrikansk perspektiv og dette var utrolig lærerikt, og denne kunnskapen jeg fikk her kunne jeg umulig ha ervervet hjemme i Norge. Stellenbosch University har mange fag som er skreddersydd for utvekslingsstudenter  og som er på engelsk og de kan anbefales. Skal du ta andre fag er de litt vanskeligere å komme inn på og noen av de kan hende undervises på afrikaans.

Hva var det sosiale utbyttet?

Det sosiale utbytte var stort! Jeg fikk mange nye venner for livet og fra hele verden. Universitetet var også flinke til å arrangere turer og sosiale arrangementer for utvekslingsstudentene. Det er en kjensgjerning at mange som drar på utveksling kun får venner som også er utvekslingsstudenter, men vil du gjøre noe med dette er det bare å melde seg inn i diverse klubber som det florerer av i Stellenbosch! Jeg meldte meg for eksempel inn i dykkerklubben der jeg også tok dykkerlappen og det var utrolig gøy. Sørafrikanere er også veldig åpne og lette å komme inn på.

Hva var den største fordelen med ditt studieopphold i utlandet?

Jeg lærte mye om meg selv og hvordan det er å komme ut av den lille, trygge boblen vi i Norge lever i. Jeg fikk utfordret mitt verdenssyn og det gjorde meg kanskje mer aksepterende og mindre dømmende. Men viktigst av alt fikk jeg opplevelser og venner for livet.

Var det noe som var utfordrende?

Spesifikt for Sør-Afrika vil jeg trekke frem rasisme. I Norge er vi veldig beskyttet; åpen rasisme er fyfy. Og selv om det er over 20 år siden Sør-Afrika avskaffet apartheid, henger mye ennå igjen. Det var ubehagelig i begynnelsen, men man lærer å takle det og å forstå begge sider.

Har du noen råd til andre studenter som kunne tenke seg å reise ut?

Det å skulle dra alene til et annet er alltid skummelt og man sitter med mange bekymringer som ”kommer jeg til å få noen venner?”, ”får jeg kultursjokk?” og ”kommer jeg til å savne brunost?”. Disse bekymringene forsvinner raskt fordi du finner ut av dette de første to ukene;

  1. Du kommer garantert til å få deg venner
  2. Du kommer kanskje til å få kultursjokk, men du kommer deg over det.
  3. Nei, du kommer ikke til å savne brunost.

Ellers er det lurt å sørge for å søke om alt av visum og søknader i god tid, dette tar alltid lenger enn forventet. Ha ekstra penger på en bufferkonto hvis du vil reise mye. Når du er på utveksling: bruk mye tid på å virkelig lære om kulturen, og menneskene i landet du er i å kjenne når du er der, ikke la deg bli fanget i ”utvekslingsstudentbobla”.

På utveksling i Sør-Afrika

På utveksling "Down Under"

Studieprogram: Master i Industriell økonomi og teknologiledelse
Utvekslingssted: Queensland University of Technology, Australia
Navn: Eirik Wahlstrøm

"Språk, kultur, varme, fritid og mulighetene for backpacking var fem av hovedgrunnene for å reise på utveksling."

Utdanning i utlandet

På utveksling "Down Under"

Studieprogram: Master i Industriell økonomi og teknologiledelse
Utvekslingssted: Queensland University of Technology, Australia
Navn: Eirik Wahlstrøm

"Språk, kultur, varme, fritid og mulighetene for backpacking var fem av hovedgrunnene for å reise på utveksling."

Eirik Wahlstrøm utenfor Operahuset i Sydney

Hvorfor valgte du å dra på utveksling?

Språk, kultur, varme, fritid og mulighetene for backpacking var nok fem av hovedgrunnene. Jeg hadde et sterkt ønske om å bli bedre i engelsk. I tillegg har jeg alltid hatt lyst til å bli bedre kjent med Australia og kulturen "Down Under". Brisbane i Australia har i tillegg et av verdens beste klimaer, og jeg hørte fra tidligere utvekslingsstudenter at man hadde mye fritid. Jeg hadde lenge hatt en drøm om å dra på en lang backpacker-reise, og sommerferien på 3 måneder  (nov – feb) passet meg derfor utmerket. Fikk dratt innom fem land i Sørøst-Asia og fikk være halvannen måned i Sør-Afrika der jeg besøkte venner som tok sin utveksling på University of Cape Town.

Hvordan var det å studere i utlandet, sammenlignet med NTNU?

