Statsvitenskap

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

– Studiemiljø

Sosiologi - master - studiemiljø

Undervisningsformer

Som masterstudent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap får du trening i å utføre vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid. Gjennom Eksperter i team får du anledning til å jobbe med studenter fra mange ulike fag slik at du får mulighet til å tilegne deg kunnskaper om gruppeprosesser og problemløsning i grupper. Dette er gode egenskaper å ha når du skal ut i jobb.

Ved å skrive en masteroppgave får du anledning til å utføre et selvstendig forskningsarbeid. Gjennom obligatorisk veiledning gis du innsikt i forskningsprosessens ulike trinn - konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging og -samarbeid, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også for eksempel i utredningsarbeid, undervisning og journalistikk.

Forskningsaktiviteter

Som masterstudent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap får du et nært forhold til instituttet og dets aktiviteter. Alle masterstudenter deltar på mastergradsseminar og flere velger å delta på forskningsprosjekter i regi av instituttet. Gjennom dette blir studentene faglig og sosialt integrert i studie- og forskningsmiljøet.

Linjeforeningen

Linjeforeningen for sosiologi studenter kalles Socius Extremus, og arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff et par ganger i måneden. For mer informasjon om linjeforeningen kan du se Socius Extremus sin Facebook-side.


Studenterfaringer

Hva sier studentene? 


Ressurspublisering

Mange muligheter til å fordype seg

Navn: Kristin Kulseth 
Studieprogram: Master i statsvitenskap

Det er høy kvalitet på forelesninger og mange engasjerte forelesere ved instituttet. 

Studiet har eit enormt mangfald av framgangsmetodar

Navn: Even Eide

Studieprogram: Master i statsvitskap

Statsvitskap er ein av dei fantastiske studia der ein har eit enormt mangfald på kva framgangsmetode ein vil studere det ut frå.

Det er mye spennende ved å studere statsvitenskap her på NTNU

Navn: Andreas Knutson

Studieretning: Master i statsvitenskap

Jeg opplever at den lave lista for å stikke innom foreleseren for å diskutere temaer man er interessert i gir frihet til å skrive om stort sett alt man interesserer seg for.

Utforsker utfordringer innen landbruket

Navn: Åslaug Bjerke

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg synes det mest spennende med masterprogrammet er den faglige bredden.

Faglig fordypning innen området som interesserer

Navn: Hanne L'Orsa

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg syntes det mest interessante med statsvitenskap er at fagfeltet er så bredt.

Trives på NTNU og blir godt ivaretatt

Navn: Tonje Davidsen

Studieprogram: Master i statsvitenskap

På statsvitenskap har jeg muligheten til å fordype meg i interessante og varierte emner.

Engasjerte professorer

Navn: Emilie Kristin Gundersen

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Kombinasjonen av relativt små kull og et institutt som er åpent for studentenes spørsmål og ønsker, gjorde valget om å bli værende i Trondheim ganske enkelt. 

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

SoME krysspublisert 1285069102

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Studenttillitsvalgte