course-details-portlet

HMS0003 - HMS-kurs for masterstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler: - Målsetninger for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) - Regelverk som ligger til grunn for HMS-arbeidet - Hva systematisk HMS-arbeid er - Melding av HMS-avvik - Risikovurdering - HMS-ansvar, -roller og -ressurser ved NTNU og NV-fakultetet - Beredskap: Hva skal du gjøre og hvem skal du varsle når noe skjer? - Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid - Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter. Emnet gir ikke spesifikk opplæring i HMS rettet mot ulike laboratorieområder og -aktiviteter. Denne opplæringen skjer ved de enkelte instituttene.

Læringsutbytte

Studentene skal ha den nødvendige kunnskap om HMS for å ivareta sitt HMS-ansvar på en god måte underveis i studiet sitt. Dette omfatter kjennskap til HMS-begrepet, forankringen av HMS i lov- og regelverk, og målsettinger for HMS-arbeidet. Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene et grunnlag for å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

  • Digitalt læringsmateriell (Blackboard) om HMS, brannvern og førstehjelp.
  • Praktiske øvinger i førstehjelp og brannvern (fysisk oppmøte, ca 1 time).
  • Digital flervalgstest (Blackboard) hvor det må oppnås tilstrekkelig med poeng for godkjenning.

- Studieprogram Fysikk og matematikk: Studenter på studieretning "Industriell matematikk" trenger ikke å ta HMS-kurset. - Studieprogram Natural Resources Management: Det er kun studenter som har valgt studieretning Biology som skal ha HMS-kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomgang av læringsinnhold om HMS, Brannvern og førstehjelp
  • Deltakelse på praktiske øvelser i brannvern og førstehjelp
  • Digital flervalgstest

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for naturvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU