Hva lærer jeg

Bachelor i ingeniørfag, kjemi

Hva lærer du?

To studenter på lab. Foto
Kim Ramberghaug/NTNU

Løs kjemiske problemer i næringslivet og samfunnet

Vil du bidra til å gjøre kjemiske og bioteknologiske prosesser og produkter bedre, sikrere og mer nyskapende? Du lærer relevante verktøy og metoder for å løse kjemiske problemer i næringslivet og i samfunnet ellers ved å ta en kjemiingeniørutdanning. 

Usikker på hvilken kjemiutdanning du skal velge? 
Ta kjemivalgomaten

 

 

 

 

Kjemi er vitenskapen om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner. For å produsere og kvalitetssikre nye løsninger innen industri, matproduksjon og medisin, trenger vi dyktige kjemiingeniører. Kjemi vil være en av nøkkelfagene for å skape en mer bærekraftig utvikling og for å finne løsninger på dagens miljøutfordringer.

Etter endt studie vil du kunne jobbe som ingeniør innen kjemi og bioteknologi med yrkestittel som ingeniør, noe som gjør deg svært ettertraktet i arbeidslivet. Det er også mulig med en 2-årig påbygging til en master etter at du har fullført bachelor i kjemiingeniør, dersom du vil studere videre.

Bachelor i kjemiingeniør passer for deg som lar deg fascinere av kjemiske prosesser og som ønsker å bidra til å skape bedre, sikrere og nyskapende løsninger innen kjemi og bioteknologi. Kjemiingeniørutdanningen er både praktisk og teoretisk, og du vil bli godt kjent med kjemilaboratoriet på NTNU.


Forskningsaktivitet

 

Vår forskningsgruppe har en egen nettside.  Gruppa består av to gruppeledere Eirik Sundby og Bård Hoff,  fire ph.d.-studenter og et varierende antall master- og bachelor-studenter. De er særlig interessert i hvordan molekyler vekselvirker med biologiske systemer.

Les om Maria som dyrker oljespisende bakterier på studiet

Les om Maria som dyrker oljespisende bakterier på studiet

Bildet av Maria, hun dyrker oljespisenge bakterier på studiet. Foto.