Hva lærer jeg

Likestilling og mangfold - masterstudium

Hva lærer jeg?

På masterprogrammet i likestilling og mangfold jobber vi med en rekke samfunnsaktuelle spørsmål som mange lurer på og som arbeidslivet trenger kunnskap om. Som for eksempel: Hva betyr likestilling i dag? Hvilke forståelser av kjønn, seksualitet, etnisitet og rase sirkulerer på samfunnets ulike arenaer? Hva betyr kjønn for spørsmål om makt og innflytelse i næringslivet? Hva legger ulike samfunnsaktører i begrepet integrering, og spiller kjønn noen rolle i dette? Hva kan endringer og forskjeller i fruktbarhet fortelle oss om ulike kvinner og menns tanker om det gode liv det gjelder familie og arbeid? Og hva betyr seksualitet for det samfunnsmessige forholdet mellom kvinner og menn?

Slike spørsmål er opphav til både heftige mediedebatter og diskusjoner innenfor politikk og forvaltning og ellers i arbeidslivet. Å ha kompetanse til å forstå samfunnsmessige endringer knyttet til kjønn, seksualitet, etnisitet og rase er svært nyttig, og en rekke arbeidsplasser etterspør i dag nettopp denne typen kunnskap. Det er derfor mange muligheter for å få en spennende yrkeskarriere med en mastergrad i likestilling og mangfold. 

Studiet krever ingen forkunnskap, hvilket betyr at du kan få plass uansett hvilken bachelor du har. Denne tverrfagligheten gir et spennende læringsmiljø som studentene våre setter stor pris på, og er kanskje en av grunnene til at masterstudentene i Likestilling og mangfold er de på hele NTNU som er aller mest fornøyd med studiet sitt.

Masterprogrammet i likestilling og mangfold gir en innføring i kjønns- og kulturteori, humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til kjønn, seksualitet, etnisitet og rase, både i det norske samfunnet og i et globalt perspektiv. Studiet gir innsikt i aktuelle debatter, og i vitenskapelige metoder og analyseperspektiver som er relevante for å studere kjønn, seksualitet, etnisitet og rase i politikk, offentlig forvaltning, familieliv, arbeidsliv, ledelse, medier, teknologi mm. De ansatte på studiet jobber med disse temaene i en rekke ulike forskningsprosjekter, og som masterstudent i Likestilling og mangfold vil du bli introdusert for disse prosjektene i undervisningen. Det er mulig å skrive masteroppgave i samarbeid med et forskningsprosjekt eller en organisasjon, bedrift eller offentlig virksomhet.

Studieprogrammet er toårig, med muligheter for individuelt tilpassede deltidsløp. Arbeidslivsrelevans er et prioritert område som vi jobber aktivt med i flere emner. For de reiselystne gir et forskningsrådsfinansiert nettverksprosjekt (2021-25) spennende muligheter for studieopphold ved Ochanomizu University i Tokyo, Japan.

Les blogginnlegg skrevet av studenter og ansatte på Likestilling og mangfold her!