Spesialpedagogikk

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk


Spesialpedagogikk - ingress

Dette er et tilbud til deg som allerede har 60 studiepoeng i spesialpedagogikk som du ønsker å bygge ut til en mastergrad.

NTNU tilbyr ikke studieretningsemnene i spesialpedagogikk som videreutdanning. Emner på til sammen 60 studiepoeng i spesialpedagogikk (fortrinnsvis på masternivå) må dermed være avlagt på forhånd, og innpasses i mastergraden. Emnene må dekke en generell del og en fordypningsdel.

 Du søker om innpassing samtidig som du søker om opptak til del 2 og 3 (metode/masteroppgave). Skriv i merknadsfeltet i søknaden at du ønsker innpassing av tidligere utdanning. Legg ved karakterutskrifter og emnebeskrivelse av emner du vil ha innpasset i studieretningen.

Dersom du har tatt emnene ved tidligere NTNU/HiST trenger du ikke å søke om innpassing.

Del 1: Studieretningsemner i spesialpedagogikk

Emnekode Kurs Studiepoeng
- Fullførte emner i spesialpedagogikk på masternivå 60

 

Del 2: Metode 

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6113 Prosjektutvikling  7,5
PED6111 Pedagogiske forskningsmetoder  15
PED6112 Statistikk 7,5

 

Del 3: Masteroppgaven

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6905 Masteroppgave i spesialpedagogikk 30

Eksempler på emner som kan innpasses som studieretningsemner i spesialpedagogikk (del 1)

Eksempler på emner som kan innpasses som studieretningsemner i spesialpedagogikk (del 1)

 • SPESPED1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • SPEH-02 Språk og sosioemosjonelle vansker (30 sp)
 • SP1-D Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • SPE2 D Språk og sosioemosjonelle vansker (30 sp)
 • SPE1D Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • SPE2D Språk og sosioemosjonelle vansker (30 sp)
 • SPESPED1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • SPESPED2 Språk og kommunikasjonsvansker (30 sp)
 • SPE1 Spesialpedagogikk 1 (30 sp)
 • SPE2 Spesialpedagogikk 2 (30 sp)
 • SPESPED1 Innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • SPESPED2 Språk og sosioemosjonelle vansker (30 sp)
 • SPESPED1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • SPE2 Språk og sosioemosjonelle vansker (30 sp)
 • SP1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • SPE2 språk og sosioemosjonelle vansker (30 sp)
 • SPESPED1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • SPE2H-02 Språk og sosioemosjonelle vansker (30 sp)
 • SPESPED1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • SPE2D-02 Språk og sosioemosjonelle vansker (30 sp)
 • SPESPED1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • Spesialpedagogikk 3 (30 sp)
 • MVSPE6000 Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 sp)
 • MVSPE6300 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker (30 sp)

 

 • TISP130 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 1 (30 sp)
 • TISP230 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 2 (30 sp)
 • SO130 Sosialpedagogikk med vekt på ungdomsalder (30 sp)
 • TISP230 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 2 (30 sp)
 • SP130 Spesialpedagogikk 1 (30 sp)
 • SP230 Spesialpedagogikk 2 (30 sp)
 • SP230 Spesialpedagogikk 2 (30 sp)
 • SP330 Spesialpedagogikk 3 (30 sp)
 • LGU14006 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk med vekt på atferdsproblemer 1-7 (30 sp)
 • LGU14020 Lese- og skrivevansker 1-7 (15 sp)
 • LGU14014 Matematikk 3 – matematikkvansker 1-7 (15 sp)
 • LGU54005 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk med hovedvekt på atferdsvansker 5-10 (TISP 1) (30 sp)
 • LGU54015 Norsk 3: lese- og skrivevansker 5-10 (30 sp)
 • LGU54005 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk med hovedvekt på atferdsvansker 5-10 (30 sp)
 • LGU54023 Matematikk 3 - Matematikkvansker 5-10 emne 1 (15 sp)
 • LGU54024 Matematikk 3 - Matematikkvansker 5-10 emne 2 (15 sp)
 • SP220 Spesialpedagogikk 2. avdeling (60 sp)

 

 • SP104 Spesialpedagogikk 1 (30 sp)
 • SP206 Spesialpedagogikk 2 (30 sp)
 • GLB485 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 1 for 1.- 7. trinn (30sp)
 • GLB495 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 2 for 1.-7. trinn (30 sp)
 • GLB485 Spesialpedagogikk 1 for 1.- 7. trinn (30sp)
 • GLB496 Spesialpedagogikk 2 for 1.-7. trinn (30 sp)
 • SPE311 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 1 (30 sp)
 • SPE321 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 2 (30 sp)
 • GLU486 Spesialpedagogikk 1 for 5.-10.trinn (30 sp)
 • GLU496 Spesialpedagogikk 2 for 5.-10.trinn (30 sp)
 • GLU486 Spesialpedagogikk 1 for 1.-7.trinn (30 sp)
 • GLU496 Spesialpedagogikk 2 for 1.-7.trinn (30 sp)

 

 • PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger (30 sp)
 • PED3042 Fordypning i lærevansker (30 sp)
 • PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger (30 sp)
 • PEDxxxx 2 av 3 emner i fordypning i lærevansker (totalt 30 sp)