Hva kan jeg bli?

Likestilling og mangfold - masterstudium

Hva kan du bli?

Å ha kompetanse til å forstå samfunnsmessige endringer knyttet til kjønn, seksualitet, etnisitet og rase er svært nyttig, og en rekke arbeidsplasser etterspør i dag nettopp denne typen kunnskap.

Fordi studiet kombinerer kunnskaper om kultur og kjønn med kunnskaper om andre sosiokulturelle kategorier og samfunnsmessig endring, finnes det jobbmuligheter i både privat og offentlig sektor for den som er interessert i det fleretniske samfunnet og inkluderende arbeidsliv, eller livsvilkår og rettigheter koblet til seksualitet og reproduksjon/reproduksjonsteknologi. Offentlige og private arbeidsgivere pålegges gjennom Likestillingsloven å jobbe aktivt og planmessig for å fremme likestilling, både som arbeidsgivere og tjenesteytere. Frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning arbeider med spørsmål knyttet til minoritet – majoritet. Instituttets kandidater vil også kunne bidra når det gjelder organisasjon, ledelse og strategisk utvikling i offentlig og privat virksomhet. I tillegg er det i økende grad behov for kandidater som har tilegnet seg kunnskap om tverrfaglighet så vel som ferdighet i å arbeide tverrfaglig.

 

Møt tidligere studenter mkks

Møt tidligere studenter 

Ressurspublisering

Kompetanserådgiver trainee ved Blått Kompetansesenter

Navn: Sanna Julié Rødsten Jacobsen

Utdanning: 

Arbeidssted: Blått Kompetansesenter

Både folkehelse, likestillings og mangfoldstematikk benyttes som gode verktøy for å skape veien fra å være student til å bli ansatt

Diversity, Inclusion & Belonging Advisor i ISS Facility Services AS

Navn: Ada Klubben 

Utdanning: 

Arbeidssted: ISS Facility Services AS

Den utvidede mangfoldsforståelsen og de ulike perspektivene jeg har fått gjennom masterstudiet er grunnleggende for hvilke valg jeg tar på hvilke tiltak vi skal iverksette for å fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen

Prosjektansvarlig/sosionom ved St.Olavs hospital

Navn: Angelee Gillberg

Utdanning: 

Arbeidssted: St.Olavs hospital

Jeg opplever at likestilling og mangfold som fagfelt gir deg en spesielt god analytisk kompetanse hvor du lærer å studere flere forskjellige temaer fra ulike ståsted og vinkler på samme tid

Programrådgiver i NAV

Navn: Karoline Jasmin Elgazi-Lillegård

Utdanning: 

Arbeidssted: NAV Kristiansund

Vi lever jo i en verden med masse mangfold, og jeg merker spesielt i flyktning- og innvandrertjenesten er bakgrunnene til både ansatte og de vi hjelper forskjellig! Så det å ha forståelse for disse forskjellene har jeg stor bruk for.

Rådgiver i NAV

Navn: Ida Rekve

Utdanning: 

Arbeidssted: NAV Falkenborg

Ha tro på deg selv og egen kompetanse

Prosjektkoordinator i Helseplattformen

Navn: Liv Quist Christensen

Utdanning: 

Arbeidssted: Helseplattformen

Likestilling og mangfold er relevant i absolutt alle jobber

Kommentator og debattansvarlig i Trønderdebatt

Navn: Oda Okkenhaug

Utdanning: 

Arbeidssted: Trønderdebatt

Alle temaene vi var innom, enten det var diskriminering, globalisering, innvandring, kjønn, seksualitet, rase, rasisme eller makt, var utrolig spennende å lære om. Alle disse temaene og det vi lærte i forelesningene og gjennom pensum, kan jeg i dag bruke i kommentarene jeg skriver.

Jobbspesialist hos Varde Kompetanse

Navn: Even Ranheim Karpuz

Utdanning: 

Arbeidssted: Varde Kompetanse

I studiene lærte jeg å anvende mine kunnskaper og ferdigheter på nye områder i tverrfaglig dialog og i samarbeid med andre. Dette er en nøkkelkompetanse i en arbeidshverdag hvor man jobber på tvers av ulike disipliner og stadig møter nye mennesker med ulik bakgrunn. 

Prosjektkoordinator NMBU

Navn: Susann Andersen

Utdanning: 

Arbeidssted: NMBU

Jobben er rimelig hektisk i perioder så det å kunne jobbe selvstendig for så å kunne formidle eget arbeid skriftlig og muntlig på en forståelig måte er viktig, og definitivt egenskaper jeg har tilegnet meg gjennom studiene.

Ph.d.-kandidat ved NTNU

Navn: Julie Katrine Flikke

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

"Ikkje undervurder di eiga kompetanse!"

Prosjektkoordinator Mental Helse Ungdom

Navn: Hannah Christin Lerfaldet

Utdanning: 

Arbeidssted: Mental Helse Ungdom

Selve oppgaven med å skrive masteren gir deg noe du tar med deg inn i arbeidslivet uavhengig av temaet du velger å skrive om. Det å jobbe selvstendig og planlegge, utvikle og revidere oppgaven er viktig erfaring å ta med seg inn i arbeidslivet.

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til? Hvilke muligheter kan humanistisk kompetanse gi deg i arbeidslivet?

Få hjelp til å reflektere over egen kompetanse eller bli inspirert av hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om:

  • Humanistisk kompetanse
  • Arbeidslivsrelevans i studiene 
  • Forskjeller i arbeidslivet med bachelor eller master
  • Tips for jobbsøking
  • Verv og frivillig arbeid i studietiden
  • Noen vanlige bransjer for humanister
  • Det å starte egen bedrift

Kompetanse og jobbmuligheter