Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig

Institutt for pedagogikk og livslang læring har det faglige ansvaret mens Statped har ansvar for utvikling og gjennomføring.

Frittstående

Kursene i studieretningen kan tas frittstående eller inngå som endel av det erfaringsbaserte masterprogrammet i spesialpedagogikk.

Audiopedagogikk

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk

Audiopedagogikk


Lita jente i toårsalderen får satt på plass et høre apparat  av en kvinne.
Audiopedagogikk handler om å legge til rette for kommunikasjon, læring og inkludering av mennesker med hørselsvansker. Foto: Colourbox

Studieretningen i audiopedagogikk og i synspedagogikk blir videreført.

Både studieretningen i audiopedagogikk og i synspedagogikk blir videreført. Mer informasjon kommer snart.

 

 

Om studieretningen


Audiopedagogikk er et bredt fagfelt som handler om hørselsvansker hos mennesker i alle aldre, og utfordringer knyttet til kommunikasjon og deltakelse på ulike arenaer.

Studieretningen i audiopedagogikk vil gi kunnskaper innenfor det audiologiske fagfeltet, og kompetanse i utredning, tilrettelegging og rådgivning innenfor opplæring, habilitering og rehabilitering knyttet til hørselsvansker. Fagfeltet omfatter tidlig intervensjon, inkluderende opplæring i barnehage og skole, rådgivning, innsikt i lovgrunnlaget, samt habilitering og rehabilitering.


Video - audiopedagogikk


Om studieretningen

Del 1: Studieretningsemner i audiopedagogikk

Obligatoriske emner 

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6648

Innføring i audiopedagogikk

15
PED6649 Hørselsvansker - språk og kommunikasjon 15
PED6652 Hørselsvansker - audiopedagogisk rådgivning 15

 

Valgemner (Du må velge ett av disse emnene som skal inngå i masterprogrammet)

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6644 Hørselsvansker - bimodal tospråklig opplæring 15
PED6650 Hørselsvansker - utvikling og rehabilitering av talespråk 15

 

Del 2: Metode 

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6113 Prosjektdesign 7,5
PED6111 Pedagogiske forskningsmetoder  15
PED6112 Statistikk 7,5

 

Del 3: Masteroppgave

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6903 Masteroppgave i audiopedagogikk 30

 

Les mer om kursene og se når de tilbys