Opptak

Spesialpedagogikk - masterstudium

Opptak

Søknadsfrist

1. juni 2024 for metodeemner og masteroppgave, se ellers hvert enkelt emne

Slik søker du opptak

Hvordan søke opptak til del 1

 • Audiopedagogikk og synspedagogikk:
  Du søker opptak til ett og ett emne i studieretningen i det tempoet som passer deg. Søk via kursets nettside. Vær oppmerksom på at noen emner bygger på hverandre og må derfor tas i rekkefølge. Søknadsfrist: se det enkelte emne. 
 • Spesialpedagogikk:
  For studieretningen i spesialpedagogikk må du innpasse emner (fortrinnsvis på masternivå og med minimum snittkarakter C) på 60 studiepoeng som du allerede har gjennomført.  Du søker om innpassing samtidig som du søker opptak til del 2 og 3 - metode/masteroppgave. Skriv i merknadsfeltet i søknaden at du ønsker innpassing av tidligere utdanning. Last opp karakterutskrifter og emnebeskrivelse av emner du vil ha innpasset i studieretningen. Tidligere godkjente emner i spesialpedagogikk.

Hvordan søke opptak til del 2 og del 3 (metode/masteroppgave)

Opptak til metodedelen og masteroppgaven gjøres under ett. Du må søke innen 1. juni for å kunne starte på metodedelen til høsten.

 1. Registrer deg som søker på EVUweb
 2. Dokumentasjon på opptakskravet og karakterutskrifter for eventuelle emner som skal innpasses lastes opp samtidig som du registrerer din søknad. Du kan også laste opp dokumentasjonen i ettertid, men senest innen søknadsfristen 1. juni.

Søknadsfrist 1. juni 

 

Opptakskrav

Opptakskrav del 1 (syns- og audiopedagogikk)

Du må ha:

 • Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng/105 studiepoeng)
 • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærerutdanning
 • eller fullført lærerutdanning av minst tre års varighet, førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning
 • eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
 • eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
 • eller annen relevant bachelorgrad som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk

Eventuelle spesielle opptakskrav samt anbefalte forkunnskaper er beskrevet på nettsiden til de enkelte kursene.

Opptakskrav del 2 og del 3 (metodekurs/masteroppgave)

I tillegg til opptakskravet for del 1, må du ha:

 • Minst 2 års relevant arbeidspraksis.
 • Fullført del 1 (60 studiepoeng i syns- eller audiopedagogikk) eller innpasset 60 studiepoeng spesialpedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner som skal inngå i studieretning i masterprogrammet.

Fritak, innpassing og forhåndsgodkjenning av opptaksgrunnlag

Du kan søkes om fritak/innpassing for enkeltemner med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. 

Du kan søke om å få godkjent utdanning du planlegger å ta ved andre læresteder (forhåndsgodkjenning).

Du kan søke om forhåndsgodkjenning av om din utdanning og praksis fyller opptakskravet til hele masterprogrammet eller til enkeltemner i programmet.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Utdanning du søker om å få innpasset kan ikke inngå i opptaksgrunnlaget ditt. Det betyr at utdanningen du søker innpasset, må være utdanning du har i tillegg til det som kreves for opptak til masterprogrammet (bachelorgrad eller tilsvarende).
 • Du kan få godkjent/innpasset maksimum 60 studiepoeng med grunnlag i utdanning fra andre læresteder, siden minst 60 studiepoeng må være avlagt ved NTNU for å få utstedt grad fra NTNU.
 • Hovedregelen er vurdering emne-for-emne. Det betyr at du må dokumentere utdanning som kan erstatte bestemte emner i programmet.  Det som vurderes er omfang, nivå og faglig innhold. 
 • Du må i søknaden laste opp dokumentasjon på all utdanning som ikke er avlagt ved NTNU. 
 • Du må også legge ved dokumentasjon på det faglige innholdet i utdanningen du søker om å få godkjent/innpasset (studieplan, emnebeskrivelse, pensumliste) fra det året du tok utdanningen. Dersom du ikke har dette tilgjengelig, kan du få det ved å henvende deg til studiestedet.
 • Hvis du søker om en forhåndsgodkjenning av opptaksgrunnlaget må du laste opp både dokumentasjon på utdanning og på minst to års relevant yrkeserfaring.

Registrer søknad.