Hva kan du bli?

Film- og videoproduksjon - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Student bruker kamerautstyr. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Kompetanse

Studenter som fullfører bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon hos oss er audiovisuelle historiefortellere. De utvikler og skaper film av profesjonell teknisk og kunstnerisk standard. Studentene besitter bred og inngående praktisk erfaring i bruk av rådende arbeidsmetoder, teknikker, produksjonsutstyr og digitale verktøy for film- og videoproduksjon. De kan også å utforske og analysere allerede eksisterende filmverk og filmskapere, og har utviklet et presist fagspråk og en selvstendig filmforståelse. Vår bachelorgrad i film- og videoproduksjon gir grunnlag for yrkesutøvelse som profesjonelle filmskapere og filmarbeidere. Graden gir også en bred audiovisuell og kreativ kompetanse, som også dyktiggjør kandidatene for arbeid på flere andre arenaer i samfunnet.

Les mer om humanistisk kompetanse og jobbmuligheter


Jobbmuligheter

Studentene som går ut fra studieprogrammet trekkes gjerne mot arbeid med film- og videoproduksjon i film- og TV-bransjen - enten i allerede etablerte små, mellomstore og store selskaper, eller gjennom å etablere eget produksjonsselskap eller arbeide som frilanser. 

Kompetansen din vil også være attraktiv innenfor kommunikasjons- og markedsføringsbransjen, journalistikk og nyhetsproduksjon, audiovisuell innholdsproduksjon, spillbransjen, kreativ skriving, teater og scene, undervisning og filmformidling, samt informasjons- og kommunikasjonsarbeid for arbeidsgivere innen det offentlige.

Det å kunne forstå og kommunisere gjennom det audiovisuelle, kan i dagens samfunn sidestilles med det å kunne lese og skrive. Det betyr at film- og videoproduksjonskompetanse kan være nødvending for alle typer bedrifter og i hvilken som helst sektor. Derfor vil det eksistere jobbmuligheter innenfor nær sagt enhver bransje og virksomhet for den som mestrer audiovisuell kommunikasjon.


Se alumni Håvard W. Gossé fortelle om jobbmuligheter etter endt utdanning:

Videre studier

Bachelorprogammet i film- og videoproduksjon gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram.

Du er fullt ut kvalifisert til:

Du kvalifiserer også til andre masterprogram, slik som:

Du vil også, med visse forutsetninger, kunne kvalifisere til ytterligere masterprogram, slik som:

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Filmprodusent

Navn: Håvard Gossé

Arbeidssted: Spætt Film AS

Utdanning: 

Du må gjøre det du vil bli god på hver dag, og tørre å gjøre noe du ikke har forsøkt før.

Kommunikasjonsrådgiver

Navn: Synnøve Aune

Utdanning:

Arbeidssted: NTNU

Jeg får lære noe nytt hver dag, samtidig som jeg får utfordre kreativiteten min på hvordan hver sak eller video skal lages.

Førstekonsulent ved Universitetet i Stavanger

Navn: Fredrik Dahle Vedholm

Utdanning: 

Arbeidssted: 

"Alle filmer har blitt laget før, det er dine valg som gjør din film interessant."