EVU-Kurs

Hørselsvansker - audiopedagogisk rådgivning

Tenåringsjente justerer høreapparatet sitt.

I dette emnet lærer du å bruke og vurdere utredningsverktøy og utredningsmetoder som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning. Foto: Yayimages

Start: 04.09.2023
Søknadsfrist: 01.06.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 18500 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: PED6652

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet gir oversikt over temaer, betingelser, teori, modeller og ferdigheter i rådgivningsarbeid relatert til hørselsvansker. 

Du vil:

 • få kunnskap om rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker
 • få kunnskap om kartlegging og utredning i audiopedagogisk arbeid
 • få kunnskap om kartlegging rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger
 • lære å dele audiopedagogisk kunnskap, og legge til rette for å gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess.

 

Målgruppe

Pedagoger eller andre med relevant utdanning som ønsker å spesialisere seg innenfor innen det audiopedagogiske fagområdet.

Innhold

Innhold

Studentene skal lære å anvende og vurdere utredningsverktøy og utredningsmetoder som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning. De skal lære å dele sin spesialpedagogiske kunnskap og legge til rette for å gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess. Innholdet organiseres i følgende temaer:

 • Rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker
 • Kartlegging og utredning i audiopedagogisk arbeid
 • Rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger

 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer på studiesamlinger á 3 x 4/5 dager.

Praksis skal være knyttet til en enkelt person med hørselsvansker, og skal omfatte rådgivning, observasjon og eventuell annen kartlegging. I praksisen skal studenten vurdere seg selv i rådgivningssituasjonen og reflektere omkring sin egen rolle.

 

Praksisperiode 1 - Rådgivningssamtale, observasjon og ev. annen

kartlegging

Omfang av denne praksisen er stipulert til én uke, inkludert for- og etterarbeid.

Valget av fokusområde skal formuleres i en problemstilling og begrunnes med utgangspunkt i barnets, elevens, den voksnes, eller praksisstedets behov.

Praksisperioden innledes med en samtale med rådsøker for å bli kjent med og kartlegge kontekst og behov. 

Deretter gjennomføres observasjon og evt. annen relevant kartlegging.

Praksisperiode 2 – Rådgivningssamtale

Omfang av denne praksisen er stipulert til én uke, inkludert for- og etterarbeid. I denne perioden skal studenten gjennomføre den andre rådgivningssamtalen. I samtalen skal observasjoner og annen kartlegging fra observasjonspraksis legges til grunn. Veiledning gis på opptak av samtalen sammen med refleksjonsnotat.

Rådgivningssamtale 2 vurderes som godkjent/ikke godkjent.

 

 
Kan inngå i masterprogram
Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Emnebeskrivelse

PED6652

Opptakskrav

 • Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng)
  • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/barnehagelærerstudiet
  • eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/barnehagelærerutdanning
  • eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
  • eller annen relevant bachelorgrad som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk
 • Gjennomført PED6648 Innføring i audiopedagogikk og PED6649 Hørselsvansker – språk og kommunikasjon, eller tilsvarende fordypninger


Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Emnet gjennomføres for siste gang høsten 2023.

 • Samling 1: uke 36, 04. - 08. september.
 • Samling 2: Uke 42, 16. - 20. oktober.
  Fredag 20.10. foreleses det på Videokonferanse fra 0900 – 1130. Samlingen avsluttes 1130. Det er ikke nødvendig å være fysisk tilstede.
 • Samling 3: uke 47: 21. – 24. november.
  Merk at samlingen starter på tirsdag. Fredag 24.11. foreleses det på Videokonferanse fra 0900 – 1200. Samlingen avsluttes 1200. Det er ikke nødvendig å være fysisk tilstede fredag.
 

 

Eksamensbeskrivelse

Tre dager individuell hjemmeeksamen. Omfang: inntil 5000 ord, ekskl. forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Praksis vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Godkjent praksis er en forutsetning for å gå opp til eksamen

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum fra 2020 er lagt ved. Pensumliste for 2023 blir lagt ut når den er klar.

Pensumliste H23

Annen informasjon

Politiattest

Emnet har krav om politiattest.

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Skikkethetsvurdering
Utdanninger i spesialpedagogikk er fra høsten 2016 omfattet av skikkethetsvurdering. 

Samarbeidspartnere

Statped midt

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Per Frostad, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no
Anne Tolgensbakk, Statped
Mobil: 99 10 98 75
Epost: anne.tolgensbakk@statped.no

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 918 97 261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev