Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Leiulfsrud, Annelie. (2016) Exploring persons with a spinal cord injury participation in society - The paradoxes of the participation dimension in the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 2016. ISBN 978-82-326-1987-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (2016:324).