Spesialpedagogikk

Erfaringsbasert masterprogram

Spesialpedagogikk

– Studiets oppbygning

Spesialpedagogikk

Masterprogrammet er bygd opp av tre deler:

  • Del 1: Studieretningsemner (60 studiepoeng)
  • Del 2: Metode (30 studiepoeng)
  • Del 3: Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet eller ta enkeltkurs. Du binder deg ikke til mer enn ett og ett kurs om gangen. Noen kurs bygger på hverandre og må derfor tas i en bestemt rekkefølge. Andre kurs er frittstående og kan tas uavhengig av hverandre.

Samlingene på enkelte emner kan bli lagt til Bergen eller Oslo.


Spesialpedagogikk

Del 1: Studieretningsemner

Emnekode Kurs Studiepoeng
Flere valg

Obligatoriske og valgbare fordypningsemner knyttet til valgt studieretning

60

Vi tilbyr tre studieretninger i masterprogrammet i spesialpedagogikk:


Krysspublisert! Metode for tre erfaringsbaserte masterprogram: spesialpedagogikk, rådgivning og pedagogisk-psykologisk rådgivning

Del 2: Metode (30 studiepoeng)

Emnekode Kurs Studiepoeng

Alle emnene er obligatorisk:

PED6111 Pedagogiske forskningsmetoder 15
PED6112 Statistikk 7,5
PED6113 Prosjektdesign 7,5

Metodedelen er felles for studenter på tre erfaringsbaserte masterprogram: Spesialpedagogikk, Pedagogisk-psykologisk rådgivning og Rådgivning

Undervisningen er samlingsbasert og fordelt på totalt 14 samlingsdager over ett år. 


Masteroppgaven

Del 3: Masteroppgaven (30 studiepoeng)

I del 3 skriver du masteroppgave på 30 studiepoeng. Du velger masteroppgave for din studieretning.  

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6903 Masteroppgave i audiopedagogikk  30
PED6902 Masteroppgave i synspedagogikk 30
PED6905 Masteroppgave i spesialpedagogikk 30