Masterprogram, 2-årig

Statsvitenskap

– Jobbmuligheter

Tre studenter som går sammenPolitikk på internasjonalt og nasjonalt nivå

Om du er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå, vil statsvitenskap passe for deg.

Gjennom studiet bygger du opp en yrkeskompetanse som er rettet mot alle typer arbeidsoppgaver der det er nødvendig med nasjonal og/eller internasjonal kunnskap om politiske forhold.

Statsvitere har gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, trenet seg opp til å utføre utrednings- og forskningsarbeid både i privat og offentlig sektor. Statsvitere har i tillegg til evnen til å sette seg inn i eksisterende informasjon, en metodisk kompetanse som gjør dem i stand til å utrede nye problemstillinger. Derfor benyttes statsvitere som faglige konsulenter/ rådgivere i ulike prosjekter. De har også en administrativ skolering som gjør dem i stand til å organisere og/eller lede prosjekter.

Statsvitere som er interessert i landets bruk av ressurser og politiske prioriteringer vil finne en lang rekke spennende stillinger i utvalg og arbeidsgrupper som er underlagt departementene. For de som er interessert i politikk og internasjonalt arbeid vil kanskje stillinger i Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet være interessant. Noen jobber også i større internasjonale organisasjoner som EU og FN.

Se intervjuer med tidligere studenter

Et lite utvalg av yrkesmulighetene for statsvitere:

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
  • undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.


Statsvitere i arbeidslivet

Bettina Thorvik , Byråds-sekretær, Oslo

Det må jo være en statsviters drøm å få jobbe med politikk.

                      ---

Jørund Buen, Brighterlight

Working for a better climate in developing countries

                    ---

Joakim Nylen, TNS Gallup

Vær synlig, vær frempå, engasjer deg og vis at du har motivasjon, lyst og arbeidsvilje!

                  ---

Mattis Dahl Åmotbakken, Politisk rådgiver, Den norske legeforening