Masterprogram, 2-årig

Statsvitenskap

– Studiemiljø

Illustrasjonsfoto: Bilde av idrettssenteret på Dragvoll

Undervisningsformer

Som masterstudent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap får du trening i å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Gjennom Eksperter i team får du anledning til å jobbe med studenter fra mange ulike fag slik at du får mulighet til å tilegne deg kunnskaper om gruppeprosesser og problemløsning i grupper. Dette er gode egenskaper å ha når du skal ut i jobb.

Ved å skrive en masteroppgave får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn - konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f. eks i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk m.m.

 

Forskningsaktiviteter

Som masterstudent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap får du et nært forhold til instituttet og dets aktiviteter. Alle masterstudenter deltar på mastergradsseminar og flere velger å delta på forskningsprosjekter i regi av instituttet. Gjennom dette blir studentene faglig og sosialt integrert i studie- og forskningsmiljøet.

Utdanning i utlandet

Det er mulig for masterstudentene å ta et utenlandsopphold i ett til to semester, fortrinnsvis i forbindelse med de valgbare spesialområdeemnene i tredje semester. Det er viktig at emnene som tas i utlandet er forhåndsgodkjent og passer inn i studentens øvrige utdanningsplan.

Studiemiljø

Linjeforeningen

Linjeforeningen til statsvitenskap heter Leviathan, og arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff et par ganger i måneden, turer både innenlands og utenlands, eksamensfester og julebord. Foreningen består av studenter som bruker sin fritid på å gjøre studietiden litt mer sosial og festlig.