Studiets oppbygning

Spesialpedagogikk - masterstudium

Studiets oppbygning

Masterprogrammet er bygd opp av tre deler:

Del 1: Studieretningsemner (60 studiepoeng)

Her kan en velge mellom flere emner, noen obligatoriske, andre velges ut i fra studieretningen, og emnene utgjør i alt 60 studiepoeng

Vi tilbyr tre studieretninger i masterprogrammet i spesialpedagogikk:

Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet eller ta enkeltemner.

 

Del 2: Metode (30 studiepoeng)

  • Pedagogiske forskningsmetoder PED6111
  • Statistikk PED6112
  • Prosjektutvikling PED6113 

Alle emnene er obligatorisk.

Metodedelen er felles for studenter på tre erfaringsbaserte masterprogram: SpesialpedagogikkPedagogisk-psykologisk rådgivning og Rådgivning for barn og ungdom

Undervisningen er samlingsbasert og fordelt på totalt 14 samlingsdager på NTNU i Trondheim,  over ett år. 

 

Del 3: Masteroppgaven (30 studiepoeng)

I del 3 skriver du masteroppgave på 30 studiepoeng. Du velger masteroppgave for din studieretning.  

  • Masteroppgave i audiopedagogikk:  PED6903
  • Masteroppgave i synspedagogikk: PED6902
  • Masteroppgave i spesialpedagogikk: PED6905
 

Studieplan

Se emner fordelt på semester og studieår, og andre detaljer om programmet.

Gå til studieplan