Studiets oppbygning

Film- og videoproduksjon - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Student jobber med studiearbeid. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Studieplanen

Studiet inneholder produksjonsemner, teoretiske emner, felles emner og en valgfri del.


Utvekslingsmuligheter

Følg denne linken for informasjon om dine utvekslingsmuligheter på IKM.


Bachelor i film- og videoproduksjon - Kull 2023

Her er en visuell oversikt over hele studieprogrammet:

Semester

7.5 sp

7.5 sp

7.5 sp

7.5 sp

Høst 23

FVP1010
Introduksjon til film- og videoproduksjon

FILM1100
Film og fortelling

Vår 24

FVP1001
Film- og videoproduksjon 1

FILM1102
Filmens teori og estetikk

Høst 24

EXPH0100
Examen philosophicum

FVP2004
Dokumentar

FVP2001
Film- og videoproduksjon 2

Vår 25

FILM1103 
Filmen i samfunnet

FILM1104
Nordisk film og fjernsyn

FVP2005
Filmlyd

FVP2006,
valgfritt emne eller utenlands-opphold

Høst 25

HFO1002
Innovasjon og entreprenørskap

FVP2003
Idé- og manusutvikling

FILM1101
Filmens historie

Vår 26

FVP2002
Film- og videoproduksjon 3

FILM2205
Bacheloroppgave


Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon