Klinisk helsevitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap

– Jobbmuligheter


Fedme og helse

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse gir deg en bred og tverrfaglig forsknings- og veiledningskompetanse knyttet til forebygging og behandling av fedme. Slike kunnskaper og ferdigheter er etterspurt av samfunnet og arbeidslivet.

Uteksaminerte kandidater vil kunne få et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Mulighetene vil avhenge av bakgrunnen, men som eksempel kan vi nevne frisklivssentraler. Undervisning ved helsefaglige universiteter/høgskoler, helseadministrasjon og helseledelse er også aktuelle arbeidsområder.

Smerte og palliasjon

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon gir deg en bred klinisk og teoretisk kompetanse som er etterspurt av samfunnet og arbeidslivet. Hovedmålet for studiet er å sette deg i stand til å bidra til mer kunnskapsrettet klinisk praksis til beste for pasientene.

Studieretningen kvalifiserer til stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten som har behov for medarbeidere med gode kliniske ferdigheter kombinert med forsknings-, metode- og veiledningskompetanse knyttet til klinisk praksis.

Uteksaminerte kandidater vil også kunne søke stillinger med ansvar for utvikling og evaluering av tjenestetilbud, og med ansvar for fagutvikling. Undervisningsstillinger og stillinger i offentlig administrasjon er andre muligheter.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.