Opptak

Klinisk helsevitenskap - masterstudium

Opptak

Disse studieretningene har opptak i 2023:

  • Smerte og sammensatte lidelser
  • Fedme og helse

Hver studieretning har egne opptakskrav.

Det er separate opptak til den enkelte studieretning. Du må følge undervisningen i den studieretningen du får opptak til. Det er ikke mulig å bytte studieretning underveis i studiet.

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Karakterkrav

Ved opptak til master i klinisk helsevitenskap er det innført karakterkrav. For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.

Studieretninger

Studieretninger

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og sammensatte lidelser er et tverrfaglig studietilbud for studenter som har en bachelorgrad innen sykepleie, fysioterapi, radiografi, ergoterapi og vernepleie, eller fullført profesjonsstudium i medisin eller psykologi.

Søkere med bachelorgrad i sosialfag eller masterutdanning innen klinisk ernæringsfysiologi og farmasi kan tas opp etter individuell vurdering.

Studieretningen er særlig egnet for søkere med utdanninger innen pasientnær klinisk virksomhet. Arbeidserfaring fra klinisk praksis er en fordel, men ikke et krav.

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse er et tilbud for studenter som har en treårig helsefaglig utdanning, for eksempel bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, eller sykepleie.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering, herunder søkere med utdanningsbakgrunn innenfor ernæringsfag, idrettsfag, bevegelsesvitenskap, farmasi, medisin eller klinisk psykologi.

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning fysioterapi, er et studietilbud for studenter som har en bachelorgrad med fullført turnustjeneste innen fysioterapi.

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning ergoterapi, er et studietilbud for studenter som har en bachelorgrad innen ergoterapi.

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning audiologi, er et studietilbud for studenter som har en bachelorgrad innen audiologi.