Undervisning

Erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk

Undervisning

Utdanningen går på deltid og undervisningen er en kombinasjon av studiesamlinger og nettbasert undervisning.

Første halvdel av studiet består av emner tilpasset de ulike studieretningene:

Andre halvdel av studiet består av en felles metodedel og skriving av masteroppgaven.

Innen normert studieløp på fire år kan studiet gjennomføres i henhold til foreliggende studieplan, men det tas forbehold om utskifting av enkelte emner. Dersom det brukes lengre tid på studiet, må det påregnes større endringer i studieplanen.