EVU-Kurs

Hørselsvansker - utvikling og rehabilitering av talespråk

Jente på ca to år med høreapparat leker med et par røde solbriller. Kvinne i bakgrunnen.

Høreapparater og cochleaimplantater gir barn, unge og voksne med hørselsvansker bedre muligheter til å bruke hørselen for talespråklig kommunikasjon. Foto: Mostphotos

Start: 22.01.2024
Søknadsfrist: 01.12.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 18500 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: PED6650

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Du vil lære å legge til rette for at barn og voksne med hørselsvansker kan få best mulig utbytte av sitt hørselstekniske hjelpemiddel.

Målgruppe

Pedagoger som arbeider med barn, unge og voksne med hørselsvansker innenfor ulike pedagogiske arenaer. Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Innhold

Barn, unge og voksne med hørselsvansker har gjennom teknologisk utvikling når det gjelder høreapparater og cochleaimplantater fått bedre muligheter til å anvende hørselen for talespråklig kommunikasjon. Kurset tar for seg fagområder som har relevans i den audiopedagogiske tilretteleggingen med tanke på utvikling og rehabilitering av lytteferdigheter og talespråk for barn, unge og voksne med høreapparater og cochleaimplantater.

Kurset kombinerer teoretisk grunnlag og praktisk metodisk arbeid når det gjelder utvikling og rehabilitering av talespråk og talespråklig kommunikasjon. Studiet vil også omfatte områder som virker inn på forutsetninger for talespråklig utvikling og rehabilitering.

Du vil lære om

 • forutsetninger og betingelser for talespråklig utvikling og rehabilitering hos barn, unge og voksne med høreapparater og cochleaimplantater
 • analyse og analyseverktøy. Herunder fonetikk og fonologisk analyse
 • metodisk arbeid med utvikling og rehabilitering av lytteferdigheter og talespråk for barn, unge og voksne med høreapparater og cochleaimplantater
 • prosedyrer, systemer og saksgang i det audiopedagogiske habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet

 Praksis

Kurset inneholder praksis tilsvarende to uker.  Om lag én uke av praksisen legges til studiesamlingene.

Les mer om arbeidskrav og praksis

Læringsformer og aktiviteter

 • Studentøvelse mellom 1. og 2. samling. Vurderes som Godkjent/Ikke godkjent

 Praksis består av to deler: 

 1. Norsk Fonemtest. Vurderes som godkjent/ikke godkjent
 2. Kasusbasert praktisk metodisk arbeid

Studenten skal under veiledning utvikle ferdigheter i praktisk arbeid med habilitering/rehabilitering av talespråklig kommunikasjon hos barn, ungdommer, eller voksne med CI, eller høreapparater. Studenten skal i praksisperioden planlegge og gjennomføre praktisk arbeid, samt å evaluere eget arbeid i tilknytning til dette. Studenten skal ta videoopptak av sitt eget arbeid og analysere dette. Veiledning gis på bakgrunn av videoopptak og notater fra analysen.  Videre bringes opptaket med til studiesamling for veiledning av fagpersoner og medstudenter. Praksis kan tas på egen arbeidsplass og praksisperioden kan fordele seg over flere uker. For å sikre studenten en kvalitativt god praksis vil det gjøres avtaler med instanser rundt omkring i landet. Dersom det ikke lar seg gjøre å skaffe praksisplass i nærheten av hjemstedet, må enkelte av studentene belage seg på å reise og å bo hjemmefra i praksisperioden. Praksis vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Emnebeskrivelse

PED6650

Opptakskrav

 • Enten bachelorgrad med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng) som omfatter eksamen i emnene PED 1000; PED 1001, PED 1002, PED 1003, PED 1004 (de obligatoriske emnene i bachelorgraden)
 • Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet
 • Eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
 • Eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
 • Gjennomført PED6648 Innføring i audiopedagogikk og PED6649 Hørselsvansker - språk og kommunikasjon, eller tilsvarende fordypninger. 

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Maksimum 20 deltakere


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre obligatoriske samlinger av tre til fem dagers varighet i Trondheim,  våren 2024:

 • Første samling: 22. - 26. januar
 • Andre samling: 4. - 8. mars
 • Tredje samling: 15. - 18. april

Tema på første samling:

 • Fonetikk,
 • Psykoakustikk,
 • Fonologi og fonologisk analyse ved bruk av Norsk Fonemtest.

 Tema på andre samling

 • Audiologisk utvikling
 • Fonologisk analyse: Norsk fonemtest – erfaringer fra gjennomføring og skåring

 Tema på tredje samling

 • Gjennomgang av videoopptak fra praksis
 • Artikulasjon og artikulasjonsøvelser
 • Utredning og rehabilitering av voksne i forbindelse med CI
 • CI og flerfunksjonshemminger talespråklig habilitering, og rehabilitering
 • Stemme og stemmevansker

Eksamensbeskrivelse

Tre dager individuell hjemmeeksamen. Omfang: inntil 5000 ord, ekskl. forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Godkjente arbeidskrav (studentøvelser og praksis) er forutsetning for å gå opp til eksamen.Pensumlitteratur/kursmateriell

 Pensumliste fra 2021 er lagt ved. Pensumliste for 2024 blir lagt ut når den er klar.

Pensumliste 2021

Annen informasjon

Vær oppmerksom på at vi må ha et minimum antall deltakere for at kurset skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset bli avlyst eller utsatt.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset 

Politiattest

Emnet har krav om politiattest.

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Skikkethetsvurdering
Utdanninger i spesialpedagogikk er fra høsten 2016 omfattet av skikkethetsvurdering. 

 

Prisinformasjon

Pris: 18500 Kr

Vi tar forbehold om at kursavgiften kan bli endret.

Samarbeidspartnere

Statped midt ved koordinator for etter- og videreutdanningen i hørselsfaglige emner seniorrådgiver Anne Tolgensbakk

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Per Frostad, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Kontakt

Anne-Mari Nordnes Skagen, Statped
Mobil: 95 89 29 91
Epost: anne-mari.skagen@statped.no
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev