course-details-portlet

KULT3394 - Masteroppgave i likestilling og mangfold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et større skriftlig arbeid, normalt med et omfang på 50-70 sider, som skal vise kandidatens evne til å håndtere et forskningsproblem på en vitenskapelig måte innenfor fagområdet. Tema for oppgaven skal godkjennes innen utgangen av studiets første semester. Instituttet bistår aktivt i valg av tema og opplegg for avhandlingen.

Læringsutbytte

Arbeidet skal gi kompetanse i å utforske sosiokulturelle fenomener og endringsprosesser i fagfeltet likestilling og mangfold. Arbeidet med oppgaven er å gjennomføre et forskningsarbeid som inkluderer avgrensing av tema, utforming av problemstilling, produksjon av forskningsmateriale, analyse og tolkning av dette materialet. Videre skal studenten oppøve ferdigheter i å presentere forskning i skriftlig form.

Studenten har kunnskap om
– et spesifikt tematisk felt
– utvikling av forskningsdesign og metodikk for et avgrenset forskningsoppdrag
– hvordan innhente og vurdere relevant forskningsmateriale
– hvordan bruke teori og utarbeide relevante analysestrategier
– om forskningsetiske retningslinjer

Studenten har ferdighet
– til å sette seg inn i et større sakskompleks, analysere det og trekke holdbare konklusjoner
– i systematikk og abstraksjon som egner seg for bruk i utredningsarbeid, forskning, undervisning og organisasjon- og arbeidsliv


Læringsformer og aktiviteter

Individuell og gruppebasert veiledning.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

I forbindelse med sensur inngår en justerende muntlig del.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Likestilling og mangfold (MKKS)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på master i likestilling og mangfold.For å levere oppgaven må studenten ha bestått eksamen i KULT3301, KULT3302, KULT3305, KULT3310, KULT3300 (eller tilsvarende) og EiT eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjønnsforskning
  • Kulturhistorie
  • Historie
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.09.2020

Innlevering 17.09.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU