Klinisk helsevitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap

– Studiemiljø

Godt studiemiljø

Master i klinisk helsevitenskap har små kull, noe som gir grunnlag for et godt studiemiljø. Studentenes ulike fagbakgrunn og ulike innfallsvinkler beriker studiemiljøet.

Intensiv undervisning i blokkuker

Undervisningen består av forelesninger, gruppeøvinger og seminarer, og er konsentrert i emner på 7,5 studiepoeng. Hvert emne vil foreleses i intensive blokkuker som går over en kalenderuke. Dette gjør det enklere for deg å kombinere jobb og studier. Undervisningen foregår i nye og moderne lokaler på Øya i Trondheim.

Campus Øya

Fakultet for medisin og helse-vitenskap er samlokalisert med St. Olavs hospital på Campus Øya i Trondheim. Her er det bygd et nytt universitetssykehus som integrerer klinikk og universitet, pasientbehandling, forskning og undervisning på en ny og tettere måte.

Bilde av studenter

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket tilbyr tjenester innen medisin og helsefag til studenter og ansatte ved NTNU De hjelper deg med litteratur, kurs, veiledning og arbeidsplasser.

Biblioteket har avdelinger ved alle studiesteder. De har en egen fagside for medisin og helse.

SOMA

SOMA

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim. De har ulike faglige og sosiale arrangementer i løpet av studieåret.