Kontakt

Klinisk helsevitenskap - masterstudium

Kontakt

Studieveiledere

Ta gjerne kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har spørsmål om master i klinisk helsevitenskap.

Studieprogrammets organisering

Master i klinisk helsevitenskap er et samarbeid mellom tre institutter på fakultet for medisin og helsevitenskap:

Studieretning smerte og sammensatte lidelser

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)
E-post: studier@isb.ntnu.no

Studieretning fedme og helse

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)
E-post: studie@ikom.ntnu.no

Studieretningene fysioterapi, ergoterapi og audiologi

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)
E-post: studier@inb.ntnu.no


Studieprogramleder på master i klinisk helsevitenskap er Astrid Woodhouse (ISB).

Hver studieretning har en faglig koordinator som kan svare på faglige spørsmål om studieretningen.

person-portlet

person-portlet

Studieretning smerte og sammensatte lidelser (ISB)

person-portlet