Hva lærer du?

Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk

Hva lærer du?

Læringsutbytte for studieretningene

 

Karrieremuligheter:

Audiopedagogikk

Med en master spesialpedagogikk, studieretning audiopedagogikk kan du arbeide i barnehage, skole og voksenopplæring med personer med hørselsvansker. Du kan også få arbeid i PP-tjenesten, i Statped, ved hjelpemiddelsentraler og Øre-nese-halsavdelinger på sykehus. Noen audiopedagoger har også etablert privat praksis.

Synspedagogikk

Avhengig av din kompetansebakgrunn, kan du med en mastergrad i spesialpedagogikk med studieretning synspedagogikk arbeide innen barnehage/skole/PPT eller innen helse og/eller rehabilitering. Noen arbeider ved de statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene og ved NAV hjelpemiddelsentraler, mens noen få synspedagoger også har etablert privat praksis.

Spesialpedagogikk

Mastergraden kvalifiserer først og fremst for arbeidsoppgaver innen utdanningssystemet og offentlig forvaltning. Det er mange karrieremuligheter for personer med mastergrad i spesialpedagogikk, du kan blant annet jobbe som

  • Spesialpedagogisk koordinator i skole og barnehage
  • Pedagogisk psykologisk rådgiver
  • Spesialpedagog i oppvekst og utdanningsavdelingen (fylkesmannen)
  • Spesialpedagog på kompetansesentre og spesialpedagogiske enheter (for eksempel statped midt)

Videre studier

Med en erfaringsbasert mastergrad i spesialpedagogikk er det også mulig å gå videre til et doktorgradsstudium. Med en slik utdanning vil en kunne få vitenskapelige stillinger i høgskole- og universitetssektoren. Det vil også være behov for forskere ved frie forskningsinstitusjoner.

Opptak til PhD

Erfaringsbasert master i praktisk spesialpedagogikk er godkjent som grunnlag for opptak til Ph.d.-programmet i pedagogikk. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.