Sustainable Chemical and Biochemical Engineering

Sustainable Chemical and Biochemical Engineering

studyprogramme-autofacts-portlet

MSCHEMBI, Tue Jul 16 11:56:26 MEST 2024 | M2

Vil du bidra til en bærekraftig og grønn industri?

Verden trenger kompetente ingeniører som kan designe og styre industrielle prosesser på en grønn og bærekraftig måte. Gjennom denne interdisiplinære mastergraden vil du tilegne deg både avgjørende, sårt tiltrengt og etterspurt kunnskap innenfor bærekraftige kjemiske og biokjemiske prosessingeniør kunnskap. Dette vil gjøre deg i stand til å jobbe med nullutslippsmål, energi effektivitet, karbonfangst, fornybar energi og forbybare råmatrialer. 

Master of science in Sustainable Chemical and Biochemical engineering er et toårig master/sivilingeniørprogram ved NTNU Trondheim som gir deg muligheten til dette. 

Mastergraden har et sterkt fokus på bærekraftig kjemi, kjemisk og biokjemisk prosessteknologi, samt prosjektgjennomføring og ingeniørfag.

All undervisning på dette masterprogrammet foregår på engelsk.

For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Se programmets engelske nettside

Gjennom tverrfaglig samarbeid og opplæring gir dette programmet kandidatene kunnskap og ferdigheter den grønne omstillingen krever.

Programmet vil fokusere på utvikling av bærekraftige løsninger som beskytter miljøet og sikrer forsvarlig ressursbruk, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Master of Science in Sustainable Chemical and Biochemical Engineering kombinerer kunnskap fra en tradisjonell Master i Chemical Engineering og Master in Biochemical Engineering, men med sterkt fokus på å veilede industrier til bærekraftige løsninger.

Les mer om hva du lærer

Studiene gir deg grunnlag for en omfattende, utfordrende og spennende karriere med et bredt spekter av muligheter i Norge og over hele verden.

Du vil bli ettertraktet for stillinger innen industriell prosessdesign, drift og ledelse, forskning og utvikling, ingeniørvitenskap og rådgivning, samt innen akademia og offentlig forvaltning.

Les mer om jobbmulighetene

Studiet er lokalisert på Gløshaugen campus, like ved Trondheim sentrum, hvor teknologi- og naturvitenskapelige avdelinger holder til. Du vil få tilgang til utmerkede fasiliteter og toppmoderne vitenskapelig utstyr. Vi har et sterkt samarbeid med industri, forskningsinstitutter og nasjonale og internasjonale universiteter.

Les mer om studiemiljøet

Masterstudiet i Sustainable Chemical and Biochemical engineering er et toårig internasjonalt fulltids masterstudium (120 studiepoeng), med full integrasjon av norske og utenlandske studenter hvor all undervisning foregår på engelsk.

Programmet har tre hovedprofiler:

  • Kjemiteknikk
  • Kjemi
  • Bioteknologi

Les mer om studiets oppbygning

Det er avgjørende å sikre at du har relevante kvalifikasjoner før du søker opptak. Vennligst les kravene nøye ved å følge lenken nedenfor, de må være oppfylt for å kvalifisere for opptak til programmet.
 

Les mer om opptak og opptakskrav

Våre studentrådgivere står fritt til dine kontakter for alle spørsmål om programmet, dvs. e., obligatoriske og valgfrie emner, eksamener, frister osv. Ta kontakt med rådgiverne hvis du har spørsmål.

Kontakt og veiledning