Statsvitenskap

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

– Jobbmuligheter
To personer blir intervjuet. Foto.

Master i statsvitenskap

Som statsviter kan du jobbe med mye forskjellig, for eksempel

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
  • undervisningsoppgaver i skoler, universitet og høyskole

Ønsker du å bli lærer og undervise i skolen? Med ettårig påbyggingsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å undervise 5.-10 trinn i skolen og i videregående. 

Politikk på internasjonalt og nasjonalt nivå

Om du er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå, vil statsvitenskap passe for deg.

Gjennom studiet bygger du opp en yrkeskompetanse som er rettet mot alle typer arbeidsoppgaver der det er nødvendig med nasjonal og/eller internasjonal kunnskap om politiske forhold.

Gjennom studiet har du gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, trenet deg opp til å utføre utrednings- og forskningsarbeid både i privat og offentlig sektor. Du har i tillegg til evnen til å sette deg inn i eksisterende informasjon, en metodisk kompetanse som gjør deg i stand til å utrede nye problemstillinger. Statsvitere benyttes derfor som faglige konsulenter/ rådgivere i ulike prosjekter. Du har også en administrativ skolering som gjør deg i stand til å organisere eller lede prosjekter.

Er du interessert i landets bruk av ressurser og politiske prioriteringer, vil finne en lang rekke spennende stillinger i utvalg og arbeidsgrupper som er underlagt departementene. Er du interessert i politikk og internasjonalt arbeid, kan stillinger i Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet være interessante. Du kan også jobbe i større internasjonale organisasjoner som EU og FN.


Tidligere studenters erfaringer

Intervju med tidligere studenter

Mona Nordhammer Sæther har studert statsvitenskap og jobber nå som kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Se hvilke erfaringer hun tar med seg fra studiet og hva hennes viktigste lærdom var.  


Ressurspublisering

Veien blir til mens du går

Navn: Fredrik Kampevoll

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Arbeider som: Journalist i VG

Jeg får komme helt tett opp i de hendelsene som preger hverdagen til folk i Norge og verden.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.