Bioteknologi

Bioteknologi

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MSBIOTECH, Mon Apr 22 18:22:13 CEST 2024 | M2

Ønsker du å utvikle morgendagens vaksiner, biodrivstoff og skape bærekraftige løsninger som vil bidra til å forandre verden?

Bioteknologisk kunnskap vil være essensielt i de kommende årene ettersom fokus flyttes til fornybare råvarer, leting etter avfallsprodukter og bærekraft. En master i bioteknologi innebærer studier av molekyler, celler og organismer som tar sikte på å forstå hvordan biologiske prosesser fungerer. MSc i bioteknologi vil spille en viktig rolle i å skape og utvikle produksjonsmetoder for biomolekyler som vaksiner, antibiotika, enzymer, biopolymerer, biodrivstoff og mange andre.

Masterprogram i bioteknologi er et 2-årig program, med mulighet for fordypning innenfor:

 • molekylærbiologi og mikrobiologi
 • biokjemiteknikk
 • biopolymerkjemi og bionanoteknologi
 • næringsmiddelkjemi
 • marin biokjemi
 • miljøbioteknologi og mikrobiell økologi
 • systembiologi

All undervisning på master i bioteknologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

Ved å ta en masterutdanning i bioteknologi, vil du lære:

 • Praktiske ferdigheter i sentrale emner som celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi.
 • Biologiske prosesser i bakterier, planter og dyr.
 • Mulig anvendelse av biologiske prosesser.
 • Testbare hypoteser.
 • Strategier for testing, innsamling og tolkning av data.
 • Masteroppgaven kan være både eksperimentell og teoretisk

Les mer om hva du lærer

En masterutdanning i bioteknologi vil gi deg et solid grunnlag for videre karriere, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er mange fordeler med å velge en masterutdannning i bioteknologi i Norge, da vi tilbyr et stort og mangfoldig fagmiljø innen:

 • bioteknologi
 • Molekylær genetikk og molekylærbiologi
 • Mikrobiologi og cellebiologi
 • Frøplanter
 • Menneskelige celler
 • biokjemi
 • Protein og andre biopolymerer
 • Bioreaktor-kunnskap
 • miljøteknologi
 • matteknologi

Les mer om jobbmulighetene

Du finner Institutt for bioteknologi og matvitenskap og Institutt for biologi på Gløshaugen campus, hvor du får tilgang til utmerkede fasiliteter og toppmoderne vitenskapelig utstyr. Instituttet har sterke samarbeid med andre naturvitenskapelige og teknologiske avdelinger ved universitetet. Campus har en utmerket beliggenhet, nært Trondheim sentrum.

Les mer om studiemiljøet

Mastergraden i bioteknologi består av avanserte bioteknologiske emner som bygger på grunnleggende emner innen biokjemi, mikrobiologi, samt celle- og molekylærfag. Det er et toårig fulltidsstudium som dekker 60 studiepoeng per år. Siden dette er et internasjonalt masterprogram, undervises alle kurs på engelsk.

Studiet består av obligatoriske og valgfrie emner (60 studiepoeng) som er både teoretiske og metodiske. I tillegg har du masteroppgaven (60 studiepoeng), som er et veiledet, individuelt forskningsprosjekt.

Les mer om studiets oppbygning

Vennligst les kravene nøye, da ett av følgende krav må være oppfylt for å kvalifisere for opptak til programmet:

 • BSc i celle- og molekylærbiologi.
 • BSc fra norske høyskoler innen bioingeniørfag
 • BSc i matteknologi.
 • Utdannelse tilsvarende 3 års studier på universitetsnivå innenfor fagområdet bioteknologi eller biokjemi
 • BSc i andre relaterte områder kan vurderes på individuell basis

Les mer om opptak og opptakskrav

Våre studentrådgivere kan fritt kontaktes for alle spørsmål om programmet vårt, dvs. e., obligatoriske og valgfrie emner, eksamener, frister osv. Ta kontakt med rådgiverne hvis du har spørsmål.

Kontakt og veiledning