EVU-Kurs

Hørselsvansker - audiopedagogisk rådgivning

Tenåringsjente justerer høreapparatet sitt.

I dette emnet lærer du å bruke og vurdere utredningsverktøy og utredningsmetoder som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning. Foto: Yayimages

Start: 04.09.2023
Søknadsfrist: 01.06.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 18500 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: PED6652

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet gir oversikt over temaer, betingelser, teori, modeller og ferdigheter i rådgivningsarbeid relatert til hørselsvansker. 

Du vil:

 • få kunnskap om rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker
 • få kunnskap om kartlegging og utredning i audiopedagogisk arbeid
 • få kunnskap om kartlegging rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger
 • lære å dele audiopedagogisk kunnskap, og legge til rette for å gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess.

 

Målgruppe

Pedagoger eller andre med relevant utdanning som ønsker å spesialisere seg innenfor innen det audiopedagogiske fagområdet.

Innhold

Innhold

Studentene skal lære å anvende og vurdere utredningsverktøy og utredningsmetoder som grunnlag for tiltaksrettet rådgivning. De skal lære å dele sin spesialpedagogiske kunnskap og legge til rette for å gjennomføre en rådgivnings- og innovasjonsprosess. Innholdet organiseres i følgende temaer:

 • Rådgivning, rådgivningsteorier og rådgivningsteknikker
 • Kartlegging og utredning i audiopedagogisk arbeid
 • Rådgivningsarbeid knyttet til audiopedagogiske problemstillinger

 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer på studiesamlinger á 3 x 4/5 dager.

Praksis skal være knyttet til en enkelt person med hørselsvansker, og skal omfatte rådgivning, observasjon og eventuell annen kartlegging. I praksisen skal studenten vurdere seg selv i rådgivningssituasjonen og reflektere omkring sin egen rolle.

 

Praksisperiode 1 - Rådgivningssamtale, observasjon og ev. annen

kartlegging

Omfang av denne praksisen er stipulert til én uke, inkludert for- og etterarbeid.

Valget av fokusområde skal formuleres i en problemstilling og begrunnes med utgangspunkt i barnets, elevens, den voksnes, eller praksisstedets behov.

Praksisperioden innledes med en samtale med rådsøker for å bli kjent med og kartlegge kontekst og behov. 

Deretter gjennomføres observasjon og evt. annen relevant kartlegging.

Praksisperiode 2 – Rådgivningssamtale

Omfang av denne praksisen er stipulert til én uke, inkludert for- og etterarbeid. I denne perioden skal studenten gjennomføre den andre rådgivningssamtalen. I samtalen skal observasjoner og annen kartlegging fra observasjonspraksis legges til grunn. Veiledning gis på opptak av samtalen sammen med refleksjonsnotat.

Rådgivningssamtale 2 vurderes som godkjent/ikke godkjent.

 

 
Kan inngå i masterprogram
Kurset er en del av erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Emnebeskrivelse

PED6652

Opptakskrav

 • Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng)
  • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/barnehagelærerstudiet
  • eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/barnehagelærerutdanning
  • eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
  • eller annen relevant bachelorgrad som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk
 • Gjennomført PED6648 Innføring i audiopedagogikk og PED6649 Hørselsvansker – språk og kommunikasjon, eller tilsvarende fordypninger


Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen.
Les mer om krav til dokumentasjon her


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Emnet gjennomføres for siste gang høsten 2023.

 • Samling 1: uke 36, 04. - 08. september.
 • Samling 2: Uke 42, 16. - 20. oktober.
  Fredag 20.10. foreleses det på Videokonferanse fra 0900 – 1130. Samlingen avsluttes 1130. Det er ikke nødvendig å være fysisk tilstede.
 • Samling 3: uke 47: 21. – 24. november.
  Merk at samlingen starter på tirsdag. Fredag 24.11. foreleses det på Videokonferanse fra 0900 – 1200. Samlingen avsluttes 1200. Det er ikke nødvendig å være fysisk tilstede fredag.
 

 

Eksamensbeskrivelse

Tre dager individuell hjemmeeksamen. Omfang: inntil 5000 ord, ekskl. forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste.

Praksis vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Godkjent praksis er en forutsetning for å gå opp til eksamen

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum fra 2020 er lagt ved. Pensumliste for 2023 blir lagt ut når den er klar.

Pensumliste H23

Samarbeidspartnere

Statped midt

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Per Frostad, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no
Anne Tolgensbakk, Statped
Mobil: 99 10 98 75
Epost: anne.tolgensbakk@statped.no

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 918 97 261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev