Spesialpedagogikk

Erfaringsbasert masterprogram

Spesialpedagogikk

– Opptak og opptakskrav

Spesialpedagogikk

Hvordan søke?

Hvordan søke opptak til del 1

 • Audiopedagogikk og synspedagogikk:
  Du søker opptak til ett og ett kurs i studieretningen i det tempoet som passer deg. Søk via kursets nettside. Vær oppmerksom på at noen kurs bygger på hverandre og må derfor tas i rekkefølge. Søknadsfrist: se det enkelte emne. 
 • Spesialpedagogikk:
  For studieretningen i spesialpedagogikk må du innpasse emner på 60 studiepoeng som du allerede har gjennomført. Du søker om innpassing i samme søknadsskjema som du søker om opptak til modul 2 og 3. Tidligere godkjente emner i spesialpedagogikk.

Hvordan søke opptak til del 2  og del 3 (metodekurs og masteroppgave)

Opptak til metodedelen og masteroppgaven gjøres under ett. Du må søke innen 1. juni for å kunne starte på metodedelen til høsten.

 1. Registrer deg som søker på Søknadsweb for NTNU VIDERE.
 2. Dokumentasjon på opptakskravet og karakterutskrifter for eventuelle emner som skal innpasses lastes opp samtidig som du registrerer din søknad. Du kan også laste opp dokumentasjonen i ettertid, men senest innen søknadsfristen 1. juni.

Søknadsfrist 1. juni 

 

Opptakskrav

Opptakskrav del 1

Du må ha:

 • Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng/105 studiepoeng)
 • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet
 • eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
 • eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
 • eller annen relevant bachelorgrad som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk

Eventuelle spesielle opptakskrav samt anbefalte forkunnskaper er beskrevet på nettsiden til de enkelte kursene.

Opptakskrav del 2 og del 3 (metodekurs/masteroppgave)

I tillegg til opptakskravet for modul 1, må du ha:

 • Minst 2 års relevant arbeidspraksis.
 • Fullført modul 1 eller innpasset 60 studiepoeng spesialpedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på kurs som skal inngå i masterprogrammet.

Innpassing og fritak

Det kan søkes om fritak for enkeltkurs med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU. 

Annveig Skurseth

Dokumentasjon - KRYSSPUBLISERT

Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon som skal legges ved søknaden. 

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Fritak og innpassing

Det kan søkes om fritak for enkeltkurs med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (inkludert selve masteroppgaven på 30 sp). Dokumentasjon må lastes opp samtidig som du søker. For spørsmål om hva som kan innpasses, ta kontakt med faglig ansvarlig for studieprogrammet. Kontaktinfo finner du på forsiden.