Undervisning

Spesialpedagogikk - masterstudium

Undervisning

Utdanningen går på deltid og undervisningen er en kombinasjon av studiesamlinger og nettbasert undervisning.

Første halvdel av studiet består av emner tilpasset de ulike studieretningene:

Andre halvdel av studiet består av en felles metodedel og skriving av masteroppgaven.

Innen normert studieløp på fire år kan studiet gjennomføres i henhold til foreliggende studieplan, men vi tar forbehold om utskifting av enkelte emner. Hvis studenter bruker lengre tid på studiet, må de påregne endringer i studieplanen.

Faglig ansvar

Institutt for pedagogikk og livslang læring har det faglige ansvaret mens Statped har ansvar for utvikling og gjennomføring av emnene i masterprogrammet.