course-details-portlet

KULT3308 - Norge som likestillingsland. Historie, kultur og kunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet gir studentene innsikt i sentrale aspekter ved dagens Norge innenfor feltene likestilling og mangfold. Emnet har både en historisk komponent som introduserer studentene for sentrale endringer og prosesser tilbake i tid, og en dagsaktuell komponent hvor de presenteres for sentrale tema fra den samfunnsdebatten. Selv om hovedfokus er på Norge, legges det vekt på å se det norske inn i en internasjonal sammenheng.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om

 • ulike samfunnsområder med spesiell relevans for det aktuelle samfunnsområdet likestilling og mangfold
 • sentrale historiske hendelser og prosesser innenfor feltene likestilling og mangfold
 • hvordan trekk ved det norske samfunn står i forhold til og er knyttet til andre land og samfunn

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i å

 • tilegne seg forskningsbasert kunnskap om relevante samfunnsområder
 • diskutere relevante samfunnsaktuelle spørsmål
 • reflektere kritisk over ulike kunnskapstradisjoner
 • formidle akademisk kunnskap muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er obligatorisk for studenter på master i likestilling og mangfold. Læringsformen er forelesninger, gruppearbeid og individuelle øvingsoppgaver. Vurderingsformen er hjemmeeksamen med bokstavkarakter. Som forutsetning for å ta eksamen må studenten ha levert og fått godkjent to skriftlige øvingsoppgaver. Deltagelse på undervisningen er en viktig del av læringen og det er obligatorisk oppmøte (75%). Studenter som ikke fyller oppmøtekravet, kan etter søknad til instituttet få gjennomføre et kompensatorisk skriftlig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig øving
 • Skriftlig øving

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen med bokstavkarakter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.04.2024

Innlevering
08.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU