Opptak

Bachelor i ingeniørfag, Elektrifisering og digitalisering - Trondheim

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse
  • HING: Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og fysikk 1.

Opptaksrammen for dette studieprogrammet er 41 studieplasser
 

For andre veier til opptak

NTNU tilbyr 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Trondheim og Ålesund. Mangler du kun matematikk R1+R2 og fysikk FYS1 tilbyr NTNU halvårig realfagskurs i Trondheim.  

På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert de som fullfører alle fagene på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Det tilsvarer 8 plasser på dette studiet.
 

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift
 

Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser 2023
År Ordinær kvote Førstegangsvitnemål Forkurskvote
2023 53,7 50,8 37,5