Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i klinisk helsevitenskap

– Studiemiljø

Godt studiemiljø
Master i klinisk helsevitenskap har små kull, noe som gir grunnlag for et godt studiemiljø. Studentenes ulike fagbakgrunn og ulike innfallsvinkler beriker studiemiljøet.

Intensiv undervisning i blokkuker
Undervisningen består av forelesninger, gruppeøvinger og seminarer, og er konsentrert i emner på 7,5 studiepoeng. Hvert emne vil foreleses i intensive blokkuker som går over en kalenderuke. Dette gjør det enklere for deg å kombinere jobb og studier. Undervisningen foregår i nye og moderne lokaler på Øya i Trondheim.

Planlagte blokkuker høsten 2016: 34, 36, 39, 42 og 45
Planlagte blokkuker våren 2017 - anvendt klinisk forskning:  4, 7, 10, 13 og 16
Planlagte blokkuker våren 2017 - fedme og helse: 2, 5, 7, 11 og 14
Planlagte blokkuker våren 2017 - smerte og palliasjon: 3, 7, 9, 14 og 17

Soma
Masterstudentene ved Det medisinske fakultet har en egen linjeforening; Soma. De har ulike sosiale og faglige aktiviteter, blant annet velkomstarrangement for nye studenter.

Bilde av studenter

Tue, 24 May 2016 21:46:47 +0200

Det integrerte universitetssykehuset

Fakultet for medisin og helse-vitenskap er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. Her ble det i perioden 2002-2013 bygd et nytt universitets-sykehus som integrerer klinikk og universitet, pasientbehandling, forskning og undervisning på en ny og tettere måte.

Følg oss på Facebook og Twitter

Fakultet for medisin og helsevitenskap har egne sider på Facebook og Twitter. Her legger vi ut nyheter om forskning og studier.