Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, Elektrifisering og digitalisering - Trondheim

Hva kan du bli?

Med en utdanning i ELDIG får du kunnskaper og ferdigheter til å utvikle dagens og fremtidens energirelaterte næringsliv og forvaltning. Du blir i stand til å løse utfordringer knyttet til fremtidens elektriske energisystemer. 

Du blir en innovativ og fremtidsrettet energiarkitekt som vil skape og implementere nye løsninger for elektrifiseringen og det «digitale, grønne skiftet» i Norge og verden. Den unike kombinasjonen mellom elektrifisering og digitalisering er etterspurt kompetanse i elkraft- og energisektoren, og karrieremulighetene er mange. 

Ingeniører samarbeider ofte i tverrfaglige team for å løse komplekse problemer, og gode samarbeidsevner er avgjørende.

Du kan jobbe innen:

 • Digitalt entreprenørskap
 • Energimarked
 • Elektroteknisk industri    
 • Forskning og utdanning
 • Generell industri    
 • Helsesektoren
 • IT-bedrifter    
 • Konsulentselskaper    
 • Kraftselskap    
 • Nettselskap    
 • Offentlig forvaltning 

Du kan bli:

 • Energiprogramvareutvikler
 • Energianalytiker
 • Konsulent
 • Kraftsystemingeniør
 • Prosjektleder
 • Systemdesigner

Videre studier

Aktuelle 2-årige masterprogram ved NTNU: 

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare fag du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karrieretjenester – hva kan du, hva vil du, hva nå?

NTNU Karriere tilbyr webinarer, kurs, workshops og nettressurser. Bli mer bevisst din kompetanse og hvordan den kan brukes i arbeidslivet. Få større trygghet i utdannings- og karrierevalg, og forbedre dine jobbsøkerferdigheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon