EVU-Kurs


Smilende tenåringsgutt bruker tegnspråk.

Innføringsemner i audiopedagogikk gir deg et innblikk i hvordan du kan jobbe med opplæring, habilitering og rehabilitering av personer med hørselsvansker. Foto: Colourbox

Innføring i audiopedagogikk

Start: 05.09.2022
Søknadsfrist: 15.08.2022

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 18500 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: PED6648

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Emnet vil bidra til å gi deg kunnskap om hva hørselsvansker er og hvilken tilrettelegging det er behov for. Det vil kvalifisere deg til arbeid med barn, unge og voksne med hørselsvansker.

Målgruppe

Pedagoger som arbeider, eller skal arbeide med barn, unge og voksne med hørselsvansker innenfor ulike pedagogiske arenaer.

Innhold

Emnet inneholder grunnleggende kunnskap om ulike aspekter ved hørselsvansker og hvilken tilrettelegging det er behov for med tanke på utvikling, læring og deltakelse.

Kursinnhold:

  • Perspektiver på hørselsvansker
  • Medisinsk audiologi
  • Teknisk audiologi
  • Konsekvenser av hørselsvansker
  • Hørselsvansker i kombinasjon med funksjonsnedsettelser
  • Audiopedagogisk tilrettelegging i et livsløpsperspektiv          

Kan inngå i masterprogram

Emnet PED6648 kan inngå i en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk, fordypning i audiopedagogikk, eller tas som et frittstående kurs.

Det kreves minimum karakter C i snitt på emner i audiopedagogikk som skal inngå i masterprogrammet.

Opptakskrav

Enten bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i pedagogikk (82,5 studiepoeng) som omfatter eksamen i emnene PED1000; PED1001, PED1002, PED1003, PED1004 (de obligatoriske emnene i fordypningen)

- eller gjennomført de tre første årene av allmennlærer-/barnehagelærerstudiet

- eller bachelorgrad med 2-årig allmennlærer-/barnehagelærerutdanning

- eller bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning

- eller annen bachelorgrad (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut, audiograf m.m.) som inneholder minimum 30 studiepoeng i pedagogikk.

Les mer om krav til dokumentasjon her

 

Første opptak til emnet er gjennomført og søknadsfrist for nye søkere er 15. august.

Etter 15. august blir ledige plasser tildelt kvalifiserte søkere prioritert etter tidspunkt for registrert søknad.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2022

  • Uke 36:   5. - 9. september
  • Uke 42: 17. - 21. oktober
  • Uke 47: 21. - 25. november

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Læringsplattformen Blackboard.

Eksamensbeskrivelse

Todelt eksamen der hver del teller 50%:
1. Seks timer individuell hjemmeeksamen med kortsvarsoppgaver, 2. desember 2022.
2. Emneoppgave på maksimum 5000 ord.
(Tilsvarer ca.10 sider, Times New Roman, punkt 12, linjeavstand 1,5) ekskl. forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste. Emneoppgaven utarbeides individuelt. Frist for innlevering 20. desember 2022.

Obligatoriske arbeidskrav

1. Studentøvelser gjennomføres i uke 37 - 40
2. Praksis tilsvarende 1 uke, inkl. for- og etterarbeid, gjennomføres i uke 43 - 46.

 Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumliste 

Annen informasjon

Videreutdanningsstudent fra A til Å.

Politiattest
Alle som blir tatt opp til emnet, må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass.

Skikkethetsvurdering
Utdanninger i spesialpedagogikk er fra høsten 2016 omfattet av skikkethetsvurdering. 

Samarbeidspartnere

Statped 

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Per Frostad, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 55 11 51
Epost: per.frostad@ntnu.no

Kontakt

Gry Bjørnbakk, Statped
Mobil: 98 86 57 08
Epost: gry.bjornbakk@statped.no
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Telefon: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev