Studiets oppbygning

Bachelor i ingeniørfag, Elektrifisering og digitalisering - Trondheim

Studiets oppbygning

Bachelor i elektrifisering og digitalisering gjennomføres på 3 år og tilsvarer 180 studiepoeng. Hvert studieår er delt i to semester på 30 studiepoeng.  

Studieprogrammet gir deg kunnskaper om håndtering og styring av elektrisk energi for den elektrifiserte og digitaliserte verden. Du får kunnskap og ferdigheter innenfor et bredt spekter av de muliggjørende teknologiene energiinformatikk, smarte nett, maskinlæring og kunstig intelligens. 

Første halvdel av studiet

Første halvdel av studiet får du grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om digitale, elektriske energisystemer. Du får en forståelse av cyber-fysiske systemer, det vil si sammenkoblingen mellom digitale og fysiske systemer. Dette gir deg et godt grunnlag for å forstå moderne fornybar energiproduksjon, digitale elektrisitetsmarkeder, smarte nett, elektrisk transport og ladesystemer. 

Andre halvdel av studiet

Andre halvdel av studiet får du en sterkere teknologikompetanse innen fornybar energiproduksjon, digitale elektrisitetsmarkeder, smarte nett, elektrisk transport og ladesystemer. Nå får du en høyere grad av valgfrihet og fleksibilitet.  

Studieprogrammet avsluttes med en forksningsnær eller industrinær bacheloroppgave, avhengig av om kandidaten ønsker å gå ut i næringslivet eller om kandidaten vil gå videre på en 2-årig master i Elektrifisering og Digitalisering. 
 Utveksling til utlandet

Vi anbefaler studentene å reise på utveksling i fjerde eller femte semester hvis du finner et studiested som dekker størsteparten av det obligatoriske innholdet i semesteret. NTNU har avtaler med utenlandske universiteter i over 100 land. Fagene du tar i utlandet må godkjennes for innpassing i bachelorgraden ved NTNU. 
 


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​