Synspedagogikk

Erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk

Synspedagogikk

– Studieretningens oppbygning

Video - synspedagogikk


Studieretningens oppbygning

Synspedagogikk handler om spesialpedagogisk arbeid knyttet til mennesker med synstap og synsvansker. Fagfeltet omfatter undervisning av synshemmede i en inkluderende skole, rådgivning, opplæring, trening i bruk av synet, innsikt i lovgrunnlaget samt habilitering og rehabilitering.

Studieretningen gir deg en teoretisk og praktisk spesialisert kompetanse. Du lærer blant annet om utredning, tilrettelegging og rådgivning med grunnlag i opplæring, lovverk, habilitering og rehabilitering. I studiet inngår:

  • undervisning av synshemmede i en inkluderende skole
  • rådgivning, opplæring og trening i bruk av synet
  • lovgrunnlag
  • habilitering og rehabilitering av mennesker med synshemning, inklusive bruk av individuelle planer.

Studiet skal kvalifisere for arbeid på ulike arenaer med og for mennesker med synshemning.
 

Del 1: Studieretningsemner i synspedagogikk

Obligatoriske emner 

De obligatoriske emnene bygger på hverandre og må tas i riktig rekkefølge.

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6666 Innføring i synshemming og synspedagogisk praksis 20
PED6667 Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering 20

 

Valgemner (Du må velge ett av disse emnene som skal inngå i masterprogrammet)

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6659 Mobilitetsopplæring av synshemmede barn, unge og voksne 20
PED6658 Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift 20
PED6665 Læringsteknologi for synshemmede 20

 

Del 2: Metode 

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6113 Prosjektdesign 7,5
PED6111 Pedagogiske forskningsmetoder  15
PED6112 Statistikk 7,5

 

Del 3: Masteroppgave

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6902 Masteroppgave i synspedagogikk 30

 

Les mer om kursene og se når de tilbys


Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig

Institutt for pedagogikk og livslang læring har det faglige ansvaret mens Statped midt Syn og Statped sørøst Syn har ansvar for utvikling og gjennomføring.