Kostnader

Erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk

Kostnader

Studieavgift

Pris studieåret høsten 2023 - våren 2024

Kurs Studiepoeng Kursavgift
 
Del 1: Studieretningsemner 60 74 000
Del 2: Metode 30 37 000
Del 3: Masteroppgaven 30 37 000

Hva inngår i kursavgiften?

Undervisning på samlinger, tilgang til nettbaserte læringsaktiviteter, tilbakemelding på oppgaver og øvinger, eksamen og sensur. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold under samlingene, samt semesteravgift.

 

Etter angrefristens utløp gjelder følgende regler for avmelding:
•    Første studieår - metodemodulen: Ved avmelding etter angrefristens utløp fram til tre uker før første samling, må du betale 25 % av kursavgiften for første studieår. Etter dette må du betale kursavgiften for hele første studieår.
 
•    Andre studieår - masteroppgaven: Du kan melde deg av innen 1. april for påfølgende studieår. Avmelding sendes skriftlig til videre@ntnu.no. Hvis du ikke melder deg av, er du å betrakte som opptatt til neste studieår. Hvis du likevel trekker deg etter 1. april, må du betale hele kursavgiften for påfølgende studieår.

Deltakere som har betalt hele kursavgiften for ett år, kan be om utsettelse til neste gang masterprogrammet eventuelt kjøres. Det er kun mulig å be om utsettelse èn gang. Dersom studiet heller ikke da fullføres, anses kursavgiften for tapt.

Semesteravgift - Ditt EVU malverk (DIT-206)

Semesteravgift

I tillegg til studieavgift må du betale semesteravgift. For studieåret 2023/24 er semesteravgiften på kr. 600 per semester.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.

Avmelding og angrerett

Regler for avmelding, angrerett og utsettelse

Regler for avmelding og angrerett (Krysspublisert MPRSPED/MRAADBU/MPRR)

Regler for avmelding og angrerett 

Avmelding

Frem til søknadsfristens utløp kan du trekke søknaden din direkte via søknadsportalen for NTNU VIDERE.

Angrerett

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). 

Det betyr at du fritt kan melde deg av innen 14 dager etter at du har fått plass, ved å sende en utvetydig erklæring til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på studiet/kurset» i emnefeltet på e-posten. Du vil få en kvittering til din e-postadresse, som bekreftelse på at meldingen er mottatt hos oss. Ta vare på denne.


Etter angrefristens utløp gjelder følgende regler for avmelding:
•    Første studieår - metodemodulen: Ved avmelding etter angrefristens utløp fram til tre uker før første samling, må du betale 25 % av kursavgiften for første studieår. Etter dette må du betale kursavgiften for hele første studieår.
 
•    Andre studieår - masteroppgaven: Du kan melde deg av innen 1. april for påfølgende studieår. Avmelding sendes skriftlig til videre@ntnu.no. Hvis du ikke melder deg av, er du å betrakte som opptatt til neste studieår. Hvis du likevel trekker deg etter 1. april, må du betale hele kursavgiften for påfølgende studieår.

Deltakere som har betalt hele kursavgiften for ett år, kan be om utsettelse til neste gang masterprogrammet eventuelt kjøres. Det er kun mulig å be om utsettelse èn gang. Dersom studiet heller ikke da fullføres, anses kursavgiften for tapt.