Hva kan jeg bli?

Statsvitenskap - masterstudium

Hva kan du bli?

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Som statsviter kan du jobbe med mye forskjellig, for eksempel

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
  • undervisningsoppgaver i skoler, universitet og høyskole

Ønsker du å bli lærer og undervise i skolen? Med ettårig påbyggingsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å undervise 5.-10 trinn i skolen og i videregående. 

Politikk på internasjonalt og nasjonalt nivå

Om du er interessert i politikk og administrasjon både på nasjonalt og på internasjonalt nivå, vil statsvitenskap passe for deg.

Gjennom studiet bygger du opp en yrkeskompetanse som er rettet mot alle typer arbeidsoppgaver der det er nødvendig med nasjonal og/eller internasjonal kunnskap om politiske forhold.

Gjennom studiet har du gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, trent deg opp til å utføre utrednings- og forskningsarbeid både i privat og offentlig sektor. Du har i tillegg til evnen til å sette deg inn i eksisterende informasjon, en metodisk kompetanse som gjør deg i stand til å utrede nye problemstillinger. Statsvitere benyttes derfor som faglige konsulenter/ rådgivere i ulike prosjekter. Du har også en administrativ skolering som gjør deg i stand til å organisere eller lede prosjekter.

Er du interessert i landets bruk av ressurser og politiske prioriteringer, vil finne en lang rekke spennende stillinger i utvalg og arbeidsgrupper som er underlagt departementene. Er du interessert i politikk og internasjonalt arbeid, kan stillinger i Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet være interessante. Du kan også jobbe i større internasjonale organisasjoner som EU og FN.

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

Intervju med tidligere studenter

Mona Nordhammer Sæther har studert statsvitenskap og jobber nå som kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Se hvilke erfaringer hun tar med seg fra studiet og hva hennes viktigste lærdom var.  

 

Studentintervju

Studentportrett med Fredrik Kampevoll. Foto

Veien blir til mens du går

Navn: Fredrik Kampevoll

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Arbeider som: Journalist i VG

Jeg får komme helt tett opp i de hendelsene som preger hverdagen til folk i Norge og verden.

Tidligere relevante jobber

  • Forskningsassistent og informasjonskonsulent ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.
  • Journalist i Folkebladet.

Hva jobber du med?

Som journalist i VG skriver jeg om innenriks- og utenrikspolitikk, større ulykker og mye mer.

Hva er det beste ved jobben din?

At jeg aldri vet hva som skjer eller hvem jeg skal snakke med når jeg møter opp på jobb, og at jeg får komme helt tett opp i de hendelsene som preger hverdagen til folk i Norge og verden.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg jobber som journalist i lokalavis ved siden av studiene, og rett etter studiene jobbet jeg ved et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med både forskning og kommunikasjon. Men da muligheten for vikariat i VG bød seg, så måtte jeg si ja.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I aller høyeste grad. Pensum i fagene har vært nyttig, men den analytiske tilnærmingen til verden er nok det som har vært viktigst. Evnen til et godt skippertak fra studietiden er også nyttig som journalist.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Ja, både journalistjobben i Folkebladet og forskningsassistentjobben var gode kort å ha på hånden.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Det er en klisje, men veien blir til mens du går. Jeg vet fremdeles ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor.

Videre studier

Åpne emner

Åpne emner kan tas av alle som har studierett ved NTNU. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som er interessert i skolerelevant tematikk. Flere av emnene har tematikk knyttet til fagfornyelsen. Emnene er på 7,5 studiepoeng, og gir en innføring i temaene.

Les mer om åpne emner

Vil du bli lærer?

Ønsker du å bli lærer etter du er ferdig med studiet? Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape engasjement for faget ditt? Da kan du ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Med PPU kan du undervise i grunnskolens 5.–10. trinn og i videregående skole. 

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Med en master i statsvitenskap kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen statsvitenskap.