Det var veldig bra. Det var nok litt mindre å gjøre totalt sett, men en mye jevnere fordeling over semesteret. Ingen eksamener teller mer enn 60% (som oftest 40-50%), og i to fag hadde jeg ikke eksamen i det hele tatt. Andre vurderingsformer er gjerne essay, quiz, mid-term, øvinger og lignende.  Å studere i en storby er også litt annerledes enn å studere i Trondheim, men det har bare vært gøy.

Hva var det faglige utbyttet?

Til tross for at det var mindre å gjøre føler jeg at jeg fikk et større faglig utbytte i utlandet. Sannsynligvis fordi det var et stort fokus på reelle problemstillinger og oppgaver, framfor det teoretisk bakenforliggende som ofte gjennomsyrer fagene på NTNU. I tillegg gjør det at man blir vurdert i løpet av hele året at man holder et mer jevnt fokus.

Hva var det sosiale utbyttet?

Jeg er veldig fornøyd med det sosiale utbytte. QUT har en egen organisasjon for utvekslingsstudenter som har et bra tilbud og som setter deg i kontakt med andre som er på utveksling. I tillegg er australierne veldig vennlige, og det er ikke noe problem å komme i kontakt med dem heller. Det var også mange sportslige og ikke-sportslige tilbud (type linjeforeninger) på skolen som man kunne være med på, hvor de fleste var australske. Å bli med i klubbene og/eller på arrangementene deres synes jeg var den beste måten å engasjere bli kjent med australiere på.

Hva var den største fordelen med ditt studieopphold i utlandet?

Fritid. Jeg hadde store verv og deltidsjobb i Trondheim, så overgangen til ingen deltidsjobber/verv og et litt enklere faglig opplegg passet meg utmerket. Ikke bare fungerte det som et slags friår, men det har også gitt meg motivasjon til å igjen engasjere meg i det fantastiske studiemiljøet på NTNU.

Var det noe som var utfordrende?

Hverdagsspråket, langdistanseforhold og familie. Det å forstå "skoleengelsken" gikk greit nok, men det å komme seg inn i hverdagsspråket og å ta humoren tok litt lengre tid. Jeg hadde også kjæreste i Norge, men hun kom på et 6-måneders besøk etter 3-månder, så det gikk greitJ. Ellers valgte jeg å ikke dra hjem i løpet av oppholdet, så det ble litt lenge fra familien, men det går jo bra.

Har du noen råd til andre studenter som kunne tenke seg å reise ut? 

Tenk over hva du ønsker å oppnå med året. Er det å gå på et prestisjeuniversitet, lære et språk, få innblikk i en kultur, ta et "friår", knytte bånd med studenter fra Norge eller en blanding av flere? Et tilleggstips er å ikke ha urealistiske forventninger, som å kombinere et "prestisjeuniversitet" med "et friår". Da tror jeg du kan få deg en negativ overraskelse (vurder eventuelt heller å ta et halvt år der, og et halvt år et annet sted.

Etter at du har funnet ut hva du ønsker deg, kartlegg hvor du kan oppnå dette. Les utvekslingsrapporter og snakk med folk som har vært der. Når du kommer til stedet, utnytt mulighetene. Tiden går fort, og plutselig er du snart ferdig og skriver utvekslingsrapport for oppholdet ditt!

God reise!

Wed, 04 May 2016 09:59:16 +0200

Opplevelsene er noe du vil sette pris på resten av livet

Studieprogram: Master i Industriell økonomi og teknologiledelse
Utvekslingssted: Nanyang Technological University, Singapore
Navn: Marianne Wethe Koch

"Jeg valgte å dra på utveksling for å oppleve nye kulturer, møte nye mennesker og bli enda bedre i engelsk."

Delstudier i utlandet

Opplevelsene er noe du vil sette pris på resten av livet

Studieprogram: Master i Industriell økonomi og teknologiledelse
Utvekslingssted: Nanyang Technological University, Singapore
Navn: Marianne Wethe Koch

"Jeg valgte å dra på utveksling for å oppleve nye kulturer, møte nye mennesker og bli enda bedre i engelsk."

Portrett av Marianne Wethe Koch

Hvorfor valgte du å dra på utveksling?

Jeg valgte å dra på utveksling for å oppleve nye kulturer, møte nye mennesker og bli enda bedre i engelsk. Jeg er også veldig glad i å reise, og utveksling var en mulighet jeg visste jeg mest sannsynlig kun vil få en gang i livet. Valget var derfor enkelt, jeg måtte bare dra ut!

