Teaching Gender Equality and Diversity in Norway and Japan (UTFORSK)

Teaching Gender Equality and Diversity in Norway and Japan (UTFORSK)

Norway and Japan. Photo


Om prosjektet

Om prosjektet

 

Teaching Gender Equality and Diversity in Norway and Japan (UTFORSK; 2021-2025) er et fireårig undervisnings- og forskningssamarbeid mellom Senter for kjønnsforskning (SKF) ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU (Trondheim, Norge) og Institute for Gender Studies (IGS) ved Ochanomizu University (Tokyo, Japan) innen likestilling og mangfold.

UTFORSKs primære formål er å utvikle nye pedagogiske strategier for å styrke kvaliteten på kjønnsvitenskapelig utdanning både ved Senter for kjønnsforskning ved NTNU og vår partnerinstitusjon Institutes for Gender Studies and Global Leadership ved Ochanomizu University (Japan). Prosjektet bygger på et allerede eksisterende strategisk samarbeid mellom de to institusjonene muliggjort av et pågående INTPART-prosjekt kalt NJ_BREGED (Norges forskningsråd, 2019-2022), og aktuell forskning på transformativ læring i kjønnsstudier (NTNU, 2019-).

Gjennom internasjonal utveksling og samarbeid, felles pensumaktiviteter, fremme av unge forskeres arbeid og utvikling av fagspesifikk undervisningspraksis, vil prosjektet gi studenter og ansatte et kvalitetsforbedret og stimulerende internasjonalt læringsmiljø på alle nivåer. Ved å gjøre dette søker UTFORSK å etablere et tydelig fokus på rollen til transformativ undervisning og læring i utdanningen til studenter og unge forskere.

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for internasjonalt samarbeid og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).


Aktiviteter og resultater

Aktiviteter og resultater

M.A. og Ph.D. UTFORSK studenter fra KULT deltok på et todagers seminar leder av Dr. Derek Matsuda fra The Global Initiative Center ved Gunma Universitet (Japan) og Leika Aruga ved NTNU. Deltakerne presenterte forskningen sin og diskuterte hvordan mangfold og likestilling blir oppfattet som muligheter på tvers av ulike kulturelle kontekster. 

Emilie var mottaker av et UTFORSK-mobilitetsstipend som gjorde henne i stand til å studere og forske i tre måneder i Tokyo. Masteroppgaven hennes diskuterer LHBTQIA+-studenters og alliertes erfaringer med heteronormativitet, seksualundervisning og kjønnsuttrykk i det japanske skolesystemet.

I høst kunne UTFORSK-teamet teste COIL-kurset sitt ‘kjønns(u)likestilling i hjemmet’ i Japan og Norge blant førsteårs masterstudenter på masterprogrammet Likestilling og mangfold ved NTNU. Tjue studenter deltok på kurset som ble avsluttet med et studentforskningsforum. En virkelig internasjonal satsing med studenter fra Japan, Kina, Finland, USA, Tyrkia og Norge gjorde dette til en veldig givende opplevelse.

COIL-teamet reiste til Bergen hvor møtte deltakere fra andre høyere utdanningsinstitusjoner i Sør-Korea, Japan og USA som også har mottatt tilskudd for et to-dagers intensivt seminar hvor de fikk inspirasjon fra hverandre og fikk tilbakemelding på COIL-kurset deres.

Kohortbilde fra Bergen workshop – juni 2023. 
Jennifer Branlat presenterer det fremtidige COIL-kurset 'Gender & the Home'. 

 

Kumi Yoshihara og Jennifer Branlat under COIL-presentasjon.

24. april 2023 var Ochanomizu University vert for det første UTFORSK undervisnings- og forskningsseminaret. Seminarets agenda inkluderte et ungt forskerforum med forskningspresentasjoner av M.A.- og PhD-studenter fra begge universiteter og samarbeid om fremtidens samarbeidslæringsmuligheter.

 

Fremhevet fra venstre til høyre: Vicepresident i Ochanomizu University Masako Ishii-Kuntz, førsteamanuensis Jennifer Branlat og professor Guro Kristensen (NTNU), og president i Ochanomizu University Sasaki Yasuko.

 

UTFORSK seminarmiddag med fakultets- og M.A.-studenter fra NTNU som studerer i utlandet ved Ochanomizu University.

