Studiets oppbygning

Likestilling og mangfold - masterstudium

Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet:
Tabellene under gjelder for studieåret 2023/2024. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Mastergradsprogrammet i likestilling og mangfold består av obligatoriske undervisningsemner på 67,5 studiepoeng, Eksperter i team eller Humanister i praksis* (7,5 sp), og en masteroppgave på 45 studiepoeng.

Programmet er bygd opp slik at teori- og metodeemnene skal legge grunnlaget for det videre arbeidet med spesialiseringsemner og masteroppgaven. Det obligatoriske emnet i teori skal derfor normalt tas i første semester, mens det obligatoriske emnet i metode normalt skal tas i andre semester. Oppstart av arbeidet med masteroppgaven skal integreres i metodeundervisningen, slik at studentene i sitt andre semester kan knytte oppgavearbeidet til undervisningen i metode.

*Humanister i praksis undervises ikke i studieåret 2023/2024.

1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Første semester (høst)
KULT3308 Norge som likestillingsland. Historie, kultur og kunnskap 15
KULT3305 Teorier om kjønn, likhet og forskjell 15

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Andre semester (vår)
KULT3302 Kvalitative metoder 15
KULT3394 Masteroppgave i likestilling og mangfold (del 1 av 3) 7,5
Flere valg Eksperter i team (kan erstattes med Humanister i praksis (undervises ikke i 2023/2024)) 7,5

 

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Tredje semester (høst)
KULT3300 Prosjektledelse, forskning og formidling 7,5
KULT3310 Analyseredskaper: kjønn, likestilling, mangfold 15
KULT3394 Masteroppgave i likestilling og mangfold (del 2 av 3) 7,5

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Fjerde semester (vår)
KULT3394 Masteroppgave i likestilling og mangfold (del 3 av 3) 30

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Tilleggsinformasjon

Institutt for tverrfaglige kulturstudier har gjennom det forskningsrådsfinansierte prosjektet Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equaity and Diversity (2019-2022), inngått avtaler om studentutveksling med Ochanomizu University i Tokyo. For våre studenter anbefaler vi særlig sommerkurset Japanese Culture and Society. Les reisebrev fra tre masterstudenter som har deltatt på sommerkurset her!

 

Tre blide LIMA-mastere på utveksling i Japan i 2019. Foto Tre blide LIMA-mastere på utveksling i Japan i 2019. 

Generell anbefaling

Instituttet anbefaler at de som planlegger et semester i utlandet i løpet av sitt toårige masterstudium starter planleggingen så tidlig som mulig.

Dersom utenlandsoppholdet ikke skal resultere i utvidet studietid/endret studieplan, må studenten ta eksterne emner som er kompatible med våre interne emner.

Før utreise må studenten ha valgt oppgavetema og fått oppnevnt veileder, slik at denne er konsultert med hensyn til å påbegynne masteroppgaven (7,5 sp), f eks få anbefalt litteraturstudie eller planlegging av innhenting av empiri.

Det kan søkes Det humanistiske fakultet om å få erstatte Eksperter i Team (7,5 studiepoeng) med et annet relevant emne, enten innen metode eller et emne som kan knyttes til valgt masterspesialisering.

Les mer om utenlandsopphold.

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.

Masterstudenter i humanistiske fag kan søke om å ta emner Humanister i praksis i stedet for Eksperter i Team.

I løpet av det første året på masterstudiet skal studentene utføre tre formelle prosedyrer, sende oppstartsmelding (tidlig i 1. semester) levere veiledersøknad (i 2. semester) og signere masteravtale (ved 1. møte med veileder)

Disse prosedyrene skal hjelpe studentene med å komme raskt i gang med masteroppgaven og bidra slik at de kan fullføre på normert tid. Lenke til skjema og mer informasjon: https://www.ntnu.no/web/kult/skrive-master.

Lover og regler om utdanning ved NTNU