Opptak

Bachelor i ingeniørfag, kjemi 3-årig, Trondheim

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

HING: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger).

Hvis du ikke har fordypning i realfag fra videregående skole, anbefaler vi deg å ta 1/2-årig realfagskurs, som vi tilbyr i vårsemesteret. Har du fagbrev men ikke generell studiekompetanse anbefaler vi 1-årig forkurs for ingeniørutdanning.

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift

Kvoter

Forkurskvote ingeniør, Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Attester

tudiet har ingen krav om attester.

Tidligere opptaksgrenser

For studieåret 2021/22 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 32 plasser.
Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

 

Poenggrense
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemålskvote
2023 51.8 52.5
2022 53,4 54.5
2021 52.7 53.0