EVU-Kurs

Hørselsvansker - språk og kommunikasjon

Ei jente hvisker noe i øret på en liten, forventningsfull gutt.

Foto: Yayimages.com

Start: 23.01.2023
Søknadsfrist: 15.12.2022

Sted for samlinger: Trondheim, NTNU Dragvoll

Pris: 18500 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: PED6649

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Du vil lære å utvikle dine kunnskaper om språk og språkutvikling i forbindelse med hørselsvansker for å kunne utrede og tilrettelegge for tiltak i opplæringen. Du vil også få opplæring i kartleggingsverktøy.

Målgruppe

 • Pedagoger som arbeider med barn, unge og voksne med hørselsvansker innenfor ulike pedagogiske arenaer.
 • Studenter ved mastergradsstudiet i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk.
 • Studenter ved erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk med spesialisering i audiopedagogikk.

Innhold

Studieemnet inneholder grunnleggende kunnskaper om språk og språkutvikling i forbindelse med hørselsvansker for å kunne for å kunne vurdere og følge språkutviklinga, gjennomføre kartlegging og tilrettelegge for gode språkmiljøer.

 • Normal og avvikende språkutvikling som utgangspunkt for forståelse av språk og språkutvikling i forbindelse med hørselsvansker
 • Hørsel språk og læring
 • Kommunikative aspekter ved hørselsvansker
 • Språk og kommunikasjon i forbindelse med hørselsvansker og flerfunksjonshemminger
 • Verktøy for kartlegging av språk og kommunikasjon
 • Tiltaksrettet arbeid med språkmiljøer, språkutvikling og språklæring

 

 

Emnebeskrivelse

PED6649

Opptakskrav

 • Enten bachelorgrad med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng) som omfatter eksamen i emnene PED 1000; PED 1001, PED 1002, Ped 1003, PED 1004 (de obligatoriske emnene i bachelorgraden)
  • Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/barnehagelærerstudiet
  • Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/barnehagelærerutdanning
  • Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
 • Bestått eksamen i PED6648 Innføring i audiopedagogikk, eller tilvarende kompetanse.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre obligatoriske samlinger våren 2023 hos Statped på Heimdal, Trondheim:

Uke 4: 23. - 27. januar

Uke 10:  6. - 10. mars

Uke 17: 24. - 28. april

Det er obligatoriske studentøvelser mellom samling 1 og 2.

Praksis gjennomføres mellom samling 2 og 3.

 

Eksamensbeskrivelse

 • Eksamen i form av individuell emneoppgave på maksimum 5000 ord (tilsvarer 15 sider, Times New Roman, punkt 12, linjeavstand 1,5), ekskl. forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste.
 • Arbeidskrav: Studentøvelse mellom 1. og 2. samling vurderes som godkjent/ikke godkjent.
 • Arbeidskrav: Praksis vurderes som godkjent/ikke godkjent.
 • Godkjente arbeidskrav (studentøvelser og praksis) er forutsetning for å gå opp til eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum fra 2021 er lagt ved. Pensumliste for 2023 blir lagt ut når den er klar.

Klikk her for foreløpig pensumliste

Annen informasjon

Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i praktisk spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Emnet gjennomføres for siste gang våren 2023.

For opptak til avsluttende masteroppgave må emnene i audiopedagogikk (fagdelen) være bestått med gjennomsnittskarakter C eller bedre.

Du kan søke om fritak for deltakelse på testkurs du har deltatt på tidligere.

Praktisk informasjon for videreutdanningsstudenter

Samarbeidspartnere

Statped

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Per Frostad, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Kontakt

Anne Sollie, Statped
Telefon: 93 44 73 16
Epost: anne.sollie@statped.no
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 73 55 10 90
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev