Hva kan jeg bli?

Bachelor i ingeniørfag, Elektrifisering og digitalisering - Trondheim

Hva kan du bli?

Med en utdanning i ELDIG får du kunnskaper og ferdigheter til å utvikle dagens og fremtidens energirelaterte næringsliv og forvaltning. Du blir i stand til å løse utfordringer knyttet til fremtidens elektriske energisystemer. 

Du blir en innovativ og fremtidsrettet energiarkitekt som vil skape og implementere nye løsninger for elektrifiseringen og det «digitale, grønne skiftet» i Norge og verden. Den unike kombinasjonen mellom elektrifisering og digitalisering er etterspurt kompetanse i elkraft- og energisektoren, og karrieremulighetene er mange. 

Du kan jobbe innen:

 • Digitalt entreprenørskap
 • Energimarked
 • Elektroteknisk industri    
 • Forskning og utdanning
 • Generell industri    
 • Helsesektoren
 • IT-bedrifter    
 • Konsulentselskaper    
 • Kraftselskap    
 • Nettselskap    
 • Offentlig forvaltning 

Du kan bli:

 • Energiprogramvareutvikler
 • Energianalytiker
 • Konsulent
 • Kraftsystemingeniør
 • Prosjektleder
 • Systemdesigner

Videre studier

Aktuelle 2-årige masterprogram ved NTNU: 

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare fag du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon