Opptak

Erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk

Opptak

Søknadsfrist

4. august

Slik søker du opptak

Hvordan søke?

Hvordan søke opptak til del 1

 • Audiopedagogikk og synspedagogikk:
  Du søker opptak til ett og ett emne i studieretningen i det tempoet som passer deg. Søk via kursets nettside. Vær oppmerksom på at noen emner bygger på hverandre og må derfor tas i rekkefølge. Søknadsfrist: se det enkelte emne. 
 • Spesialpedagogikk:
  For studieretningen i spesialpedagogikk må du innpasse emner (fortrinnsvis på masternivå og med minimum snittkarakter C) på 60 studiepoeng som du allerede har gjennomført.  Du søker om innpassing samtidig som du søker opptak til del 2 og 3 - metode/masteroppgave. Skriv i merknadsfeltet i søknaden at du ønsker innpassing av tidligere utdanning. Last opp karakterutskrifter og emnebeskrivelse av emner du vil ha innpasset i studieretningen. Tidligere godkjente emner i spesialpedagogikk.

Hvordan søke opptak til del 2 og del 3 (metode/masteroppgave)

Opptak til metodedelen og masteroppgaven gjøres under ett. Du må søke innen 1. juni for å kunne starte på metodedelen til høsten.

 1. Registrer deg som søker på Søknadsweb for NTNU VIDERE.
 2. Dokumentasjon på opptakskravet og karakterutskrifter for eventuelle emner som skal innpasses lastes opp samtidig som du registrerer din søknad. Du kan også laste opp dokumentasjonen i ettertid, men senest innen søknadsfristen 1. juni.

Søknadsfrist 1. juni 

 

Opptakskrav

Opptakskrav del 1 (syns- og audiopedagogikk)

Du må ha:

 • Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng/105 studiepoeng)
 • eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/førskolelærerstudiet
 • eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
 • eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
 • eller annen relevant bachelorgrad som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk

Eventuelle spesielle opptakskrav samt anbefalte forkunnskaper er beskrevet på nettsiden til de enkelte kursene.

Opptakskrav del 2 og del 3 (metodekurs/masteroppgave)

I tillegg til opptakskravet for del 1, må du ha:

 • Minst 2 års relevant arbeidspraksis.
 • Fullført del 1 (60 studiepoeng i syns- eller audiopedagogikk) eller innpasset 60 studiepoeng spesialpedagogikk. Det kreves minimum karakter C i snitt på emner som skal inngå i studieretning i masterprogrammet.

Innpassing og fritak

Det kan søkes om fritak for enkeltemner med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU.