Hva lærer jeg?

Statsvitenskap - masterstudium

Hva lærer du?

Hvorfor statsvitenskap?

Med en master i statsvitenskap får du kunnskap om hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet er for deg som er interessert i politikk og administrasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. På masterstudiet får du kunnskap om statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder.

I tillegg får du mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema, for eksempel:

 • Utenrikspolitikk
 • Internasjonal- og komparativ politikk
 • Internasjonal politisk økonomi
 • Helsepolitikk
 • Policy-analyse
 • Medier, opinion og politisk atferd

 

Tidligere masteroppgaver

Masteroppgavene blir gjerne skrevet i tilknytning til de ulike spesialområdene. Eksempler på tidligere innleverte masteroppgaver er:

 • Terrorisme - demokratiets iboende risiko? En kvantitativ analyse av terrorisme i Vest-Europa
 • Norsk lobbyvirksomhet i Brussel
 • Amerikansk sjømakt og hegemoni etter den kalde krigen
 • Organiseringen av norsk gasseksport - en flernivåanalyse
 • Senterpartiets politiske utvikling og velgerrekruttering
 • Vernepolitikk på Svalbard - i skjæringspunktet mellom utenrikspolitikk, næringspolitikk og miljøpolitikk