Materialteknologi

Materialteknologi

studyprogramme-autofacts-portlet

MSMT, Tue Feb 27 11:40:14 CET 2024 | M2

Ønsker du å være en del av en innovativ, fartsfylt bransje?

Materialer er overalt: i telefonene våre, i bygningene våre, i bilene våre, i matemballasjen vår og kanskje til og med i kroppen vår! En mastergrad i materialvitenskap omfatter studiet av materialer fra atomskala til makroskala. Det er grunnleggende opptatt av effekten av prosesseringsmetoder, samt struktur og kjemi, på egenskapene til materialer.

En MSc-grad i materialvitenskap og ingeniørfag inkluderer også bruken av disse ingeniørmaterialene i forskjellige miljøer, samtidig som de dekker ulike bruksområder og samfunnsområder. Programmet lærer deg hvordan du kan bruke kunnskapen din til å syntetisere nye materialer med unike egenskaper, og til å karakterisere, evaluere og forbedre bearbeidingen og egenskapene til eksisterende materialer.

Det internasjonale masterprogrammet i materialteknologi er et 2-årig program med tre studieretninger:

 • Ressurser, energi og miljø
 • Materialutvikling og -bruk
 • Materialer for energiteknologi


All undervisning på master i materialteknologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider 

Her er noen av emnene du kan lære mer om gjennom MSc-programmet i Materials Science and Engineering:

 • Aluminium, silisium og jernlegeringer
 • Silisium og solceller
 • Karbonmaterialer
 • Produksjon av metaller fra deres stabile oksider
 • Bærekraftig utvikling, bruk og resirkulering av materialer
 • Teknologier for energilagring, som batterier og hydrogen

Velg mellom følgende spesialiseringer for å skreddersy din nisje. Du kan søke direkte til:

Les mer om hva du lærer

En MSc i Materials Science and Engineering vil gi deg et bredt spekter av jobbmuligheter både i Norge og internasjonalt.

Bedrifter innenfor følgende områder trenger materialforskere:

 • Metallurgi
 • Kjemisk
 • Batteri
 • Energiteknologi
 • DEN
 • Transport/infrastruktur
 • Rådgivning
 • Forskning

Les mer om jobbmulighetene

Institutt for materialvitenskap og ingeniørvitenskap ligger sentralt på campus Gløshaugen, like ved Trondheim sentrum. Dette er Norges største studentby.

Vi har tilgang til utmerkede fasiliteter og toppmoderne vitenskapelig utstyr, samt et sterkt undervisnings- og forskningssamarbeid med andre institutter ved universitetet. Masteroppgaven din vil bli utført i nært samarbeid med veilederen din og andre forskere eller doktorgradsstudenter som jobber med lignende emner.

Instituttet jobber også tett med norsk industri, og våre masterstudenter jobber jevnlig med prosjekter i samarbeid med industrien.

Les mer om studiemiljøet

De toårige MSc-programmene ved NTNU strekker seg over fire semestre og har følgende generelle struktur:

 • 1. og 2. semester: Praktiske ingeniøremner basert på valgt studieprogram og fordypning. Tverrfaglig gruppeprosjekt (Eksperter i teamarbeid, EiT). Et ikke-teknologisk tema.
 • 3. og 4. semester : Et ikke-teknologisk tema. Fordypningsprosjekt med tilhørende fordypningsemne, normalt videreført inn i avsluttende masteroppgave i 4. semester.

Masteroppgaven kan begynne når alle emner er bestått i utdanningsplanen, og kravet til arbeidslivserfaring er oppfylt. Varigheten av masteroppgaven er vanligvis 20 uker.

Les mer om studiets oppbygning

For MSc-programmet i materialvitenskap og ingeniørfag kreves minimum BSc/BIng-grad (normalt 3-4 år) i materialvitenskap og ingeniørfag eller metallurgi, med en gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

Kandidater med en grad i maskinteknikk, uorganisk/fysisk kjemi eller kjemiteknikk, med sterkt fokus på materialvitenskap og ingeniørfag kan også aksepteres.

For mer informasjon, vennligst følg lenken nedenfor.

Les mer om opptak og opptakskrav

Våre studentrådgivere kan kontaktes for alle spørsmål om MSc-programmet i materialvitenskap og ingeniørfag. Ikke nøl med å ta kontakt med rådgiverne dersom du har spørsmål om obligatoriske og valgfrie emner, eksamener, frister eller annet.

Kontakt og veiledning