Hva kan jeg bli?

Klinisk helsevitenskap - masterstudium

Hva kan du bli?

Med en master i klinisk helsevitenskap, vil du kunne få et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten, i tillegg til stillinger innenfor helseadministrasjon, helseledelse, undervisning og forskning.

Videre studier

Fullført master i klinisk helsevitenskap kvalifiserer for videre studier på Doktorgrad (ph.d.) - NTNU

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge og kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Studieretninger

Studieretninger

Hovedmålet for studiet er å sette deg i stand til å bidra til mer kunnskapsrettet klinisk praksis til beste for pasientene og brukerne. Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og sammensatte lidelser gir godkjente helsepersonell en klinisk og teoretisk påbygning som er etterspurt av samfunnet og arbeidslivet.

Studieretningen er relevant for stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten som har behov for medarbeidere med gode kliniske ferdigheter kombinert med forsknings-, metode- og veiledningskompetanse knyttet til klinisk praksis.

Uteksaminerte kandidater vil også kunne fungere i stillinger med ansvar for utvikling og evaluering av tjenestetilbud, og med ansvar for fagutvikling. Undervisningsstillinger og stillinger i offentlig administrasjon er andre muligheter.

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse gir en bred og tverrfaglig forsknings- og veiledningskompetanse knyttet til forebygging og behandling av fedme. Slike kunnskaper og ferdigheter er etterspurt av samfunnet og arbeidslivet.

Uteksaminerte kandidater vil kunne få et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Mulighetene vil avhenge av bakgrunnen, men som eksempel kan vi nevne frisklivssentraler. Undervisning ved helsefaglige universiteter/høgskoler, helseadministrasjon og helseledelse er også aktuelle arbeidsområder.

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning fysioterapi gir en bred og utvidet kompetanse for kunnskapsbasert fysioterapifaglig håndtering av pasienter og brukere med komplekse og alvorlige tilstander som imøtekommer etterspørselen for økt fysioterapifaglig kompetanse i helsetjenesten.

Studieretningen åpner for et bredt spekter av stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten og er spesielt aktuell for de som etter fullført mastergrad ønsker å være i front på oppdatert klinisk samhandlende praksis og jobbe videre med prosjektutvikling, kvalitetsarbeid og innovasjon i klinisk praksis, og/eller med forskning innen fysioterapi i primærhelsetjenesten. Undervisningsstillinger og stillinger i offentlig administrasjon er andre muligheter.

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning ergoterapi gir en bred og utvidet kompetanse som både er etterspurt i klinisk rehabilitering og i organisering av bærekraftige helsetjenester. Utdanningen åpner opp for et bredt spekter av stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, NAV og rehabilitering i offentlig og privat regi. Jobbmulighetene er ofte knyttet til helse, omsorg- og rehabiliteringsinstitusjoner, men kan også være innenfor yrkesrettet rehabilitering, rådgivning eller offentlig forvaltning og hjelpetjenester. Undervisning ved helsefaglige universiteter/høgskoler, helseadministrasjon og helseledelse er også aktuelle arbeidsområder.

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning audiologi gir en bred og utvidet kompetanse innen klinisk virksomhet og forskning som er etterspurt av samfunn og arbeidsliv. Hovedmålet med studiet er å bidra til mer kunnskapsrettet klinisk praksis til beste for pasientene og deres pårørende.

Studieretningen kvalifiserer til stillinger i helsetjenesten som har behov for medarbeidere med utvidet klinisk kompetanse kombinert med forskningskompetanse knyttet til klinisk praksis. Uteksaminerte kandidater vil kunne søke stillinger med ansvar for klinisk ledelse, utvikling og evaluering av tjenestetilbud, og ha ansvar for fagutvikling innen helsetjenesten. Andre aktuelle arbeidsområder kan være undervisning og administrativt arbeid i stat, fylke eller kommune.