Ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemiingeniør

– Jobbmuligheter
Kjemiingeniør_Lab_Oppgaver_Undervisning

Jobbmuligheter

Kjemiingeniører er etterspurte i så godt som alle landets viktigste industrigrener. Mange jobber innen kjemisk industri, med forskning og næringsmiddelkontroll, i analyselaboratorier, medisinske laboratorier og miljølaboratorier.

Du kan også jobbe med undervisning og administrasjon, eller med salg av utstyr og kjemikalier. Andre arbeidsplasser kan være på dopinglaboratorier, eller på laboratorier som analyserer DNA-prøver som kan bidra til å løse kriminalsaker eller farskapssaker. Olje- og gassnæringen, havbruk, medisinproduksjon og genteknologi er andre eksempler.

Siden kjemiske prosesser inngår som en viktig del av produksjonen i en rekke industrier, er behovet for kjemiingeniører stort.

Undersøkelser gjort av Statistisk sentralbyrå viser at det vil være sterk vekst i etterspørselen etter denne type kompetanse i årene framover.

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Jobbskygge

Jobbskygge – en dags praksis i arbeidslivet.