Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent/studieveileder for:

- det internasjonale masterprogrammet Master of Science in Exercise Physiology, og

- masterprogrammet i klinisk helsevitenskap, spesielt studieretningen smerte og palliasjon.