Studiemiljø

Film- og videoproduksjon - bachelorstudium

Studiemiljø

Studenter på film- og videoproduksjon filmer en scene. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Hvordan er det å være student på film- og videoproduksjon?

Undervisningen består av forelesninger, gruppeøvinger, filmvisninger, seminar, samt praktiske øvelser og opplæring. Den praktiske produksjonsundervisningen er obligatorisk og du får tett oppfølging av undervisere underveis.

Instituttet har egne lokaler med blant annet fjernsynsstudio, lydstudio og redigeringsrom. Tilknyttet disse lokalene er også en betydelig teknisk utstyrspark.


Linjeforeningen

Linjeforeningen for filmvitenskap og film- og videoproduksjon ved NTNU heter Jump Cut (se også Jump Cut på Facebook). Linjeforeningen satser på sosiale aktiviteter som filmquiz, kinoturer, fester og faste sammenkomster, i tillegg til faglige aktiviteter som seminarer med fagfolk og bransjefolk.


Studentmediene

Mange av våre studenter kombinerer også studiene med frivillige verv i studentmediene i Trondheim, som Radio RevoltStudentavisa Under DuskenProsjektor Filmproduksjon, eller gjenger på Samfundet.


Film- og medietilbud i Trondheim

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Jeg elsker å være kreativ

Navn: Tonje Bakken Kro

Studieprogram: Bachelor film- og videoproduksjon

Som student ved film- og videoproduksjon har jeg både teoretiske og praktisk-teoretiske fag, og jeg har fått prøvd meg innen alt ifra skriving, til innspilling og til klipp.

Studerer for å bli filmskaper

Navn: Amanda Scrøder

Studieprogram: Bachelor film- og videoproduksjon

På NTNU føler man seg verdsatt. Det er flinke forelesere med god kompetanse og studiehverdagen er variert med mulighet til å engasjere seg i studentmediene, filmfestivaler og linjeforeningen Jump Cut.