Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

SoME krysspublisert 1285069102

Studenttillitsvalgte

Studiemiljø

Statsvitenskap - masterstudium

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet

Undervisningsformer

Gjennom Eksperter i team får du anledning til å jobbe med studenter fra mange ulike fag slik at du får mulighet til å tilegne deg kunnskaper om gruppeprosesser og problemløsning i grupper. Dette er gode egenskaper å ha når du skal ut i jobb.

Ved å skrive en masteroppgave får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn - konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også for eksempel i utredningsarbeid, undervisning og journalistikk.

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Linjeforeningen

Linjeforeningen til statsvitenskap heter Leviathan, og arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff et par ganger i måneden. 

Forskningsaktiviteter

Som masterstudent får du et nært forhold til instituttet og dets aktiviteter. Alle masterstudenter deltar på mastergradsseminar og flere velger å delta på forskningsprosjekter i regi av instituttet. Gjennom dette blir studentene faglig og sosialt integrert i studie- og forskningsmiljøet.

Studenterfaringer

Hva sier studentene? 


Ressurspublisering

Mange muligheter til å fordype seg

Navn: Kristin Kulseth 
Studieprogram: Master i statsvitenskap

Det er høy kvalitet på forelesninger og mange engasjerte forelesere ved instituttet. 

Studiet har eit enormt mangfald av framgangsmetodar

Navn: Even Eide

Studieprogram: Master i statsvitskap

Statsvitskap er ein av dei fantastiske studia der ein har eit enormt mangfald på kva framgangsmetode ein vil studere det ut frå.

Det er mye spennende ved å studere statsvitenskap her på NTNU

Navn: Andreas Knutson

Studieretning: Master i statsvitenskap

Jeg opplever at den lave lista for å stikke innom foreleseren for å diskutere temaer man er interessert i gir frihet til å skrive om stort sett alt man interesserer seg for.

Utforsker utfordringer innen landbruket

Navn: Åslaug Bjerke

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg synes det mest spennende med masterprogrammet er den faglige bredden.

Faglig fordypning innen området som interesserer

Navn: Hanne L'Orsa

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg syntes det mest interessante med statsvitenskap er at fagfeltet er så bredt.

Trives på NTNU og blir godt ivaretatt

Navn: Tonje Davidsen

Studieprogram: Master i statsvitenskap

På statsvitenskap har jeg muligheten til å fordype meg i interessante og varierte emner.

Engasjerte professorer

Navn: Emilie Kristin Gundersen

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Kombinasjonen av relativt små kull og et institutt som er åpent for studentenes spørsmål og ønsker, gjorde valget om å bli værende i Trondheim ganske enkelt.