Hvordan var det å studere ved ditt lærested i utlandet, sammenlignet med NTNU?

Det var veldig fint å studere ved Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Det var mange mathaller og matsteder med billig mat, et fint og stort bibliotek og godt utstyrte grupperom og forelesningssaler. Et minus var imidlertid at treningssenteret på skolen var lite og dårlig i forhold til NTNU. Å melde seg inn på et treningssenter eller bo i et leilighetskompleks med treningsrom anbefales derfor.

Det var imidlertid mange muligheter for å holde på med sport på ulike skolelag. Alt fra håndball og fotball til dans og svømming. Mange utvekslingsstudenter var aktive på skolelagene, og jeg ble selv med i en hiphop-gruppe.

Hva var det faglige utbyttet?

Det faglige utbyttet var svært bra! Jeg syns personlig at NTU er et veldig bra universitet. Måten de legger opp undervisningen på passet meg veldig bra og jeg vil si jeg fikk større utbytte av fagene der enn mange av fagene jeg har tatt på NTNU. Dette er hovedsakelig fordi jeg trenger litt «tvang» for å få ting gjort. Quizer midt i semesteret, framføringer i mange fag og obligatoriske øvingstimer hvor øvingene ble gjennomgått i plenum sørget for at jeg jobber mer jevnt med fagene enn jeg gjør på NTNU, hvor det meste læres i eksamenstiden.

Jeg syns også at jeg hadde interessante fag med passende mengde pensum.

Hva var det sosiale utbyttet?

Det sosiale utbyttet syns jeg var veldig bra! Det var ofte artige fester alle utvekslingsstudentene ble invitert på, noe som gjorde det enkelt å bli kjent med andre utvekslingsstudenter fra hele verden. Jeg fikk på denne måten mange gode venner fra hele verden i løpet av året, og jeg har fortsatt kontakt med mange av dem.

Hva var den største fordelen med ditt studieopphold i utlandet?

Reising er helt klart den største fordelen med å bo i Singapore. Du kan reise billig og enkelt til mange land i Sør-Øst Asia, noe jeg utnyttet til det fulle. Jeg anbefaler å spare opp litt penger til reising før utveksling og reise så mye som mulig mens du er der! Jeg tok flere turer til naboland som Thailand, Malaysia og Indonesia i langhelger, og tok lengre turer i forbindelse med juleferien eller såkalte «recess weeks» man har en gang i midten av hvert semesteret.Da reiste jeg blant annet på backpacking i Vietnam og Kambodsja og strandferie på Gili-øyene. Herlig!

En annen fordel var å bli enda bedre i engelsk, både muntlig og skriftlig. Engelsk er i dag som mitt andre morsmål, og jeg bruker det mye i forbindelse med skole og for å holde kontakten med venner fra utveksling.

Var det noe som var utfordrende?

Det var et par ting jeg fant utfordrende i løpet av oppholdet. Det ene var å få de fagene man ønsket ved begynnelsen av hvert semester. Den første uken av hvert semester er svært stressende, da man må konkurrere om plasser på ulike fag, stå på ventelister og kontakte professorer for å få lov til å ta noen av fagene man ønsker. Det gikk imidlertid alltid i orden til slutt og jeg fikk tatt alle fagene jeg ønsket.

Noe jeg også syns var utfordrende var å bli kjent med singaporeanske studenter. Man må jobbe litt ekstra hardt for å bli kjent med de lokale, men når man først blir godt kjent med noen er de veldig hyggelige! Mitt tips er å være litt frempå og inviter dem med på å dra ut å spise.

Har du noen råd til andre studenter som kunne tenke seg å reise ut?

Mitt første råd er å spare opp litt penger før du reiser. På den måten får du utnyttet utvekslingsåret til det fulle og reist så mye som mulig!

Mitt ande råd er å finne ut av hva du vil sitte igjen med etter utvekslingen. Bli god i engelsk? Lære deg et nytt språk? Dra på utrolige reiser? Gå på et universitet som gjør seg på CV-en? Når du vet hva du vil sitte igjen med er det lettere å finne en by som vil passe for deg. Snakk også med studenter som allerede har vært på utveksling og finn ut hvilke erfaringer og opplevelser de sitter igjen med.

Mitt siste råd er å dra! Du kommer ikke til å angre, og opplevelsene er noe du vil sette pris på resten av livet.