Kontakt

Bachelor i ingeniørfag, Elektrifisering og digitalisering - Trondheim

Kontakt

Studieveileder hjelper deg med:

  • informasjon om studieprogrammet
  • studieretningsvalg og videre studier
  • studieprogresjon
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • utfordringer i studiehverdagen
  • andre spørsmål om studiet

Send oss gjerne en e-post og eventuelt be om et møte.

Faglig veiledning for studenter

Faglig veiledning for studenter

Faglig veileder hjelper deg som allerede er student med:

  • studieretningsvalg
  • faglig godkjenning før og etter utveksling

Søknad og opptak


Søknad og opptak

Har du spørsmål om søknadsprossen eller opptak, ta kontakt med Opptakskontoret:
opptak@ntnu.no  |  73 59 77 00

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​