Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, kjemi

Hva kan du bli?

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Jobbmuligheter for kjemiingeniører

Siden kjemiske prosesser inngår som en viktig del av produksjonen i en rekke industrier, er behovet for kjemiingeniører stort. 

Med en treårig utdanning som kjemiingeniør, kan du gå rett ut i jobb etter fullført studium. Mange jobber innen bedrifter med følgende områder:

 • Mettalurgi og industri
 • IT-bransjen
 • Matvitenskap og næringsmiddelkontroll
 • Medisinske analyse, utvikling og produksjon
 • Energi-utvikling 
 • Havbruk/oppdrettsnæringen 
 • DNA-analyser eller dopinglaboratorier
 • Genteknologi 
 • Kvalitetskontroll 
 • Forskning og/eller undervisning
 • Administrasjon og/eller ledelse 
 • Salg av utstyr og kjemikalier 

Hva gjør en kjemiingeniør?

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser og produkter. Vanlige arbeidsoppgaver for kjemiingeniøren kan være å planlegge selve produksjonsprosessen, å kontrollere virksomhetens råvarer og ferdige produkter, samt å sikre kvaliteten. Du kan også ha ansvar for kjemiske analyser, og være med å utvikle nye metoder for å analysere stoffer. Kjemiingeniører kan dessuten jobbe med levende celler, og produsere biologiske produkter som blir benyttet innenfor matproduksjon, medisin og helse. 

Videre studier

Etter det 3-årige bachelorstudiet kan du søke opptak på masterstudiets 4. årstrinn ved NTNU.

En bachelorgrad i kjemi kan gi grunnlag for å søke opptak til følgende 2-årige masterstudier:

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.
 


​​​​​​​

Jobbmuligheter for kjemiingeniører

Kjemiingeniør

Intervju med noen tidligere studenter:

– Det beste er å få bruke mye tid i laboratorium! 

Ida som jobber ved Chiron. Foto.
Ida som jobber ved Chiron.

 

– Du får oppleve i praksis det du har hatt teori om og sitter ikke bare og leser om ting i bøker, forteller Ida Therese Einvik som tok bachelor i 2018. 


Navn: Ida Therese Einvik  

Studieprogram: Kjemiingeniør ved NTNU, bachelorgrad

Uteksaminert fra NTNU: 2018

Arbeidssted/-giver: Chiron AS, avdeling Trondheim

Tittel: Produksjonsmedarbeider

Tidligere relevante jobber: 
Etter bacheloren fikk jeg og samarbeidspartneren min sommerjobb ved Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) på Gløshaugen. Vi skrev bacheloroppgave om gummigranulat, de svarte gummikulene du finner i kunstgressbaner. Vi dro på befaring rundt omkring i Trøndelag og undersøkte hvordan det sto til med kunstgressbanene.

Hva jobber du med?
Jeg jobber I produksjonsavdelinga. Der produserer jeg det som kalles kjemiske referanseløsninger. Dette er noe som blir brukt som en referanse for kromatografiske, kjemiske analyser. For når du anvender en slik analyse, må du ha noe å referere mot. Slik kan du finne ut om du har funnet det riktige stoffet og eventuelt hvor mye, altså kvantitativt og kvalitativt. For å forklare det på en enkel måte: la oss for eksempel si at det skal undersøkes om det er kvikksølv i en blodprøve. Da må du også ha rent kvikksølv som referanse for å sammenligne prøven med. De kjemiske referanseløsningene vi produserer, selger vi til kunder over hele verden. 

Jeg jobber daglig på laboratoriet, og er vel der omtrent 70 prosent av tida. Etterarbeidet med det jeg produserer gjør jeg på kontoret.  

Hva er det beste ved jobben din?
Arbeidsmiljøet og samarbeidet mellom de forskjellige avdelingene! Vi jobber kjempebra sammen. Det er også gøy med utfordringer der jeg er nødt til å finne andre løsninger enn de mer opplagte for å finne ut av ting. For noen ganger stemmer ikke kjemien sånn som vi ser for oss at den skal gjøre, og da må vi jobbe litt for å finne ut av det.

Hvordan fikk du jobben etter studiene? 
Jeg søkte egentlig på en salgsstilling Chiron hadde ute på Finn, men så ble jeg kontaktet av produksjonslederen som hadde en ledig stilling på produksjonsavdelingen som hun mente passet bedre til meg. Jeg var på intervju til den jobben i desember 2018 og i januar 2019 fikk jeg den. Så jeg føler meg heldig!

Hva er kjemiingeniører spesielt gode på?
Hvis jeg skal snakke for meg sjøl når det kommer til jobben, vil jeg si presisjon og nøyaktighet. Dette er generelt viktig for kjemikere. Vi er gode på å ha respekt for det vi jobber med, for det kan være helse- og miljøskadelig. Så det er mye fokus på HMS, noe skolen også drillet oss mye på. Vi må hele tiden være oppmerksomme på at vi ikke utsetter oss selv, andre eller miljøet for fare. Dette er veldig viktig når man jobber med kjemi og kjemiske stoffer. 

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?
Det mest relevante, er alle labtimene og det praktiske vi gjorde. Det er også dette jeg har fått mest bruk for i den jobben jeg har nå, i og med at jeg jobber daglig på laboratorium. Jeg synes også det er viktig med grunnfagene i kjemi, så man har litt peiling på grunnleggende kjemiberegning og tillaging av løsninger og den typen ting. Så det er kjemidelen av utdanningen jeg har fått mest bruk for så langt.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:
Når det kommer til jobbsøkingsprosessen, bare søk på alt du kunne tenke deg å jobbe med og som du synes er interessant. Selv om de helst vil ha folk med så og så lang erfaring og den og den utdannelsen. Mange stillingsbeskrivelser sier de bare vil ha folk med tre til fem års arbeidserfaring, for eksempel. Men søk uansett! 

Er du i jobb og vil bygge karrieren din videre, vær aktiv! Ta initiativ og gjør det lille ekstra. Det har jeg selv fått mye igjen for. Det er viktig å vise at man har lyst og hele tida være opptatt av at man skal videreutvikle seg. Du er ikke ferdig utlært da du er ferdig på skolen. Da har man lagt grunnlaget. Det er når man er i jobb den viktigste læringsprosessen begynner, og du lærer ikke bare om det du gjør på jobb. Du lærer mye om deg selv også. 

Hva er det beste med å studere kjemiingeniør, og hvorfor skal man søke det?
Det beste var at vi brukte mye tid i laboratorium. Det er veldig interessant, for du får oppleve i praksis det du har hatt teori om. Du sitter ikke bare og leser om ting i bøker, men får gjøre oppgaver på det i virkeligheten i tillegg. Da blir det lettere å forstå teorien også. 

Jeg synes kjemi er utrolig interessant. Alt er jo på en måte kjemi! Det er massevis av alternativer for hva man kan jobbe med. Mange tenker at man med kjemiutdanning kan jobbe innen olje og gass, og det er det. Men det er så mye mer! Du kan blant annet jobbe innen mat, kosmetikk, miljø eller miljøsikkerhet, for å nevne noe. 
Foreleserne våre sa for øvrig at den første jobben du får neppe er hundre prosent relevant for utdannelsen du har tatt. Men som ingeniør lærer man seg å være problemløser, så vi kan brukes til mer enn bare de spesifikke studiene vi har gått på. Så mulighetene er mange!


 

Mannlig student på lab. Foto.
Hawry på jobb

 

– Fagfeltet er så bredt, noe som gir flere muligheter enn mange tror, sier Hawry Verrati som var ferdig utdannet kjemiingeniør i 2017.


Navn: Hawry Verrati

Studieprogram: Kjemiingeniør ved NTNU, bachelorgrad

Uteksaminert fra NTNU: 2017

Arbeidssted/giver: Waters Corporation

Tittel: Feltingeniør

Tidligere relevante jobber: Rett etter studiene jobbet jeg et halvt år i Geno.

Hva jobber du med?
Jeg reiser rundt til kunder og fikser eller har service på analysesystemet som kalles Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS). Dette brukes blant annet for å finne forskjellige stoffer i blodprøver. De kan for eksempel gi deg svar på om du har for lite B-vitamin. Systemet kan brukes innen nesten alt når det kommer til kjemi. Politiet kan bruke det på urinprøver hvis de har mistanke om at noen har brukt narkotika, for å nevne noe. Det brukes innenfor forskning, i vanlige laboratorium, på sykehus, i forsvaret, i oljebransjen – ja, rett og slett veldig mange ulike steder.  

Hva er det beste ved jobben din?
Siden LC-MS brukes rundt omkring i hele Norge, innebærer jobben mye reising. Ingen dag er lik, og jeg treffer stadig nye mennesker og får sett nye steder. Så om man liker å reise og å ha en jobb med mye variasjon er dette en super jobb.
Jeg har hjemmekontor når jeg ikke er ute på oppdrag. Når jeg får en henvendelse fra en kunde som trenger hjelp med noe, finner vi et tidspunkt som passer både meg og dem, så jeg styrer hverdagen veldig mye selv. 

Hvordan fikk du jobben etter studiene? 
Jeg var aktiv på Finn.no og Linkedin i forbindelse med begge jobbene jeg har fått etter studiene. Jeg søkte på utlyste kjemistillinger som passet meg geografisk og utdanningsmessig. Jeg var i tre intervjurunder til jobben jeg har nå. Først på telefon, før jeg var i Stockholm der hovedkontoret i Skandinavia er. Der ble jeg testet ut litt og fikk vise at jeg ikke var redd for å skru på systemene og den type ting. Til slutt var jeg på intervju med en ekspert, og så var jobben min!

Hva er kjemiingeniører spesielt gode på?
Alt man kan tenkte seg når det kommer til laboratorium, for eksempel kjemisystemer som jeg holder på med nå. Etter kjemiutdanningen føler jeg at det sitter i fingrene. Når du kommer inn i en lab kjenner du at du har kontroll på alt. Så kjemiingeniører klarer seg veldig godt innenfor det som har med lab-jobbing å gjøre.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?
Jeg får mye bruk for utdanningen min i jobben, for det går mye i kjemi. For eksempel kromatografi og analysekjemi. Jeg har også fått bruk for det jeg lærte gjennom bacheloroppgaven min. Det var ikke så mye opplæring på MS i den vanlige undervisningen. Vi leste om det, men fikk ikke så mye praktisk trening. I oppgaven skrev jeg om lakselus, der jeg så på om det er sammenheng mellom slimet på fisken og lusa. Altså om det er fiskeslimet som gjør at lusa finner frem til fisken. Jeg brukte noe MS på oppgaven ved hjelp av noen professorer på universitetet, og jeg brukte mye LC. Så det jeg holdt på med da var veldig relevant med tanke på den nåværende jobben min.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:
Begynn tidlig å se etter jobb når du holder på å bli ferdig med utdanningen. Stå på, søk og vær aktiv på jobbmarkedet! Jeg har hørt det sagt at kjemiingeniører ikke er så attraktive, men erfaringen min er at man kommer langt om man begynner i god tid, viser seg frem og står på fra dag én. Det er ikke nok å bare ta eksamener og tenke at det er nok.

Skolen tilbyr for øvrig konferanser man kan være med på. Jeg fikk plass på en oppdretterkonferanse, som igjen førte til bacheloroppgaven min. Den ga meg erfaring med LC-MS, som i sin tur gjør at jeg er der jeg er nå. Så jobb hardt, vis interesse og gjør deg selv synlig!

Hva er det beste med å studere kjemiingeniør, og hvorfor skal man søke det?
Det beste er variasjonen mellom å ha teori og praktisk lab-arbeid. Jeg likte veldig godt å først lese teori og få undervisning om tingene, før vi fikk teste det ut i virkeligheten etterpå. 

Er man interessert i kjemi, må man ikke tenke annet enn at det er en bra fremtid i sikte. For kjemi er så mye og man kan gjøre så utrolig masse forskjellig. Du kan jobbe med nesten hva du vil, enten det er det jeg holder på med, i oljenæringen, på ulike laboratorium eller som salgsperson for den del. Fagfeltet er så bredt, og det gir mange flere muligheter enn mange tror. 
 

 

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.