 

Det norske prosjektteamet besøkte bedriftsleder Stian Sollied ved DNV i Kobe for å diskutere hvilke muligheter likestilling og mangfold representerer for selskapets internasjonale arbeidsmiljø.

Presentert fra venstre til høyre: Prof. Guro Kristensen, administrerende direktør i DNV Japan-kontoret Stian Sollied, Leika Aruga, Cecilie Ofstad og førsteamanuensis Jennifer Branlat og Roger Søraa.

Prosjektgruppa i UTFORSK besøkte det nye STEAM-designlaboratoriet ved Nara Women's University for å diskutere strategier for å øke kvinners deltakelse i tradisjonelle STEM-felt.

Besøk og forskningspresentasjon med fakultetet ved Nara Women's University STEAM-lab ved det nye fakultetet for ingeniørvitenskap, fakultet fra Institutt for kjønnsstudier og fakultet involvert i internasjonal utdanning.
Middag arrangert av Nara Women's University for å diskutere internasjonalt utdanningssamarbeid mellom de to institusjonene.

 

Som en del av UTFORSK-prosjektet mottok Senter for kjønnsforskning ved NTNU og Ochanomizu Universitetet et kapasitetsbyggende stipend for å utvikle kollaborativ online internasjonal læring (COIL) som et sentralt trekk i utdanningssamarbeidet. Fra mars-juni deltok Jennifer Branlat, Priscilla Ringrose og Leika Aruga fra NTNU sammen med Akiko Hagiwara, Kumi Yoshihara og Makoto Kobayashi fra Ochanomizu på instituttets intensive opplæringskurs.
 

 

Progresjon i COIL
JSPS logo
Photo credit: Unsplash, Vidar Nordli-Mathisen & Su San Lee

Vi er glade for å kunngjøre at Prof. Jennifer Branlat har sluttet seg til styret for Alumni Club in Norway (ACN) for Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). JSPS Alumniklubb i Norge (ACN) ble etablert i 2019 etter initiativ fra tidligere JSPS-stipendiater, og klubben har 89 medlemmer. ACN arrangerer symposier om ulike temaer, Norway-Japan Academic Network, den årlige generalforsamlingen og styremøter. Det jobber også i nært samarbeid med Innovasjon Norge i Japan, Den norske ambassaden i Japan, HK-Dir og Forskningsrådet i Norge om en webinarserie.

JSPS Board
Photo credit: Alumni Club Norway (JSPS)

Asianet-konferansen fant sted ved NTNU 16.–17. juni 2022. Prof. Priscilla Ringrose og Prof. Jennifer Branlat deltok med sitt innlegg, «Same but different? Transnasjonal forskning og utdanningssamarbeid i likestillings- og mangfoldsundervisning». Konferansens tema var "Asia og fragmenterte globaliseringer".

Prof. Ringrose og Prof. Branlat reflekterte i sin artikkel over de to pågående prosjektene NTNUs Senter for kjønnsforskning har med Ochanomizu University, nemlig UTFORSK og INTPART. De diskuterte sine erfaringer så langt med å bygge forskning på likestilling og mangfoldsutdanning fra et tverrnasjonalt komparativt perspektiv mellom Norge og Japan. De deler hvilke faktorer som har gitt utfordringer, og hvilke strategier som har vist seg vellykkede. Nettside med mer informasjon.

Organisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse / Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse; holdt ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) 14.–15. juni 2022.

Panoramaseminaret hadde som mål å ta for seg mulighetene og utfordringene knyttet til akademisk samarbeid med Brasil, Canada, Kina, India, Japan, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

I aktiviteter med Panorama-land har forskningssamarbeid tradisjonelt vært mer omfattende enn utdanningssamarbeid. Faktisk har den underliggende begrunnelsen for Panorama-strategien vært at utdanningssamarbeid og studentinvolvering kan kobles til eksisterende forskningssamarbeid, noe som fører til en "studenter følger forskere"-tilnærming. Denne sesjonen spurte: Hvordan kan etablerte forskningssamarbeid og nettverk brukes til å utvikle utdanningssamarbeid? Hva er de viktige faktorene for å lykkes med et slikt forsøk?

I sesjonen «Fra forskning til utdanningssamarbeid» talte prof. Jennifer Branlat på vegne av UTFORSK-prosjektteamet for å diskutere utviklingen av UTFORSK. Hun delte erfaringen fra Senter for kjønnsforskning med å bygge et utdanningssamarbeid fra et eksisterende forskningssamarbeid med Ochanomizu University i Tokyo.

 

NTNU- og Ochanomizu-studenter kom sammen på et digitalt seminar for å presentere et tema du ønsker, nemlig «reproduksjon og familieliv» i hver sammenheng. Seminaret ble en fin start på UTFORSK-samarbeidet!

NTNU-studenter fokuserte hovedsakelig på foreldregoder som er unike for det nordiske velferdssystemet, fallende fruktbarhetstall i Norge og måtene de blir framstilt som et «problem» av konservative politikere. De tok opp det politiske spørsmålet om familier burde få flere barn for å holde velferdsstaten i gang eller færre barn for å redusere miljøkonsekvensene. De diskuterte også eggdonasjon, som er et relativt nytt fenomen i Norge, og statens løfter om å gjøre ART mer likestilt.

Ochanomizu-studentene diskuterte "anonyme fødsler" i Japan. Å kunne føde anonymt i Japan er kontroversielt og anses å være en løsning for å hjelpe unge (noen ganger mindreårige) mødre med å føde uten at familiene deres vet det. Normalt ønsker slike mødre å gi barna sine opp til adopsjon. Hvis det ikke er noen tiltak på plass, kan unge kvinner enten skade babyen, seg selv eller begge deler, når de prøver å finne en løsning selv. Med innspill fra NTNU-studentene diskuterte de også hvorfor det ikke finnes tilsvarende rammeverk i Norge.

UTFORSK's announcement in the KULT department's Ukebladet
UTFORSK's announcement in the KULT department's Ukebladet

For ytterligere lesing om "anonyme fødsler" i Japan, her er to engelske nyhetsartikler om emnet:

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltakere

Masako Ishii-Kuntz Trustee and Vice President, Ochanomizu University

Makoto Kobayashi Director of the Institute for Global Leadership, Ochanomizu University

Priscilla Ringrose Professor, NTNU

Siri Ø. Sørensen Professor and Head of Center for Gender Research, NTNU

Derek Matsuda Lecturer, Ochanomizu University

Rie Okamura Project Lecturer, the Institute for Global Leadership, Ochanomizu University

Guro K. Kristensen Professor and Head of Department, NTNU

Kumi Yoshihara Project Research Fellow, Ochanomizu University

Leika Aruga, PhD Candidate

Cecilie Ofstad, Student Advisor, NTNU

14 feb 2024 Marit Svingen

Reisebrev fra Japan

Reisebrev fra Japan

Da jeg reiste hadde jeg med meg en liste over ulike skeive steder og eventer jeg ønsket å oppsøke mens jeg var i Tokyo og et håp om at jeg kom til å finne mer da jeg kom frem. Møtet mitt med Tokyo Pride House Legacy var varmt og informativt, og jeg endte opp med å dra innom dem flere ganger, blant annet på deres «transgender day» som de har to ganger i måneden. Den dagen fikk jeg både mye informasjon om transpersoners opplevelser i Japan og gitt ressurser til å finne ut mer på egenhånd. Pride House var også et verdifullt sted for meg i søkende etter flere skeive eventer og steder.

Et event jeg ikke var klar over før jeg dro, men som gjorde sterkt inntrykk på meg var Tokyo Libaration March som tok sted 22. april, dagen før pride paraden skulle ta sted. Den dagen marsjerte rundt 200 personer i protest mot Shibuya Ward sin diskriminering mot hjemløse, samtidig som de ønsket å trekke oppmerksomhet mot interseksjonaliteten i utfordningene skeive som også er del av andre minoritetsgrupperskeive med funksjonsvariasjon, skeive som også er urfolk, eller etniske minoriteter—samt sexarbeidere opplever.  «私は人間だ» —jeg er menneskelig—står det på plakaten til personen som går foran meg, det ropes også blant folkemassen mens polititet geleider folkemengden langs en tungt trafikkert gate midt i Shibuya, Dagen etter er det «happy pride» som skal ropes her i bydelen, men i dag lå fokuset heller på å skape et sted der man kan eksplisitt prate om problemene og menneskerettighetene til LHBTQ-personer, uten å være begrenset av sponsorer eller annet press.

Selv om sporene etter denne turen ikke kommer til å være dirkete synlig i min master oppgave på overflate nivå har den vært med på å påvirke dypere prosesser—ikke bare i min forståelse av hva kjønn og kjønnsnormer kan være, men også i min forståelse av hvordan det er å være—i større grad enn jeg opplever i Norge—synlig annerledes og del av en minoritet. Som en transperson merker jeg hver eneste dag andres forståelser av kjønn på kroppen, men hvordan det spilte ut var annerledes i Tokyo enn det er i norsk kontekst. I mitt møte med Tokyo var jeg på mange måter utenlandsk før jeg var mann, kvinne eller trans, men det å navigere kjønnede områder som toaletter var dog vanskeligere. I norsk kontekst vet jeg som regel hvor jeg kan gå dersom det ikke er nøytrale områder tilgjengelige, jeg vet hva normene er, og kan gjøre en informert gjetning på hvor jeg får være i fred. Mange har en ide om at kjønn er en rigid og fast struktur, men det blir mer og mer klart for meg hvor ulik den fremstår mellom ulike geografiske områder, ulike grupper, og til og med fra person til person. Samtidig slår det meg hvor mye plass det tar opp mentalt for de av oss som konstant må navigere den og skaden den kan gjøre.

 

Første møtet med Ochanomizu
Den aller første fulle dagen vår i Tokyo dro vi veldig jetlagged til Ochanomizu universitetet på morgenen. Det første møtet med Ochanomizu var å se den grønne inngangsporten. Denne ikoniske porten gjorde at det ikke var noe tvil på at vi hadde funnet fram til riktig sted. Vi ble møtt ved porten og fikk en rask omvisning på campus. Vi fikk også andganskort gjeldene for semesteret. Disse måtte vi til forskjell fra NTNU vise fram til sikkerhetsvakter da vi ville inn på campusområdet. 

Vi ble også møtt av mange kvinner kledd i nydelige tradisjonelle antrekk som tok bilder foran inngangen. Vi ankom nemlig den siste skoledagen i semesteret, altså på graduation day. Avslutningen og semesterskifte skjer i samme tidsperiode som kirsebærblomstringen. Som betyr at vi var så heldige å få se mange kirsebærtrær. 

Tredelt bilde, bilde en viser nærbilde av kirsebærblomster, bilde to viser en gate med kirsebærtrær i blomst, bilde tre viser kirsebærtrær med fargerike lykter.
Foto: Marianne Hegge Sørensen

Arrangement og hendelser 
Vi har gjort veldig mye spennende i Japan. Blant annet besøkte vi Tokyo Pride House og fikk snakket med de ansatte der. Vi deltok også i Tokyo Liberation March og så på Tokyo Pride Parade.

Masteroppgave
Turen har også gått med til skriving av masteroppgave. Vi fikk tilgang til Ochanomizus bibliotek som arbeidssted. Arbeidet som gjøres er unikt for alle, men for min del har det bestått av å undersøke manga. Det har vært veldig spennende å reise rundt i ulike deler av Tokyo og besøke mangabutikker. En veldig givende tur!
 

Tredelt bilde hvor første del viser kirsebærtre i blomstring, andre del viser en person på vei opp en trapp i et tempel, tredje del viser Mount Fuji
Foto: Kai Vårin Jektvik Rønning

Den første dagen etter vi ankom Japan ble vi tatt imot på Ochanomizu universitet. Vi ble introdusert til de som var til stede ved instituttet for Gender Innovation, som ble glade for den norske sjokoladen vi delte med dem. Vi fikk en omvisning på campus og fikk møte universitetets maskot, som bor utenfor biblioteket.

Det har vært en ressurs å ha tilgang til campus i løpet av oppholdet vårt. Vi har bruktbiblioteket som en møteplass for å studere, siden vi fra NTNU har måttet bodd spredd i Tokyo. Vi ble også kjent med noen studenter når vi deltok i en lunsj der japanske studenter kunne møte internasjonale studenter. Ochanomizu har også vært et sted der jeg kan ha møter for å nettverke og gjennomføre intervjuer for masteroppgaven min. I slutten av april hadde
NTNU og Ochanomizu et lite symposium sammen der vi fikk presentere masterprosjektene våre. Det var også forskere fra Ochanomizu som presenterte forskning de hadde gjort i Norge.

Hverdagene har bestått av skolearbeid blandet med å utforske Tokyo. Tre måneder føles som både kort og lang tid. Man finner en ny rutine, en favorittkafé og nye venner. Man får et forhold til nabolaget rundt seg, samtidig som man erfarer noe nytt hver dag. Noen dager har jeg bare vært “hjemme” og arbeidet. Andre dager har jeg reist og vært turist.

Jeg har sett og gjort mye minneverdig i løpet av oppholdet mitt i Japan, men det som har gjort mest inntrykk er menneskene jeg har møtt, særlig fra de forskjellige skeive miljøene og organisasjonene i Tokyo. Jeg har møtt mange gjennom prosjektet mitt, og mange gjennom eget initiativ. Mye er annerledes i Japan, men det er mange erfaringer, følelser og historier som jeg kjenner igjen i meg selv, og andre fra Norge. Jeg har fått masse hjelp fra folk som forsker på lignende tema som meg, og har blitt godt kjent med noen av dem :^).

Etter over ett døgn på reise ankom jeg Japan 20. april. Neste dag stod første møte med Ochanomizu University for tur. Sammen med de andre fra både første og siste året på masterstudiet, fikk vi en grundig omvisning på universitetet. Vi fikk hilse på noen av de ansatte, og fikk utdelt lånekort til biblioteket. Vi hilste også på univesitetskatten som bor på campus. Noen dager senere var det duket for framføringer av både prosjekter gjort av studenter på Ochanumizu og oss fra NTNU. Det var spennende og lærerikt å høre hvor mye de fra Ochanumizu hadde fått til på relativt korte opphold i Norge. Blant annet var det en som hadde utført studier på norske barnehager, og det var interessant å høre hennes perspektiv på hvordan norske barnehager er i forhold til Japansk pre-school. Senere i oppholdet var vi også så heldige å få innsikt i transpersoners levekår i Japan fra en japansk forsker som nå skriver sin doktorgrad på tema.

Jeg kom meg fort godt til rette på den nye hybelen. Jeg bodde på et hus for internasjonale studenter, omtrent 30 minutters gange fra Ochanomizu. Kort vei hadde jeg også til t-banen. T-bane systemet i Japan er helt fantastisk! Som regel er det ganske folksomt, men banen går hyppig og det er lett å orientere seg. Noe av det første jeg la merke til var at det i rushtiden på morgenen er enkelte baner som har vogner kun for kvinner. Årsaken til dette er at mange arbeidsplasser har strenge krav til kvinner om å gå med skjørt på jobb. Kvinner opplever ofte uønsket oppmerksomhet på fulle t-baner fordi det er vanskelig for andre rundt å få med seg hva som skjer.

I løpet av oppholdet var vi på besøk på den norske ambassaden. Der fortalte instituttleder Guro om samarbeidet mellom NTNU og Ochanomizu. I tillegg fikk vi høre hvordan den norske ambassaden erfarer spesielt kjønnslikestilling i Japan. Blant annet lærte jeg at Japan er et land som liker å holde fast ved tradisjoner og rutiner. Ambassaden opplevde at kjønnslikestillingen gikk framover, men at det gikk sakte. Eksempelvis er det ikke mer enn to år siden det ble normalt at også fedre trillet eller bar barna i bæresele ute i offentligheten. 

Vi var også så heldige å få med oss Pride i Japan. Det var to parader, Tokyo Liberation March og Tokyo Rainbow Pride. Tokyo Liberation March var en mindre markering, og har til forskjell fra Tokyo Rainbow Pride større fokus på interseksjonalitet og situasjonen til bostedsløse og sexarbeidere. En av de ansatte på Ochanomizu mente dette var den viktigste markeringen i løpet av Pride, og stemplet Tokyo Rainbow Pride som den mer «kapitalistiske» Pride-markeringen. Tokyo Liberation March fant sted dagen før Tokyo Rainbow Pride, og vi deltok i denne.

Et viktig mål for meg under Japanoppholdet var å levere masteroppgaven innen ordinær frist 16. mai. De nye omgivelsene, og den friere måten å strukturere hverdagen på i Japan ga meg ny motivasjon for arbeidets siste fase. Som regel jobbet jeg på hybelen ettersom det var gode muligheter for å jobbe i blokkens fellesrom. Jeg dro innimellom på kafé for å få litt variasjon i omgivelsene, og ikke minst en ordentlig kaffe latte. Selv om sluttfasen av masteroppgaven var en nervepirrende tid, var den mindre hektisk enn jeg hadde forestilt meg. Mange av dagene gikk ut på å vente på de siste tilbakemeldingene fra både veiledere og korrekturlesere, og jeg forsøkte å holde meg opptatt med ulike dyrekaféer, shrines og shopping i mellomtiden. Omsider ble oppgaven ferdig, og selvfølgelig ble innleveringen feiret på riktig vis, nemlig på en bedre kattekafé i utkanten av Tokyos pulserende byliv.

 

31.05.2023

Ochanomizu University
Det er nå 2 ½ måned siden jeg og to andre LIMA masterstudenter ankom Tokyo og besøkte Ochanomizu University for første gang. Kirsebærtrærne var i full blomst og studentene var kledd i tradisjonelle japanske drakter i forbindelse med avslutningsseremoni. Ved hovedinngangen møtte vi vår kontaktperson som ga oss omvisning på campus. Vi besøkte bla. IGS (Institute for Gender Studies) og hilste på flere ansatte. I løpet av oppholdet har vi også møtt flere japanske og internasjonale studenter i ulike anledninger. Alle har vært veldig hyggelige og imøtekommende. 

Ochanomizu University har en trivelig og rolig atmosfære. På biblioteket er det flere steder vi har kunnet sitte og studere effektivt, enten alene eller sammen på grupperom. I tillegg til kantina, en liten butikk og en kafé rett ved hovedinngangen, så har de også flere automater hvor en kan kjøpe seg en drikke eller is. Det er også sitteplasser ute, og en kan ta en tur og se på dammen med flere fisker og skilpadder, eller hilse på universitetet sin egen katt.

Todelt bilde, det ene viser en katt i grønne omgivelser, det andre viser fisk i en dam
Dyrene ved Ochanomizu University: katt, fisker og skilpadder. (Foto: Emilie Helén Vik)

Seminar og ambassadebesøk
24. april hadde vi seminar i Hisao & Hiroko Taki Plaza, et bygg universitetet bruker for internasjonale og tverrkulturelle aktiviteter. Vi ble servert sushi, små smørbrød og bakverk til lunsj, og vi diskuterte med IGS-ansatte om tematikk relatert til likestilling og mangfold. I seminaret presenterte vi seks LIMA-studenter våre masterprosjekter for japanske studenter og IGS- og KULT-ansatte. Flere av oss skriver om LHBT+ tematikk, enten i en japansk eller norsk kontekst. Mitt prosjekt utforsker japanske LHBT+ personer og allierte sine erfaringer med skolesystemet, og deres perspektiver på undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold i Japan.
25. april besøkte IGS- og KULT-ansatte og vi LIMA-studenter Den Norske Ambassaden i Tokyo. Der møtte vi den norske ambassadøren Inga M. W. Nyhamar og ansatte. Møtet omhandlet forskjeller mellom Norge og Japan på temaer relatert til kjønnslikestilling og LHBT+ tematikk, samt å fortelle om samarbeidsprosjektene mellom SKF (Senter for kjønnsforskning) ved NTNU og IGS ved Ochanomizu University: (1) NJ_BREGED (2019-2022) og (2) UTFORSK (2021-2025). UTFORSK er prosjektet som har finansiert mitt 3 måneders opphold i Tokyo med mobilitetsstipend.

LHBT+ aktivisme i Tokyo
Da flere skriver om LHBT+ tematikk i våre masteroppgaver, så har vi vært interesserte i å besøke organisasjoner og delta på arrangementer for å møte aktivister og medlemmer av LHBT+ miljøet i Tokyo.
Tidligere i oppholdet fikk jeg avtalt et møte med en japansk ikke-binær aktivist i forbindelse med "Bunkyo SOGI Nijiiro salon" ved Bunkyo Gender Equality Center. Der kan personer som vil lære mer om LHBT+ tematikk komme for å høre på presentasjoner, stille spørsmål og fortelle om seg selv hvis de vil. I møtet hørte vi på en presentasjon av en japansk homofil mann, aktivist og tidligere politiker, hvor han fortalte om både utfordringer og positive opplevelser han har hatt i løpet av sitt liv. Etterpå introduserte vi oss og snakket med de tilstedeværende.
Vi har også besøkt Pride House Tokyo Legacy i Shinjuku, et LHBT+ senter som ble opprettet i forbindelse med OL og Paralympiske leker i Tokyo. De har et større utvalg av informasjonsbrosjyrer og bøker, inkludert flere internasjonale LHBT+ barnebøker som ulike ambassadører (bla. den norske) har gitt i gave. Pride House holder også flere arrangementer og tema-dager. Vi deltok på en trans-fokusert dag hvor vi fikk snakket med flere aktivister, inkludert en som har laget dokumentarfilm om transpersoner i Japan. Vi diskuterte også med japanske studenter som skriver om transtematikk i sine Master- og PhD oppgaver, og 18. mai deltok vi på en av studentenes presentasjon av sin ferdigstilte masteroppgave. 

I slutten av april var det PRIDE i Tokyo, med bla. to ulike parader: 1) Tokyo Liberation March og 2) Tokyo Rainbow Pride paraden. I Yoyogi Park i Shibuya var det mange matboder og stands fra ulike organisasjoner og foreninger, inkludert Ochanomizu University. Det var fint å oppleve det japanske LHBT+ miljøet i Tokyo, og å se deltakere fra andre land som Sør-Korea, Taiwan, Thailand, USA og Nordiske land. I tillegg var det flere nasjonale og internasjonale organisasjoner, som f.eks. Amnesty International og P7 (Pride 7) i forbindelse med G7-møtet i Hiroshima. 
Vi har fått gjort flere faglige, kulturelle og sosiale ting sammen, noe som har gjort det til et veldig givende og hyggelig opphold.
 

Jeg ankom Japan 20. april og ble møtt av mine medstudenter fra NTNU. Vi var seks stykker som ankom Tokyo til ulike tider, men da jeg ankom var vi alle samlet i et par uker. Vi var spente på hva oppholdet i Japan ville bringe oss av erfaringer og kunnskap.

Første dag etter ankomst ble vi tatt imot på Ochanomizu Universitet av lederen for institutt for kjønnsforskning. Hun ga oss en omvisning på universitetet og viste oss rundt på campus. Vi fikk inngangskort og bibliotekskort slik at vi hadde mulighet til å sitte der og studere. Noen dager senere fikk vi NTNU-studenter presentere våre masteroppgaver for ansatte og en håndfull gruppe Ochanomizu-studenter. Det var en god erfaring å få presentere for et internasjonalt publikum. Vi fikk også muligheten til å mingle og utveksle erfaringer med de ansatte på Ochanomizu.

Vi besøkte også den Norske ambassaden sammen med ansatte fra både NTNU og Ochanomizu Universitet. Der fikk vi lære om ambassadens arbeid i Japan, særlig knyttet til kjønn, og forholdet mellom Norge og Japan. Det var en flott opplevelse å få se hvordan det norske samfunnet er representert i utlandet.


Så var det pride-helg, hvor vi deltok i to ulike parader. Lørdag var det «liberation march»; en mindre og mer radikal parade, og søndag den store Pride-paraden. Pride-paraden hadde mange biler/vogner i ulike tema, og måtte ta pauser for trafikk. Ellers var det mye gjenkjennbart fra større norske pride-parader. Det var også en svær pride-park med boder av ulike organisasjoner og salg av merch. 

I min masteroppgave skriver jeg om kvinnelige utøvere i metalmusikk, og jeg brukte muligheten her til å dra på en konsert med et japansk metalband bestående av kun kvinner; Bridear. Det ser ut til å være flere «all-female» metalband i Japan enn i Norge, noe jeg på forhånd hadde bitt meg merke i. Er det mer kjønnslikestilling i den japanske metalscenen? På konserten oppdaget jeg at så å si alle i publikum var menn, noe som derimot satte den norske scenen i et litt bedre lys i forhold til kjønnslikestilling. Bandets fremtreden var på mange måter gjenkjennbart fra vestlige metalband, men de hadde noen «kawaii»-elementer, som man sjeldent ser i vesten og Norge, som store sløyfer. En artig, og for meg overraskende, detalj var at to fan-klubber hadde sendt buketter som var utstilt i inngangen, selv om dette var en forholdsvis liten konsert. Dette kan tyde på at relasjonen mellom fans og band kan være litt annerledes enn hva vi er vant med i Norge. Jeg så også på ulike butikker at metalstil på klær ment for jenter som regel var kombinert med søte elementer, som print av en bamse f.eks.

Svartkledte musikere på en scene, publikum jubler.
Foto: Nora Stemland

France Rose Hartline satte også opp et foredrag bare for oss NTNU-studenter, med Yuumi Konishi om patologiseringen av transpersoner i Japan. Dette var veldig interessant, og ga også et inntrykk av generelle samfunnsendringer i Japan. Det er også takket være France at vi kom oss til Kawaguchiko for å se Mount Fuji sammen. En nydelig dag med strålende sol og godt selskap! 

Ellers har jeg fått opplevd mange ulike sider av japansk kultur; fra tradisjonelle tempel til neonlys og robot-cafe. Alt i alt var dette en opplevelsesrik og lærerik tur som ga oss mulighet til å utforske nye kulturelle perspektiver.
 

Bilder fra Ochanomizu i Japan
Foto: Julie Rygh Skau

Første møtet med Ochanomizu

Etter et kaotisk første møte med Japans kollektivtransport ankom vi Ochanomizu universitet. Her ble vi godt tatt imot av administrasjonen som skaffet oss både adgangskort og bibliotekskort, samt en omvisning av området. Universitetet var kjempefint, og vi fikk en skikkelig godfølelse allerede fra start. Vi var så heldige at vi fikk bo på Ochanomizu University sine hybler. Her bodde vi bare en liten rusletur unna biblioteket som vi studerte på.

Hverdagslivet i Tokyo

Etter vi hadde jobbet av oss jet-lagen begynte hverdagslivet i Tokyo. I Japan var det sommerferie i perioden vi var der, så sola sto høyt på himmelen og varmen slo imot oss når vi tok turen til biblioteket. Vi skjønte fort at her var det bare å legge en god plan så vi faktisk fikk litt skolearbeid gjort. Dagene gikk i skolearbeid, digital undervisning og utforskning av Tokyo. Byen er så stor og har så mye å by på at vi i løpet av hele oppholdet vårt på en måned ikke engang rakk å utforske en brøkdel av de mange opplevelsene Tokyo har å tilby.

Oppdagelsesferd på tvers av Japan

Etter å ha brukt de første ukene på være produktive på biblioteket bestemte vi oss for å bruke en uke til å reise rundt og utforske en rekke ulike byer på hovedøya. Vi brukte litt tid på å forstå oss på metro systemet og togsporene, men etter et par iherdige googlesøk og god hjelp fra flere informasjonsboder på Tokyo stasjon rettet vi snuta mot Hiroshima, og det som skulle bli tidenes reise. I Hiroshima fikk vi se, lese og lære om atombombeangrepet som fant sted i 1945. Dagen ga sterke inntrykk, men var absolutt ikke noe jeg ville vært foruten å oppleve. Dagen etter tok vi turen til Kyoto hvor vi besøkte de storslagne røde toori portene på Fushimi Inari-taisha og gå i det kjente handelsgatene. Her solgte de de mest utrolige varene fra inngraverte spisepinner til god mat og tradisjonelle Japanske te-sett. Kyoto er virkelig stedet for shopping og vi brukte noen dager på å rusle gatelangs i byen med flere tunge handleposer. Videre på ferden stoppet vi innom Nara. Byen er kjent for sine mange praktfulle templer og ikke minst for sine rådyr. Her går dyrene fritt rundt i byen og vi fikk oss både en god latter og et par ekstra skritt når vi både matet og ble jaget av en rekke rådyr. Avslutningsvis tok vi lyntoget innom Osaka, Japans tidligere hovedstad. Her fikk vi blant annet se det praktfulle Osaka slottet, Dotonbori distriktet med det kjente Glicoskiltet og nytt utsikten fra Abeno Harukas, som er Japans høyeste bygning. Som toppen av kransekaka fikk vi i tillegg skimtet Fuji fjellet fra toget på vei hjem til Tokyo.

Masteroppgave

I min masteroppgave skriver jeg om menns holdninger til utviklingen og bruken av mannlige p-piller. I Japan var jeg i kontakt med flere studenter som bidro til å gi meg et innblikk i hvordan denne tematikken ville blitt møtt i Japan. Det har vært spennende å se på hvordan ulike kulturer kan opptre som en faktor for holdningsdanning.

Resources for students

Student Resources for Studies in Japan

Click on the title above to access a collection of resources on Japan living, culture, social issues, and practical advice.

Materials included are books, articles, videos/ series/ films, Japanese language resources, blogs, podcasts, and travel guides.