Kontakt

Statsvitenskap - masterstudium

Kontakt

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiet kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med:

  • generelle spørsmål om studieprogrammet
  • utdanningsplan
  • fremdrift i studiet
  • utfordringer i studiehverdagen
  • tilrettelegging
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • videre studier
  • jobbmuligheter

Studieveileder kan kontaktes på telefon eller e-post. Du kan også bestille time for studieveiledning.