×

Materialteknologi

Internasjonalt masterprogram 2-årig, Trondheim

Materialteknologi

Introartikkel MSMT

Det internasjonale masterprogrammet i materialteknologi er et 2-årig program med tre studieretninger:

  • Ressurser, energi og miljø
  • Materialutvikling og -bruk
  • Materialer for energiteknologi


All undervisning på master i materialteknologi foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider