course-details-portlet

KULT3394 - Masteroppgave i likestilling og mangfold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et større skriftlig arbeid, normalt med et omfang på 20000-30000 ord, som skal vise kandidatens evne til å håndtere et forskningsproblem på en vitenskapelig måte innenfor fagområdet. Tema for oppgaven skal godkjennes innen utgangen av studiets første semester. Instituttet bistår aktivt i valg av tema og opplegg for avhandlingen.

Læringsutbytte

Arbeidet skal gi kompetanse i å utforske sosiokulturelle fenomener og endringsprosesser i fagfeltet likestilling og mangfold. Arbeidet med oppgaven er å gjennomføre et forskningsarbeid som inkluderer avgrensing av tema, utforming av problemstilling, produksjon av forskningsmateriale, analyse og tolkning av dette materialet. Videre skal studenten oppøve ferdigheter i å presentere forskning i skriftlig form.

Studenten har kunnskap om

 • et spesifikt tematisk felt
 • utvikling av forskningsdesign og metodikk for et avgrenset forskningsoppdrag
 • hvordan innhente og vurdere relevant forskningsmateriale
 • hvordan bruke teori og utarbeide relevante analysestrategier
 • om forskningsetiske retningslinjer

Studenten har ferdigheter

 • til å sette seg inn i et større sakskompleks, analysere det og trekke holdbare konklusjoner
 • i systematikk og abstraksjon som egner seg for bruk i utredningsarbeid, forskning, undervisning og organisasjon- og arbeidsliv

Læringsformer og aktiviteter

Individuell og gruppebasert veiledning. Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

I forbindelse med sensur inngår en justerende muntlig del.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Likestilling og mangfold (MKKS)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til master i Likestilling og mangfold og bestått KULT3308, KULT3305, KULT3302, KULT3310, EiT/HiP, KULT3300 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjønnsforskning
 • Kulturhistorie
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
15.09.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
16.05.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU