Miljøforurensning og toksikologi

Photo by Naja Bertolt Jensen on Unsplash

Miljøforurensning og toksikologi

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkEngelsk
 • Søknadsfrist1. mars *(varierer, se opptak)
MSENCOTO, Fri Mar 24 13:47:34 CET 2023 | M2

Den europeiske kjemiske industrien genererer over tusen milliarder euro per år, og er den viktigste sektoren på verdensbasis, med 1,14 millioner direkte sysselsettinger og ytterligere 3 millioner indirekte sysselsettinger. Den kjemiske industrien er en sentral bidragsyter til bærekraftig utvikling av samfunnet vårt, ideelt rustet til å tilby løsninger og den teknologiske ryggraden til spennende, høyteknologiske utviklinger som former vår livsstil og vår fremtid.

Koordinator for programmet er

For mer informasjon og opptakskrav, vennligst besøk nettsiden for dette programmet.

Karriereutsikter og anbefalinger for karriereutvikling innen dette og relaterte forskningsfelt er gitt på ECT Consortiums nettside (www.ectplus.eu) samt i det medfølgende dokumentet "Careers in ECT".

Koordinator for programmet er

For mer informasjon og opptakskrav, vennligst besøk nettsiden for dette programmet.

UPV/EHU

Viserektoratet for videreutdanning og internasjonale relasjoner har som mål å fremme internasjonaliseringen av institusjonen deres ved å administrere alle gjeldende utvekslingsprogrammer med deres universitet og støtte studentene, lærerne og forskerne som besøker dem for utdanning, undervisning eller forskningsformål. De ønsker å skape en ikke-diskriminerende, flerkulturell institusjon som gir utmerket utdanning og forskningsmuligheter for samfunnet deres. Nettstedet deres har til hensikt å hjelpe besøkende studenter med å planlegge oppholdet og gi dem all informasjon og ressurser de måtte trenge. Hjelpesenterkontorer er tilgjengelige på de tre studiestedene. Buddy-programmet deres parer lokale frivillige studenter med internasjonale besøkende for å gi dem personlig støtte fra en jevnaldrende. Utover den praktiske hjelpen som gis til besøkende, er dette programmets største fordel antallet langvarige vennskap som oppstår fra forskjellige møter. Hvert år, midten av september, holder de velkomstseremonier for våre internasjonale besøkende på våre tre campus. Hjelpesenterpersonalet vil informere studentene om nøyaktig dato og sted for våre seremonier, orienteringsøkter og andre aktiviteter organisert av studentforeninger. Full informasjon om bolig- og overnattingstjenester som tilbys av UPV/EHU er gitt av International Relations Office på http://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-international-relations. Umiddelbart ved ankomst besøker studentene hjelpesenterkontoret eller forskningssenteret for eksperimentell marinbiologi og bioteknologisekretariat for å få hjelp til å få overnatting; dette kan gjøres på forhånd via e-post; i tillegg er det en kompistjeneste som vil gi råd og støtte til besøkende studenter. Ved psykiske eller psykologiske problemer tilbyr UPV/EHU også profesjonell støtte og assistanse til alle studenter gjennom Applied Psychology Service.

UBx

UBx tar imot over 52000 studenter og nesten 6000 ansatte. Omtrent 13 % av studentene ved UBx er internasjonale. Universitetet har utviklet et bredt spekter av internasjonale studieprogrammer og tilbyr studentene muligheten til å fullføre felles- eller dobbeltgrader. Over 40 internasjonale studieprogrammer finnes på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, inkludert 11 EU-merkede programmer. UBx er et ledende universitet i Frankrike for deltakelse i Erasmus Mundus-programmet. UBx forblir tro mot sin åpne og humanistiske filosofi. Denne åpenheten er illustrert gjennom de mange partnerskapene med internasjonale universiteter (over 250 samarbeidsavtaler er signert med partneruniversiteter over hele verden).

UPPA

UPPA tar imot over 12500 studenter og nesten 1300 ansatte. Omtrent 14 % av studentene ved UPPA er internasjonale. The International Welcome Desk gir informasjon og tjenester for både internasjonale studenter og forskere. Det bør i det lange løp tilby et stort utvalg tjenester: (a) støtte for å håndtere oppholdsdokumenter, vertsavtaler og visumformaliteter; (b) støtte for å finne overnatting; (c) støtte for å håndtere de administrative formalitetene: bankkonto, trygd, familietilskudd, bostøtte, forsikring, skatt, osv.; og (d) støtte for å lette integreringen av forskeren og hans/hennes familie: språkkurs, kulturelle aktiviteter, barnepass og skoler.

ULiège

En av ULièges hovedprioriteringer er å åpne seg for verden. ULiège er en aktiv partner i et nettverk av mer enn 600 universiteter som den har kontakt med for å oppmuntre til utveksling av studenter, forskere og kunnskap, og oppfordrer studentene til å ha en internasjonal utdannelse. Det internasjonale kontoret gir all relevant informasjon og hjelp til studentene angående overnatting (universitetsbolig og privat overnatting), levekostnader og språkopplæringsmuligheter. Spesiell informasjon gis til studenter utenfor EU angående innreiseprosedyrer, oppholdstillatelser og VISA-regler. I tillegg gi informasjon om formaliteter (dvs. velferdstjenester, biblioteker, veiledning, spesielle behov – funksjonshemminger-, tilgjengelighet), men også sosiale og kulturelle aktiviteter som bidrar til integrering av studenter. Informasjon om internasjonale mestere: http://www.ULiège.ac.be/cms/c_318282/en/erasmus-mundus-and-international-masters.

NTNU

NTNU har om lag 3500 internasjonale studenter og er den mest aktive institusjonen i Norge når det gjelder Erasmus+ aktiviteter. Dette gjelder både studentmobilitet og antall prosjekter. NTNU ble tildelt den nasjonale Erasmusprisen to ganger. Informasjon for internasjonale studenter om kan finnes på https://www.ntnu.edu/studies, og for Erasmus Mundus-programmer på: https://www.ntnu.edu/studies/imp/admissions#EM.

UPO

Studentene vil bli registrert ved Institute of Biomedical Sciences of Abel Salazar of UPO (ICBAS-UP) gjennom Mobility & Post-graduate Offices, som har erfaring med å gi støtte til internasjonale studenter.

Associates

ECT Consortium Associates gir muligheter til å etablere koblinger for samarbeid, i forhold til utveksling av ansatte og forskere og studenters mobilitet. Når det gjelder masteroppgaveprosjekter avtalt med ECT Consortium, vil Associates sørge for at forskningskostnadene dekkes (dvs. ved å integrere forskningsprogrammet i pågående aktiviteter) og vil tildele en veileder som vil være fullt ansvarlig for kvaliteten på forskningen som utføres, samt for akademisk godkjenning av rapporten for presentasjon som MSc-oppgave i ECT+ EMJMD-programmet

Studiet går på heltid over 24 måneder (120 stp) og består av videregående kurs (90 stp) og en masteroppgave, med en avhandling (30 stp).

 • I løpet av semester 1 vil studentene følge ulike individuelt tilpassede kombinasjoner av kurs integrert i en av de grunnleggende modulene (1-5) i UBx, ULiège eller UPPA.
 • I løpet av semester 2 vil de følge en annen individuelt tilpasset kombinasjon av emner integrert i de avanserte spesialiserte modulene (6-10) i NTNU, UPO eller EHU.
 • I løpet av semester 3 må studentene følge det obligatoriske INCyTA-kurset (6 stp) som en del av modul 10.
 • Masteroppgaven gjennomføres i løpet av 4. semester (30 stp) og består av en 5-6 måneders forskning under veiledning av en PhD-innehaver.

Hver student vil følge et felles program ved å kombinere de forskjellige disiplinene som kan studeres ved hvert av partneruniversitetene (disse er de komplementære profilene der hver partner utmerker seg og som sådan anerkjennes internasjonalt):

 • Forurensende biogeokjemi og integrerende økotoksikologi i UBx;
 • Vann og avløpsvannforurensning i UPPA;
 • Marin økologi og økotoksikologi i ULiège;
 • Arktisk forurensning og toksikologi ved NTNU;
 • Anvendt og regulatorisk økotoksikologi i UPO;
 • Avansert analytisk kjemi og translasjonell økotoksikologi i EHU.

Kursene er delt opp i 10 moduler:

 • MODUL 1: Biogeokjemi av miljøforurensninger
 • MODUL 2: Grunnleggende om toksikologi og økotoksikologi
 • MODUL 3: Miljøanalytisk kjemi
 • MODUL 4: Avansert økologi
 • MODUL 5: Miljødataanalyse
 • MODUL 6: Avansert miljø- og analytisk kjemi
 • MODUL 7: Anvendt økologi og økofysiologi
 • MODUL 8: Avansert og anvendt økotoksikologi
 • MODUL 9: Miljørisikovurdering og -styring
 • MODUL 10: Forskerkarriere

Gjennom hele kurset kan studentene velge mellom alternative mobilitetsveier; å velge en av disse banene er ikke et krav, og de vil ikke vises som spesialisering i Joint Diploma og EDS. Gjennom hvilken som helst av veiene har studentene muligheten til å reise, fra kjemi og molekylærbiologi til økologiske og ledelsesmessige spørsmål og fra kortsiktige responser fra levende systemer til kjemikalier til deres langsiktige; dermed oppnå en translasjonsvitenskapelig bakgrunn. Alle studentene følger videregående kurs i UPV/EHU i semester 3, med et relevant, men ikke obligatorisk preg innen avansert miljørisikovurdering og ferdigheter for en forskerkarriere i ECT.

Koordinator for programmet er

For mer informasjon og opptakskrav, vennligst besøk nettsiden for dette programmet.

Søknadsfrist: Tidlig mars

Koordinator for programmet er

For mer informasjon og opptakskrav, vennligst besøk nettsiden for dette programmet.

Koordinator for programmet er

For mer informasjon og opptakskrav, vennligst besøk nettsiden for dette programmet.