Ocean resources

Ocean resources

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MSOCEAN, Sun Sep 24 09:52:09 CEST 2023 | M2

Bidra til å beskytte og utvikle havets ressurser bærekraftig!

Ønsker du å studere ved et marinbiologisk universitet i Norge, og få et solid grunnlag for din videre karriere, både nasjonalt og internasjonalt med en mastergrad i marin vitenskap?

Da kan mastergraden i havressurser ved NTNU være det perfekte valget for deg. Verdenshavene har enorme levende ressurser som vil bli mer og mer viktige for menneskets fremtidige velferd. For å bruke, beskytte og videreutvikle disse ressursene på en bærekraftig måte, er det behov for dedikerte og velutdannede ungdommer med bred og tverrfaglig kunnskap om marine biologiske ressurser, marint miljø og marine teknologier. Alle som muliggjør bærekraftig bruk av ressurser og samfunnsaspekter i marin sektor.

Ocean Resources er et nytt studieprogram med oppstart høsten 2018. Studiet er en sammenslåing av studieprogrammene MSMACODEV og MSAQFOOD som blir til MSc in Ocean Resources (MSOCEAN). MSc in Marine Coastal Development (MSMACODEV) og MSc in Aquatic Food Production (MSAQFOOD) legges samtidig ned. 

MSC Ocean Resources har fem studieretninger 

 • Ecosystems – Biology, ecology and biogeochemistry
 • Aquaculture
 • Harvesting
 • Marine biotechnology
 • Aquatic food science

All undervisning på master i Ocean Resources foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

Dette er hva du kommer til å lære:

 • Bli kjent med forskning som utføres innen marinbiologi, akvakultur, fiskeri og matvitenskap, og relatert forskning innen marin teknologi.
 • Forstå de biologiske eller teknologiske teoriene og metodene som er relevante for et masterprosjekt som strekker seg over ett eller to semestre.
 • Bli kjent med de komplekse interaksjonene i det marine miljøet og det tverrfaglige som trengs innen hav- og matvitenskap.
 • Bli i stand til å diskutere og se biologiske problemstillinger og utfordringer fra et samfunnsperspektiv.
 • Forstå og bli i stand til å forklare forskning og analysemetoder innenfor en spesialisering.

Les mer om hva du lærer

En mastergrad i Ocean Resources vil gi deg et solid grunnlag for videre karriere, både nasjonalt og internasjonalt. Den tverrfaglige bakgrunnen dette programmet gir har vært etter forespørsel fra både fiskeri-, havbruksnæringen og andre marine bedrifter i sjømatklyngen. Samt andre marine sektorer, og forvaltningsmyndigheter involvert i forvaltningen av det marine miljøet og ressursene.

Les mer om jobbmulighetene

Du finner fakultetet sentralt på Gløshaugen campus, like ved Trondheim sentrum. Som student på dette programmet vil du ha tilgang til toppmoderne fasiliteter, marine laboratorier for kultur av akvakulturarter, datalaboratorier, forskningslaboratorier og plattformer (forskningsfartøy).

Les mer om studiemiljøet

Master of Science-programmet i Ocean Resources (MSOCEAN) er et toårig internasjonalt tverrfaglig MSc-program med fem spesialiseringer.

Programmet tar sikte på å gi studentene et bredt perspektiv ved siden av sitt hovedfordypningsfelt innen havvitenskap eller havteknikk.

Les mer om studiets oppbygning

Hvis du vil ta en mastergrad i marin vitenskap ved et marinbiologisk universitet, må du ha riktig bakgrunn. Det er avgjørende å sikre at du oppfyller alle kravene før du søker opptak ved NTNU.

Du trenger en BSc/BIng-grad eller tilsvarende for å søke om Master in Ocean Resources i områder relatert til marin som:

 • Marin teknologi
 • Marinbiologi
 • Marin biokjemi
 • Akvakultur

Les mer om opptak og opptakskrav

Våre studentrådgivere kan fritt kontaktes for alle spørsmål om programmet, dvs. e., obligatoriske og valgfrie emner, eksamener, frister osv. Ta kontakt med rådgiverne hvis du har spørsmål.

Kontakt og veiledning