Studiemiljø

Klinisk helsevitenskap - masterstudium

Studiemiljø

Master i klinisk helsevitenskap har små kull, noe som gir grunnlag for et godt studiemiljø. Studentenes ulike fagbakgrunn og ulike innfallsvinkler beriker studiemiljøet.

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim. De har ulike faglige og sosiale arrangementer i løpet av studieåret.

→ Mer om studentlivet i Trondheim