Studiemiljø

Bachelor i ingeniørfag, Elektrifisering og digitalisering - Trondheim

Studiemiljø

Student i Trondheim 

Foto av hovedbygningen på NTNU i Trondheim.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 200 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.  

Hos oss på ELDIG får du en spesialisert og allsidig utdanning med tett oppfølging fra dine lærere. Som student blir du en del av et stort og mangfoldig studiemiljø hvor du kan ta del i mange aktiviteter. 

Som student på Elektrifisering og digitalisering får du ta del i et godt studiemiljø. Du kan være med i idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Studieprogrammet har 41 studieplasser i Trondheim. 

Linjeforeningen 

Elektrostudentene har en aktiv linjeforening - Elektra som jobber for å gi medlemmene en bedre studietid, både faglig og sosialt. Linjeforeningen arrangerer for eksempel filmkvelder, sprudlefrokost og Åre-tur. Studentene har også et verksted der det bedrives ulike hobbyaktiviteter som for eksempel å lage droner. 

Tilbud for kvinnelige studenter  

Som kvinnelig student får du tilbud om å være med i Ada-prosjektet. Ada arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for kvinnelige studenter ved teknologiutdanningene på NTNU med lav kvinneandel. 

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon